Vijesti

Bez štele i korupcije: Kantonalna bolnica Zenica omogućila transparentne liste čekanja za pacijente

Kantonalna bolnica Zenica i Centri civilnih inicijativa predstavili su, u utorak, 22.12., inovativni softver kojim će biti omogućena transparentnost listi čekanja pacijenata u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Inovativni infromacioni centar za transparentne liste čekanja pacijenata, koji je uveden u Kantonalnoj bolnici Zenica, je automatski sistem kreiranja transparentnih listi čekanja koje pacijentima osiguravaju potpuni pristup informacijama, a zdravstvenim radnicima olakšavaju rad i unapređuju i pojednostavljuju komunikaciju s pacijentima.

Asmir Ćilimković, projekt menadžer CCI-ja, na današnjoj konferenciji predstavljanja ove platforme kazao je da je Kantonalna bolnica Zenica i ranijim aktivnostima postigla dobre rezultate te da je uvođenje transparentne liste čekanja dodatni korak naprijed.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

“Pacijenti, odnosno, korisnici zdravstvenih ustanova ne znaju za liste čekanja i bez uvida u liste čekanja stvaraju nepovjerenje i nezadovoljstvo zdravstvenim uslugama. Cilj KBZ kroz uvođenje ovog softvera jeste primijeniti dobre prakse i poboljšati transparentnost. Kroz ovaj sistem ona je unaprijeđena. Pacijenti u svakom momentu imaju dokaz da im je zakazan određeni termin, a svaka promjena se smatra nepravilnošću, osim ako se radi o hitnim slučajevima”, kazao je Ćilimković.

Na ovaj način smanjuje se mogućnost koruptivnih radnji prilikom zakazivanja termina pacijentima, a ovaj primjer bit će predložen i drugim zdravstvenim ustanovama.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Pomoćnik direktora za medicinske poslove Kantonalne bolnice Zenica dr. Kasim Spahić je pojasnio da je smanjen broj koruptivnih radnji i grešaka te da je poboljšan partnerski odnos s pacijentima.

“Nažalost, zbog aktuelne situacije još uvijek ne crpimo sve mogućnosti koje ste čuli iz ovog softvera, jer su liste čekanja manje, smanjen je broj pružanja tih usluga zbog ove situacije, ali gdje ih imamo, primjenjujemo ovaj softver na zadovoljstvo pacijenata i uposlenika. Ovaj sistem je olakšao rad medicinskim radnicima i suština je u tome da su te liste postale javne, dostupne i transparentne. Ranije smo imali odluku i pravilnik o listi čekanja, primjenjivali smo to, ali ovim smo dobili kvalitet”, izjavio je Spahić.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Projekt sprečavanja i borbe protiv korupcije u zdravstvu provode Transparency International BiH i Centri civilnih inicijativa uz finansijsku podršku Evropske unije, a nastoji doprinijeti smanjenju rizika za pojavu korupcije u sektoru zdravstva u BiH kroz unapređenje transparentnosti, odgovornosti i integriteta 15 javnih zdravstvenih ustanova u BiH koje će poslužiti kao primjeri dobre prakse za daljnje uspostavljanje sistemskih preventivnih rješenja i suzbijanje korupcije.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije