Vijesti

Bivši direktor “Rudinga” papreno kažnjen zbog nelegalne eksploatacije

Bivši direktor preduzeća “Ruding” iz Ugljevika Ljubo Lazić mora da plati 130.000 maraka odštete, zbog nezakonite eksploatacije krečnjaka. Na žalost, radi se više o izuzetku od pravila, nego o dosljednom funkcionisanju pravne države. No, akcentiranje individualne odgovornosti rukovodilaca i strogo kažnjavanje njih, a ne firmi ili institucija kojima su na čelu, upravo je put za pomjeranje stvari nabolje. Naime, sve dok za svoje greške i kršenje zakona ne odgovaraju sami oni koji su za njih najodgovorniji, bez mogućnosti da kaznu "kolektiviziraju" i prenesu na račun firme ili poreskih obveznika, kršenje zakona od strane političke i poslovne "elite" biće masovna pojava u BiH. (Antikorupcija)

Lazić je na čelu “Rudinga” bio u prvim godinama nakon privatizacije 2001. godine, kada je bez odobrenja i saglasnosti tadašnjeg Ministarstva za privredu, energetiku i razvoj Republike Srpske eksploatisao ovu mineralnu sirovinu.

Zbog toga je presudom Osnovnog suda iz oktobra 2010. godine proglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 4.500 KM, jer je navedenom preduzeću pribavio imovinsku korist u iznosu od 131.244,47 KM.

Međutim, presudom nisu bili zadovoljni u ministarstvu, pa su od Vrhovnog suda RS tražili da im Lazić isplati 131.244,47 KM koliko je njegovo preduzeće steklo mimo zakona, što je sud i uvažio.

Lazić, koji danas radi u Rudniku i termoelektrani Ugljevik uložio je žalbu, ali ga je Ustavni sudu BiH odbio.

Naime, on je smatrao da za štetu treba da odgovara preduzeće, a ne on kao zaposleni zbog čega su sudovi, smatra, trebali u potpunosti odbiti tužbeni zahtjev.

Međutim, prema ocjeni Ustavnog suda, Lazić je sve uradio sa umišljajem, svjesno i sa namjerom, zbog čega on mora da snosi tu štetu.

“Vrhovni sud je dao jasne i precizne razloge za zaključak da je apelant, kao lice koje je namjerno prouzrokovalo predmetnu štetu u smislu Zakona o obligacionim odnosima dužan da tu štetu i nadoknadi”, navodi se u presudi Ustavnog suda BiH.

Lazić za portal CAPITAL kaže da se ne miri sa ovom presudom, te da će se najvjerovatnije žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

“Ta sredstva su ostala u preduzeću, nisam ih ja uzeo sebi zbog čega ne planiram da to platim. Ako treba iću i u Strazbur da bi dokazao da sam u pravu”, poručio je on.

Podsjećamo, preduzeće “Ruding” posluje u sklopu Elektroprivrede Republike Srpske, koja ga je kupila za 12 miliona maraka.

Osnovano je 1979. godine pod imenom “Gramat” i sve do privatizacije je poslovalo u sklopu “Rudnika uglja Ugljevik”, da bi 2001. godine bilo privatizovano.

Do momenta privatizacije firma se uglavnom bavila bušačko-minerskom djelatnošću, geološkim istraživanjima, bušenjem u rudarstvu i građevinarstvu, a nakon privatizacije se počinje baviti proizvodnjom i preradom tehničko-građevinskog kamena i litotamnijskog krečnjaka – krede.

“Ruding” u svom vlasništvu ima dva površinska kopa, i to površinski kop tehničko-građevinskog kamena – krečnjaka „Jablangrad“ i površinski kop litotamnijskog krečnjaka – krede „Vučijak“.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije