Vijesti

APIK zatražio donošenje hitnih mjera za sprečavanje korupcije u vrijeme pandemije

Vlade i sva nadležna tijela i institucije u BiH pozvane su da hitno reaguju i što prije angažuju timove čije je zadatak da na osnovu okvirnog Akcionog plana razviju pojedinačne akcione planove za antikorupcijsko djelovanje u vrijeme pandemije.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) danas je svim vladama u BiH i tijelima za sprečavanje korupcije poslala okvirni Akcioni plan za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije Covid 19.

Vlade i sva nadležna tijela i institucije u BiH pozvane su da hitno reaguju i što prije angažuju timove čije je zadatak da na osnovu ovog akcionog plana razviju pojedinačne akcione planove za antikorupcijsko djelovanje u vrijeme pandemije.

Dan ranije, Misija OSCE-a u BiH i APIK putem skype-a su organizirali drugi koordinacijski sastanak institucija i tijela za sprečavanje korupcije u BiH. Upravo na ovom sastanku donesen je zaključak da Agencija Akcioni plan što prije dostavi vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u našoj zemlji, kako bi hitno poduzeli mjere na sprečavanju korupcije.

Okvirni Akcioni plan koji je sačinila Agencija sadrži sedam glavnih mjera za čiju realizaciju će biti zaduženi Vijeće ministara BiH, entitetske vlade, vlade kantona, antikorupcijska tijela i APIK i to:

  1. Prevencija zloupotrebe finansijskih i materijalnih donacija međunarodnih i domaćih donatora
  2. Prevencija zloupotrebe u procesu zapošljavanja
  3. Prevencija zloupotrebe javnih nabavki
  4. Prevencija zloupotrebe poticaja i pomoći privrednim društvima, privatnim preduzećima i poljoprivrednim subjektima
  5. Prevencija zloupotrebe kršenja temeljnih ljudskih prava i obaveza građana
  6. Usmjeravanje finansijskih sredstava iz budžeta na niže nivoe vlasti

7.Koordinacija aktivnosti antikorupcijskih tijela

Svaka od ovih mjera sadržava jasno definirane podmjere čiji je cilj preveniranje korupcije i sprečavanje zloupotreba za vrijeme trajanja pandemije Covid19.

Agencija je, također, u ovom periodu, uz pomoć Misije OSCE-a u BiH, aktivirala aplikaciju „Covid 19“, putem koje će sa tijelima za sprečavanje korupcije razmjenjivati dokumente vezane za hitne akcije iz oblasti prevencije korupcije. Ova aplikacija trebala bi već iduće sedmice postati operativna.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije