Vijesti

Brčić: Primarna borba protiv korupcije

O radu nove Vlade Kantona Sarajevo, treće u posljednje dvije godine, u Federaciji danas razgovarali smo sa Lejlom Brčić, ministricom pravde Kantona Sarajevo.

O oštroj reakciji opozicije na današnji ekspoze premijera Edina Forte kaže da je to sastavni dio politilkog života, te su planovi Vlade jasno napisani i svako ko je zainteresovan može pratiti njen rad po resorima, mjerama i periodima izvršavanja.

Najviše kritika opozicija je iznijela na račun Adnana Delića, ministra privrede, koji je inače profesor fizičkog odgoja i vaspitanja. O tome da li smatra da je izabrana Vlada ekspertna i hoće li moći odgovoriti svim izazovima, Brčić kaže: “Vlada u koju sam ja danas imenovana je stručna vlada. Vlada u kojoj imate ljude sa završena po dva fakulteta, Vlada u kojoj imate dva doktora nauka, inženjere, profesore tjelesnog odgoja, što je visoka stručna sprema jednaka svakoj drugoj. Ono što je jedan od zastupnika danas jako dobro primijetio, potpuno se devalvira jedan fakultet zbog nekih ličnih animoziteta prema nekim ili jednom određenom zastupniku. Kolega Delić je osoba koja ima dugogodišnji staž u privredi i koji je izvršavao vrlo ozbiljne funkcije.”

O kritikama na svoj račun zbog zakona koje je predložila u Skupštini KS, za koje je kasnije Ustavni sud tražio da se preispitaju, između ostaolog kaže da je Zakon o prijavi imovine bio poslan na ocjenu Ustavnom sudu koji je dao svoje mišljenje da on u određenim segmentima nije u skladu sa terminima koji se koriste u Porodičnom zakonu, u kontekstu srodnika.

“Moram spomenuti da se upravo Klub zastupnika SDA poziva na mišljenje Ustavnog suda po pitanju jednog zakona, a evo neki dan je u Službenim novinama KS objavljeno rješenje Ustavnog suda o neizvršenju čak 21 presude Ustavnog suda  od strane Vlade FBiH u kojoj većinu čini upravo SDA, na čijem čelu se nalazi premijer koji dolazi iz SDA i, na koncu, u zakonodavnom tijelu Federacije većinu čini SDA, tako da vrlo je zanimljivo to postavljanje pitanja kako tretiraju jedno mišljenje, a zanemaruju činjenicu da je doneseno rješenje o neizvršenju 21 presude koje za sobom povlači krivičnu odgovornost.”

Brčić ističe da nova vlast u Kantonu Sarajevu mora sanirati ekonomske i zdravstvene probleme jer će, ukoliko ne pokaže rezultate rada, “vrlo brzo biti bivša vlada”.

Zastupnik SDP-a u Skupštini Kantona Sarajevo Igor Stojanović pozvao je građane da upute inicijative novoj Vladi. Postoji li u novoj većini spremnost da slušaju građane i otvoreno obrazlažu kako troše novac poreznih obveznika, jer građani imaju velika očekivanja?

“I u Vladi Šestorke je već bila takva praksa, slušali smo i implementirali inicijative građana. Po meni jedna od najznačajnijih takvih inicijativa je ona za liječenje teško oboljele djece kako bi se više prestala skupljati sredstva putem brojeva i određenih humanitarnih organizacija.”

O troškovima administracije, broju članova u upravnim i nadzornim odborima i naknadama, Brčić kaže je u toku dogovor o smanjenu broja predstavnika u skupštinama javnih preduzeća.

Korupcija u javnim nabavkama, koja je jedna od najvećih problema, i odnosu nove Vlade prema njoj, kaže: “Premijer je u jednom dijelu svog ekspozea već spomenuo da smo u prvom dijelu našeg mandata donijeli Uredbu o kontroli javnih nabavki u KS. Planiramo da krenemo sa implementacijom te Uredbe, posebno u dijelu objedinjavanja javnih nabavki, koji će biti u cilju sprječavanju koruptivnih ponašanja, ali i ušteda sredstava. Komisije za nabavke neće biti sastavljene od ljudi koji su pod kontrolom uprava javnih ustanova i preduzeća, već ekspertna lica koja su van te priče. Borba protiv korupcija je tema broj jedan. Ono što ću ja lično pokrenuti je donošenje Zakona o zabrani nepotizma i stranačkog zapošljavanja.”

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije