Komentari i analize

“Bojim se da će nas ovo trovati još dugo” – I dalje nema rješenja za tone smrdljivog otpada u Drvaru

Prije skoro mjesec dana u Drvaru je održana zajednička pres konferencija lokalnih zajednica Drvara, Bihaća i Bosanskog Grahova na temu uvezenog otpada iz Italije. Nakon mjesec dana nema konkretnog rješenja za pomenuto smeće.

U Drvaru danas, kao i svaki dan u prethodna tri mjeseca, isparavaju stotine tona otpada koji je na sumnjiv način uvezen iz Italije.

Građani, ali i predstavnici ovih lokalnih zajednica su očajni, jer rješenje ovog problema prevazilazi lokalne kapacitete, a od viših instanci nemaju konkretnu pomoć. Jedino što građani žele jeste da se otpad izmjesti sa područja ovih opština.

Opština Drva informisala je javnost kako je Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine obavijestio Opštinu da su organi i institucije, zaduženi u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 28.8.2020. godine, započeli sa radnjama i aktivnostima u cilju uklanjanja nelegalno deponovanog otpada na teritoriji opštine Drvar.

“U citiranom zaključku, navedeno je da se zadužuje „Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine da obezbijedi novčana sredstva“, te da je Federalna uprava za inspekcijske poslove dužna da pokrene proceduru „zbrinjavanja na okolišno prihvatljiv način 414 tona otpada“ navodi se u postu opštine Drvar na FB stranici.

U obavještenju Fonda stoji i to da su ispunjene sve pretpostavke za postupanje ove institucije po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a sve u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodjele interventnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Kako Fond navodi, očekuje se prijem „aplikacijske dokumentacije“ kako bi ova institucija mogla uredno izvršiti svoje obaveze.

“Dakle, iz obavještenja Fonda, jasno se može zaključiti da se još jedino očekuje angažman Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja je dužna u da pokrene proceduru zbrinjavanja na okolinski prihvaljiv način deponovanog otpada” navodi se u reagovanju opštine Drvar.

Ukoliko ni ovaj pokušaj uklanjanja nelegalno deponovanog otpada ne bude uspješan, Opština Drvar će preduzeti druge radnje u cilju njegovog uklanjanja, odnosno kod nadležnih kantonalnih i federalnih organa inicirati pokretanje postupaka utvrđivanja odgovornosti.

Isto tako, Opština Drvar će uputiti zahtjev Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, da u što kraćem roku dostavi informaciju u vezi sa do sada preduzetim aktivnostima u cilju uklanjanja otpada, kao i aktivnostima koje se planiraju preduzeti.

“Rješavanje problema drvarskog smeća je klasičan primjer nefunkcionisanja sistema”, kaže za BUKU Drvarčanka Živana Sabljić.

“Trenutno se događa obmana naroda. Smeće stoji smrdi i raspada se. Iz Fonda za zaštitu okoliša ne odgovaraju na poruke a narod trpi štetu. Zna se ko je doveo do ovakvog stanja i mi čekamo hoće li institucije reagovati. Niko ne reaguje, svi mudruju. Ja se plašim da će još dugo otpad ostati”, kaže za BUKU Živana Sabljić.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije