Građanski aktivizam

Apel građanima Kaknja: Hoćemo li šutjeti? Dižimo se ako hoćemo život!

Inicijativa “Park prirode Trstionica i Boriva” već duže vrijeme upozorava na “prljave i ubilačke” namjere kompanije Eastern Mining. Ovaj put upozoravaju da će se jalovina iz rudnika prema “novom planu” slijevati podzemnim vodama u Borovički potok, a površinskim vodama – potocima i betonskim kanalom u rijeku Trstionicu.

Rijeka Trstionica izvire u istoimenoj prašumi zaštićenoj još od vremena Jugoslavije, rijeka je biserno čista i puna pastrmke i raka do mjesta ulijevanja Vrućeg potoka, kojeg je Eastern Mining zagadio i koji zagađuje i Trstionicu. Dakle, i Vrući potok i Trstionica su čiste i pitke planinske vode.


“Apelujem na vas da ovo branimo! Umjesto na mjesto planirano u Varešu, postavili su novi plan: jalovina da se slijeva u našu Trstionicu.

Ovako više ne ide, moramo svi dići svoj glas protiv, jasno i glasno!”

Plan za odlaganje jalovine je ucrtan na karti. Javni poziv za prigovore je već podijeljen.

“Cijelu Trstionicu će uništiti Eastern Mining, sve potoke koji se u nju ulijevaju, sve do prašume. Ovdje više ni životinja neće imati vode za piće! Pogledajte sve te plave potoke, sve će biti izgubljeno. Ne pišu ni o talijumu u zraku! Sve neke polovične informacije!”

Deponija jalovine slijeva se podzemnim vodama u Borovički potok, a površinskim vodama – potocima i betonskim kanalom u rijeku Trstionicu. Uz sve, negira se postojanje prašume Trstionica na jedva 1 kilometar zračne linije!

Naime, Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na uvid zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš za odlagalište otpadnog materijala iz iskopa na lokaciji “Crvene stijene” područje općine Vareš za operatera “EASTERN MINING” d.o.o. Vareš.

Iz inicijative navode kao glavnog krivca Mirnesa Bašića, koji je je kao Premijer ZDK-a potpisao Odluke o dodjeli koncesija u općini Vareš.

“Ko je prodao našu šumu i vodu? Ko nam je sve ovo priredio? Mirnes Bašić, rođeni Brnjičanin iz Kaknja je bio ministar za poljoprivredu kad su se dodijeljivale koncesije u Varešu!!! Mirnes Bašić je kao Premijer ZDK, imenovan 29. 3. 2021. godine potpisao Odluke o dodjeli koncesija u općini Vareš!!! Posljednje proširenje je potpisao 6. 10. 2022. Bašić je jako dugo bio nadređen Jasminu Devedžiću, direktoru ŠPD Zavidovići. ŠPD je pod jurisdikcijom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva ZDK. Ko će koga, nego svoj svoga!”, napisali su ranije aktivisti.  Iz inicijative “Park prirode Trstionica i boriva” najavili su ranije da će podnijeti krivične prijave.

Odgovornima smatraju vodeću projektanticu Fahru Čajić, Eneza Kopića iz općinskog vijeća Olovo, Emira Islamovića (SDA Vareš) te Jasmina Devedžića, direktora preduzeća JP„ŠPD-ZDK“ d.o.o. Zavidovići.

Video možete pogledati ovdje.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije