Građanski aktivizam

Amerikanac preuzima Internacionalni univerzitet u Goraždu, kome je danas, 07.09., istekla uslovna akreditacija

"Novi vlasnik je tek dvije sedmice prisutan u ovoj ulozi, u toku je njegov upis u sudski registar, odnosno promjene vlasništva.“, informacija je sa Univerziteta u Goraždu.

Internacionalni univerzitet u Goraždu nije reakreditovan do krajnjeg određenog roka u rješenjima za uslovnu akreditaciju, Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH. Iako je, prema informacijama iz ove ustanove, resornom ministarstvu kantona na vrijeme predao Samoevaluacijski izvještaj o implementaciji preporuka komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove za period 2021-2023 godine.

Goraždanskoj visokoškolskoj ustanovi uslovna akreditacija je istekla danas (07.09.2023.), bez konkretnih naznaka da li studenti koji studiraju i novoupisani u akademsku 2023/2024. godinu mogu biti mirni da će sa njihovim obrazovanjem biti sve u redu. Odnosno, da će po završetku studija imati validne i priznate diplome.

Prema izvorima portala Antikorupcija.info u ovoj ustanovi, aktuelna je promjena vlasništva, te je Internacionalni univerzitet sada u vlasništvu lica sa državljanstvom SAD.

“Novi vlasnik je tek dvije sedmice prisutan u ulozi novog vlasnika, u toku je njegov upis u sudski registar, odnosno promjene vlasništva. Prema zakonskim propisima imamo pravo tražiti iz tih razloga prolongiranje roka za reakreditovanje i to ćemo iskoristi, tako da na tu temu nemamo bližih informacija” – informacije su do kojih je u Goraždu došao naš portal.

Podsjećamo, Uslovna akreditacija Internacionalnom univerzitetu u Goraždu izdata je zbog toga što je Komisija domaćih i stranih stručnjaka, koja daje ocjenu i obavlja reviziju kvaliteta, utvrdila djelimičnu dostignutost standarda i ispunjenost kriterijuma za akreditaciju. Izdajući akreditaciju prije dvije godine, Komisija je naložila upravi Univerziteta da do isteka uslovne akreditacije implementira date preporuke za otklanjanje nedostataka. Oni su utvrđeni u segmentima “politika osiguranja kvaliteta”, “nastavno osoblje” i “informisanje javnosti”.

Osnovan i sa dozvolom za rad od seprembra 2014. godine Internacionalni univerzitet u Goraždu prvu akreditaciju nakon sedam godina rada dobio je 9.9.2021. godine, kada je i upisan u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH. Kako stvari stoje, to mu je trenutno i najveće dostignuće, jer ustanovi sa ukupno četiri fakulteta prijeti zabrana rada, ukoliko se u skorije vrijeme ne reakredituje.

U protekle dvije godine koliko im je dato roka da isprave manjkavosti u radu i funkcionisanju ustanove, u njoj su se prvenstveno bavili sami sobom, dok su rješenje problema na koje im je ukazano i briga za studente, očigledno, bili u sasvim drugom planu.

Nesporazumi su kulminirali na sjednici Univerziteta održanoj u novembru prošle godine, kada je tadašnji rektor prof. dr Hajriz Bećirović napustio sjednicu, nezadovoljan odnosom prema njemu od strane generalne menadžerice Univerziteta Edine Brutus, čija je kćerka Elma Brutus iz Sarajeva, uz Emira Duranovića iz Konjica i Mehmeta Naci Efe osnivač Univerziteta. Bećirović je menadžericu optužio da je na toj sjednici željela provesti određene nezakonite odluke i imenovanja, dovodeći kadrove “sa ulice” da se postave za dekane i izaberu u nastavničko osoblje, iako ti ljudi nisu ispunjavali uslove za izbor.

O svemu je potom pismom upoznao i nadležno ministarstvo BPK, sa tvrdnjama da menadžerica upravlja Senatom, iako postoji predsjedavajući Senata, te da se ponaša i djeluje kao da je ona vlasnik Univerziteta. Zatim je podnio i neopozivu ostavku na mjesto rektora, a kako mu je mandat istekao u februaru ove godine, na njegovo mjesto je na šest mjeseci kao VD postavljen prof.dr Šefket Krcić.

Bivši rektor je nastavio sa optužbama za nezakonitosti u poslovanju i upravljanju na Univerzitetu protiv Edine Brutus i onih koji je podržavaju, pa čak i za nezakonito izdavanje diploma, upozorivši nadležne u ministarstvu da je zbog svega upitna i reakreditacija Univerziteta.

„Nastava se skoro i ne odvija. Ne radi Senat, ne radi Naučno-nastavno vijeće, ne radi Odbor za osiguranje kvalitete. Od postupka akreditacije nije profunkcionisao. Nema dovoljno studenata u organima upravljanja na fakultetu“ – medijima je izjavio i bivši sekretar Univerziteta Melvedin  Jašarević, koji je, kaže, dao otkaz zbog brojnih nepravilnosti na ovom ustanovi.

Prozvana Edina Brutus nije ostala dužna bivšem rektoru, tvrdnjama da on nije obavljao svoju funkciju kako treba, da je samo povremeno dolazio na Univerzitet, da je činio kriminalne radnje, te da je čak pokušao da nezakonito umjesto dosadašnjih osnivača u sudskom registru upiše za osnivača European education, research i development d.o.o. Zenica.

Sa ovom ustanovom bavilo se istragama i Kantonalno Tužilaštvo u Goraždu, koje je od dobijanja uslovne akreditacije zaprimilo čak pet prijava, od, po sadržaju očigledno, dvije suprostavljene strane. Sve one tiču se poslovanja i rada Univerziteta. Svih pet, su prema regovanju Tužilaštva bile nedovoljne za procesuiranj – u tri slučaja postupajući tužioci donijeli su odluku o obustavi istrage, dok je u dva donesena odluka da se istraga neće sprovesti.

Najnovija dešavanja i priča o promjeni vlasništva zasigurno nisu ni kraj razmirica kada je u pitanju jedina visokoškolska ustanova u ovom kantonu. Povrh svega što do isteka krajnjeg roka za reakreditaciju nije uspjela da obezbijedi validnu potvrdu kvaliteta za visoko obrazovanje, zbog čega je doveden u pitanju i status studenata koji studiraju na njoj.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije