Za Doljanku - Inicijativa protiv izgradnje i puštanja u rad MHE Zlate, u općini Jablanica

Borba za rijeku Doljanku se nastavlja: Ministarstvo potvrdilo nepravilnosti za dozvolu mHE „Zlate“

Još u decembru prošle godine Udruženje građana „Za Doljanku“ obavijestilo je Regulatornu komisiju za energiju Federacije BiH o svim dotad uočenim  nepravilnostima u postupcima pribavljanja dozvola za mini hidroelektranu “Zlate” instalirane snage 4,52 MW na rijeci Doljanka.

Dodatno je ove godine, u februaru, stigla pismena potvrda od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o uočenim brojnim nepravilnostima u postupku izdavanja prethodne vodne saglasnosti i vodne saglasnosti za izgradnju hidroelektrane “Zlate”.

Iz dopisa koje je Ministarstvo izdalo, evidentno je da je trenutna okolišna dozvola donesena na temelju nevaljane prethodne vodne saglasnosti, te se postavlja pitanje da li je izdata okolišna dozvola valjane pravne snage i da li se trenutni radovi na rijeci Doljanci smiju nastaviti?

Također, rješenjem Federalne uprave za inspekcijske poslove naloženo je da kompanija EKO-VAT d.o.o. Jablanica mora podnijeti zahtjev Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, za izmjenu/dopunu okolišne dozvole, u dijelu koji se odnosi na katastarske čestice na kojima je predviđena izgradnja planiranih objekata, sa ciljem usaglašavanja sa Rješenjem o vodnoj saglasnosti i Rješenjem o odobrenju za građenje.

Međutim, kako stoji u dopisu Federalnog ministarstva, sve dok se vodi postupak pred Kantonalnim sudom, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ne može vršiti izmjene Rješenja o okolišnoj dozvoli.

Ovaj dopis stigao je na adresu Udruženja građana „Za Doljanku“, gdje su odmah, zahtjevom za inspekcijski nadzor, obavijestili Federalnu upravu za inspekcijske poslove, čije obavještenje o preduzetim mjerama očekuju u narednom periodu.

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije