U fokusu

Aner Žuljević, u raspravi, pred prekid sjednice Doma naroda: “Ovo je klasičan obračun sa Finansijskom policijom!”

Svoje amandmane, na predloženi Zakon o računovodstvu i reviziji, koje je Vlada odbila, Žuljević je nazvao pokušajem da se zaustavi ukidanje Finansijske policije, kao najznačajnijeg alata koji danas postoji, u borbi protiv kriminala i korupcije.

Zadnjeg dana 2020. godine započeta pa prekinuta, 8. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, nastavljena je juče, 11.1., pa je, nakon petosatnog rada opet prekinuta, na prijedlog Kolegija “da se zastane sa radom”, kako je to obrazložio Predsjedavajući, dodavši: “Nekima će to možda zvučati malo čudno, ali dnevni red je bio kompleksan.”

Prethodno je, po tom “kompleksnom” dnevnom redu, usvojen budžet FBiH za 2021. i prateći zakon o izvršenju budžeta, te Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o budžetima u FBiH. Usvojene su i odluke o finansijskim planovima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i finansijski plan FERK-a. Te, prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu, Zakona o izmjeni Zakona o doprinosima, Zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o registru finansijskih izvještaja.

Prijedlog Zakona o registru finansijskih izvještaja u FBiH prethodno je, polovinom oktobra prošle godine, odobrio i Predstavnički dom. Kako je delegatima obrazložila dopremijerka i ministrica finansija FBiH Jelka Miličević, Zakon je dio reformi u oblasti finansija i revizije, u skladu s evropskim standardima, a nalaže objavu godišnjih finansijskih izvještaja pravnih subjekata čija je obaveza podnositi takve izvještaje, i to na internet-stranici Finansijsko-informatičke agencije.

Sjednica je prekinuta prije izjašnjavanja o prijedlogu Zakona o računovodstvu i reviziji.

No, diskusija o tom zakonu je, zapravo bila i najzanimljiviji dio sjednice.

Ministrica Jelka Miličević je, u uvodnom izlaganju, konstatovala da se radi o novom zakonu koji će staviti vam snage Zakon koji je donesen još 2009. godine.

“Taj zakon je, uistinu, u svakom segment, bio prevaziđen, pa i u samom segmentu primjene međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih standarda revizije”, rekla je Ministrica.

No, delegat Aner Žuljević u donošenju ovog zakona, u predloženom tekstu, nije video uvođenje međunarodnih standard, nego kontinuitet udara na Finansijsku policiju, koji traje od 2000 godine, kada je na čelu Federalnog ministarstva finansija bio današnji predsjednik HDZ-a.

“Ja razumijem da postoji namjera da se određene političke elite obračunaju sa Finansijskom policijom, zbog njihovih izvještaja, koji su inkriminirali pojedine osobe, ali, ako ćemo mi na ovaj način napraviti potez koji će dodatno onesposobiti institucije Federacije u borbi protiv kriminala i korupcije, ja se bojim da mi radimo jedan ozbiljan presedan, koji će dugoročno imati takve posljedice da nisam siguran da i oni koji stoje iza ovoga su svjesni šta rade”, upozorio je Žuljević.

On je podsjetio i na to da je “Ured za reviziju institucija u FBiH, u svom izvještaju iz 2016. godine preporučio Federalnom ministarstvu finansija da treba pokrenuti postupak izrade novog zakona o finansijskoj policiji.”

“Što znači da postoji već duži niz godina ozbiljna namjera da se ne radi ništa po tom pitanju.”, zaključio je Žuljević.

Svoje amandmane, na predloženi zakon, koje je Vlada odbila, Žuljević je nazvao pokušajem da se zaustavi ukidanje Finansijske policije, kao najznačajnijeg alata koji danas postoji, i Tužilaštvu i Vladi FBiH, u borbi protiv kriminala i korupcije.

Ministrica Miličević je odbila iznesene optužbe, tvrdeći da ovaj zakon nema nikakve veze sa nadležnostima Finansijske policije i da “niko zvanično iz Finansijske policije ne stoji iza ovih navoda (delegata Žuljevića)”.

Na što je delegat Žuljević predložio Domu da pozovu glavnog inspektora Finansijske policije da se on izjasni o ovom zakonu i predloženim amandmanima. Ostajući pri svojim tvrdnjama, za koje je naveo da su nastale kao rezultat rada više osoba izuzetno dobro upućenih u ovu temu.

“Ovo je politički dogovor, po kome se Finansijska policija mora onesposobiti”, bio je eksplicitan Žuljević. “To je sankcija za sve ono što je radila na način na koji je radila. I što nije mogla biti kontrolisana.”

“Ovo im je cijena, Ministrice, i za ono što je radila u Aluminijumu. A dobro znamo kako je dole bilo i kako je izgledao Odbor za reviziju u Aluminijumu i šta je on trebao da uradi svih ovih godina… I tačno se zna ko je odgovoran, ali se bojim da su propustili da rade svoj posao. I sad bi trebalo da se sankcioniše Finansijska policija, koja je u svojih 15 izvještaja utvrdila 54 osobe sa vrlo jasnim inkriminirajućim aspektima da su dole učinili ozbiljan kriminal od 300 milona KM.”, naveo je Žuljević, ostajući pri svojim tvrdnjama:

“Ovo je klasičan obračun sa Finansijskom policijom!”

Nakon završetka rasprave i kratke pauze, predsjedavajući je prenio stav Kolegija, da se sjednica prekida. Zbog “kompleksnosti dnevnog reda”.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije