Komentari i analize

Borba protiv korupcije nije primarni zadatak antikorupcijskim timovima u našoj zemlji (VIDEO)

Bosni i Hercegovini djeluje 13 antikoruptivnih agencija, timova, od državnog do kantonalnih nivoa. Koliko je rad ovih timova neefikasan, najbolje pokazuje činjenica da naša zemlja godinama nazaduje u borbi protiv korupcije. Antikoruptivni timovi u našoj zemlji nisu profesionalizovana, već ad hoc tijela. Čine ih predstavnici različitih institucija kojima borba protiv korupcije nije primarni zadatak. Nemaju represivne nadležnosti, već kreiraju strategije i akcione planove.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije