Regija i svijet

Britanski revizori zaključili da je Vlada bila netransparentna i u pandemiji dodijelila hiljade ugovora, vrijednih milijarde funti, bez tendera

Da netransparentno trošenje budžetskog novca i nepoštovanje propisa u vezi sa javnim nabavkama u vrijeme pandemije nije karakteristika samo ovdašnjih vlasti, pokazuje i najnoviji skandal u Velikoj Britaniji. U kojoj su revizori otkrili da je preko 10 milijardi funti potrošeno za nabavku opreme u vezi sa pandemijom, bez javnog konkursa. Objavljivanje izvještaja Državnog ureda za reviziju događa se u vrijeme kada opozicione stranke optužuju konzervativnu vladu Borisa Johnsona da je pogodovao osobama bliskim svojoj stranci i njenim donatorima u dodjeli unosnih ugovora povezanih s pandemijom.

U svježe objavljenom izvještaju Državnog ureda za reviziju Velike Britanije “Istraga o državnim nabavkama tokom pandemije COVID-19”, koje analizira državne nabavke tokom Pandemije do 31. jula 2020., konstatovan je nedostatak transparentnosti i adekvatne dokumentacije nekih ključnih odluka donesenih od strane vlade. Nedostaju odgovori na pitanja zašto su izabrani određeni dobavljači ili kako je vlada identifikovala i upravljala potencijalnim sukobima interesa, prilikom dodjele nekih ugovora, dok je nabavljala velike količine robe i usluga velikom brzinom kao odgovor na pandemiju.

Revizori akcentiraju da su neki ugovori dodijeljeni i nakon što je posao već započeo, a mnogi nisu objavljeni u vremenskom roku koji su trebali biti.

8600 UGOVORA I OSAMNAEST MILIJARDI FUNTI, SAMO DO 31. JULA

U izvještaju se navodi da je do 31. jula dodijeljeno je preko 8.600 ugovora, vrijednih 18 milijardi funti, koji se odnose na vladin odgovor na pandemiju. 90% vrijednosnih ugovora (16,2 milijarde funti) dodijelilo je Ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite (DHSC) i njegova nacionalna tijela. Za usporedbu, u periodu 2019.-20. DHSC je dodijelio 174 ugovora u vrijednosti od 1,1 milijardu funti, manje od 7% od onoga što su on i njegova nacionalna tijela dodijelili između januara i jula 2020. godine kao odgovor na pandemiju.

Novi ugovori u vrijednosti od 17,3 milijarde funti dodijeljeni su dobavljačima, od čega: 10,5 milijardi funti dodijeljeno je direktno bez konkurentskog tenderskog postupka; 6,7 milijardi funti dodijeljeno je direktno putem već postojećih okvirnih sporazuma (koji bi, inače, uključivali postupak konkurentnog nadmetanja); a ugovori vrijedni 0,2 milijarde funti dodijeljeni su pomoću postupka konkurentnog tendera ili pomoću postupka konkurentnog nadmetanja iz okvirnog sporazuma. Vlada je takođe nabavila robe i usluge u vrijednosti od 0,7 milijardi funti kroz izmjene ili produženja postojećih ugovora.

Lična zaštitna oprema (OZO) činila je 80% od broja dodijeljenih ugovora (preko 6.900 ugovora) i 68% od ukupne vrijednosti dodijeljenih ugovora (12,3 milijarde funti).

Međuvladin tim za zaštitu ličnih sredstava uspostavio je traku visokog prioriteta za procjenu i obradu klijenata koji su upućeni od strane vladinih službenika, ureda ministara, zastupnika i lordova, višeg osoblja NHS-a i drugih zdravstvenih radnika. Otprilike jedan od deset dobavljača obrađenih trakom visokog prioriteta (47 od 493) dobio je ugovore u poređenju sa manje od jednog od stotinu dobavljača koji su prošli običnom trakom (104 od 14.892). Izvori upućivanja na visoko prioritetnu traku nisu uvijek bili dokumentovani u sistemu upravljanja predmetima, a revizori su otkrili i slučaj kada je dobavljač greškom dodan u traku visokog prioriteta.

NAKNADNO POTPISIVANJE UGOVORA? U VELIKOJ BRITANIJI?

U odabranom uzorku, revizori su pronašli primjere kada odjeli nisu dokumentovali ključne odluke, kao što je, na primjer, razlog zašto su odabrali određenog dobavljača ili koristili hitne nabavke i nisu dokumentovali svoje razmatranje rizika, uključujući kako su identificirali potencijalni sukob interesa.

Utvrđeno je i da su neki ugovori dodijeljeni naknadno, nakon što su radovi već obavljeni. Na primjer, Deloitte-u je dodijeljen ugovor u iznosu od 3,2 miliona funti za podršku nabavi PPE-a međuvladinog tima za zaštitu osobnih sredstava 21. jula 2020. godine, a ugovor je stupio na snagu 14. marta 2020. godine. Ugovor kabineta sa Public First-om dodijeljen je 5. juna 2020. godine , s ugovorom koji je na snazi ​​od 3. marta 2020.

Revizori su takođe utvrdili da je ponekad nedostajao i jasan trag dokumenata koji podržavaju ključne odluke o nabavkama. Kabinet je zatražio od Vladine agencije za unutrašnju reviziju da pregleda šest ugovora o zaštitnoj opremi koji su privukli posebnu pažnju medija. Pregledom je utvrđeno da, iako postoje dokazi za većinu primijenjenih mjera, postoje i neke praznine u dokumentaciji, na primjer zašto su neki dobavljači koji su imali nisku ocjenu ipak dobili ugovore.

Mnogi ugovori dodijeljeni tokom ovog perioda nisu objavljeni na vrijeme. Smjernice Crown Commercial Service preporučuju da se osnovne informacije o dodjeli svih ugovora objave u roku od 90 dana od dodjele. Od 1.644 ugovora vrijednih više od 25.000 funti dodijeljenih do kraja jula 2020. godine, 55% nije objavilo detalje na Finderu ugovora do 10. novembra 2020. godine, a samo 25% je objavljeno u roku od 90 dana. Za ugovore veće vrijednosti koji se trebaju objaviti u Službenom listu Evropske unije, DHSC je objavio 89% od 871 ugovora.

OPOZICIJA UPOZORAVA NA ZLOUPOTREBU POLOŽAJA I MILIONE KOJI SU ZAVRŠILI U DŽEPOVIMA POSREDNIKA

“Transparentnost je ključni mehanizam za osiguranje odgovornosti za donesene odluke”, upozorava Državni ured za reviziju. I Vladi preporučuje:

“Vlada bi trebala osigurati da se osnovne informacije o ugovorima objave u roku od 90 dana od dodjele. A ukoliko se ponovo javi potreba za nabavkom značajnih količina robe s krajnjom hitnošću, vlada treba da identifikuje i rješava potencijalne sukobe interesa i pristrasnost ranije u procesu nabavke.”

„Iako shvatamo da su to bile izuzetne okolnosti, i dalje je neophodno da se odluke pravilno dokumentuju i učine transparentnim ako Vlada želi zadržati povjerenje javnosti da se novac poreznih obveznika troši primjereno i pošteno. Dokazi navedeni u našem izvještaju pokazuju da ti standardi transparentnosti i dokumentacije nisu bili dosljedno zadovoljeni u prvoj fazi pandemije. “, konstatovao je Gareth Davies, šef Državnog ureda za reviziju.

Objavljivanje izvještaja Državnog ureda za reviziju Velike Britanije događa se u vrijeme kada opozicione stranke zamjeraju konzervativnoj vladi Borisa Johnsona da je pogodovao osobama bliskim Konzervativnoj stranci i njezinim donatorima u dodjeli unosnih ugovora povezanih s pandemijom. Zaobiđena je uobičajena procedura a milioni su završili u džepovima posrednika.

Meg Hillier, predsjednica parlamentarnog odbora za javne finansije, ocijenila je da bi uočeni nedostatak transparentnosti mogao biti tek “vrh ledenog brijega”.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije