U fokusu

Univerzitet u Travniku ocijenjen kao najbolji u državi. Škrijelj: to je korupcija.

“Ko nije bio u Travniku, a nije diplomirao, laže da je bio u Travniku“ ovo je samo jedan od viceva kojim se opisivao kvalitet nastave na Univerzitetu u Travniku.

No, da je to samo vic i da je Univerzitet u Travniku bolji od Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Bihaću jasno je iz ocjena Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji visokoškolskih ustanova, odnosno njihovih studijskih programa.

Ova komisija u sastavu Nevzet Veladžić (redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću – predsjednik),  Esad Jakupović (redovni profesor Univerziteta „Apeiron“, Banja Luka – predstavnik akademske zajednice BiH),  Branko Rakita (redovni profesor Univerziteta u Beogradu, predstavnik međunarodnih stručnjaka),  Asja Gojačić (predstavnik privrede i prakse) i Emina Džaferović – (predstavnik studenata i sekretar) ocijenila je Univerzitet u Travniku, kao savršen, s maksimalnim ocjenama, potpuno ispunjeno svih 10 kriterija, uključujući i sve podkriterije.

Kriteriji: 
•    Politika osiguranja kvalitete,
•    Izrada i odobravanje programa,
•    Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta,
•    Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje
•    Nastavno osoblje
•    Resursi za učenje i potpora studentima
•    Informiranje javnosti
•    Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa
•    Periodično vanjsko osiguranje kvalitete

Primjera radi Univerzitet u Sarajevu, u potpunosti je ispunio sedam, a tri znatno od deset kriterija. Komisija je utvrdila da Univerzitet u Travniku ispunjava potpuno sve propisane kriterije za kreditaciju te shodno tome dala je mišljenje  da se Univerzitet u Travniku akredituje.

Kako je moguće da je privatni univerzitet bolji od svih javnih univerziteta pitali smo i rektora najstarijeg univerziteta u BiH.

„To što je UNT ocijenjen najbolje od svih univerziteta u BiH govori o stepenu korumpiranosti komisije koja ga je ocjenjivala, a nikako o kvalitetu niti tog univerziteta niti drugih univerziteta. Da je Agencija  za razvoj visokog obrazovanjka htjela da se objektivno ocijeni Univerzitet u Travniku imenovala bi komisiju koja će ga objektivno ocijeniti. S obzirom da već dugo nemamo u punom kapacitetu organiziranu Agenciju nisam iznenađen stavom te Aagencije. Kao rektor univerziteta najbolje ocijenjenog u BiH na listi “Webometrics” i rektor najstarijeg univerziteta u BiH nisam iznenađen jer to nije prvi put da se neko ko nije komptenentan  ocijeni kao najbolji” komentariše za BUKU rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

Inače, Webometrics rang-listu  univerziteta kreira po citiranosti na “Google Scholaru”, a u konkurenciju ulaze oni univerziteti na kojima 100 najcitiranijih uposlenika ukupno imaju više od 1.000 citata. Na ovoj listi je ukupno šest javnih i dva privatna Univerziteta iz BiH, ali nijedan od njih nije Univerzitet u Travniku.

Po kojim je to parametrima Univerzitet u Travniku bolji od Sarajevskog ne zna ni direktor Agencije  za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Enver Halilović.
„Ne znam, to trebate komisiju pitati. Ništa ja na to ne mogu da kažem, niti želim da kažem“ kratko je kazao Halilović za BUKU. Škrijelj kaže kako Halilović itekako dobro zna jer je upravo on imenovao komisiju sa liste stručnjaka Agencije, koju je, igrom slučaja dopunjavao Škrijelj, kao član komisije za izbor stručnjaka na listu stručnjaka u ime Rektorske konferencije BiH. On dodaje  da je Agencija spala na niske grane.
„Direktor Agencije zna da je mogao da stavi u komisiju koga je htio. Da je htio objektivno da ocijeni Univerzitet on bi sastavio ozbiljnu komisiju“ odgovara Škrijelj na navode Halilovića.

Neozbiljno je, dodaje, da je travnički univerzitet bolji od sarajevskog, tuzlanskog, mostarskog…
„Zbog ovakvih stvari Agencija nije ušla u porodicu Evropskih agencija za razvoj visokog obrazovanja. Tako će i biti  sve dok direktor kaže da on nije kriv, a on imenovao tu komisiju“ smatra Škrijelj.

Nevzet Veladžić kaže kako cijeli proces nije završen, iako je mišljenje iznio još u Izvještaju iz jula ove godine. Istina procedura nije završena, ali njegove ocjene jesu.
„Sve je i dalje proceduri. Druga stvar, ocjene su stvar koncenzusa svih članova. On je i prošli put imao iste ocjene. Ne možemo govoriti je li najbolji ili nije. To ćemo moći kad se završi, kad dobije akreditaciju. Izvještaj je tek u Agenciji, pa treba ići u ministarstvo. Nije gotova priča“ kaže Veladžić u razgovoru za BUKU.
Istina, priča nije gotova, ali Izvještaj jeste i čeka se da li će ga Agencija kao takvog prihvatiti ili odbiti.

Komisija stručnjaka jestanje na UNT provjerila i lično tokom posjete ovom univerzitetu. U posjetu su išla četiri člana, bez profesora Branka Rakite, predstavnika međunarodnih stručnjaka, koji je zbog epidemiološke situacije bio odsutan. On je ipak, bio prisutan online, a o svemu ga je obavještavao Veladžić. Tako je i Rakita kao i ostali članovi komisije stavio potpis na naučno-fantastični Izvještaj o akreditaciji UNT.

OCJENE PLAĆENE?

I dok su svi javni univerziteti u BiH  imali problema sa akreditacijom i reakreditacijom, u Travniku je ovaj proces protekao bez problema.

Škrijelj kaže kako su najviše problema u procesu akreditacije imali univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu.
„Zog određenih administrativnih poteškoća na nivou Agencija na državnom i republičkom nivou. Njihova akreditacija je bila dovedena u pitanje“ kaže Škrijelj. On tvrdi kako je Univerzitet u Sarajevu imao problema nakon što je on tražio da se Agencija prema javnim univerzitetima u Republici Srpskoj ophodi po zakonu.  Tvrdi i da je Univerzitet u Travniku platio svoje ocjene.
„To što je univerzitet u Travniku  ocijenjen najbolje to je marketinški trrik, to se nažalost plaća, javni univerziteti to neće plaćati niti će pomisliti da plaćaju“ dodao je Škrijelj.

Ova dva univerziteta se uopšte, dodaje, ne mogu porediti. Prije svega po broju zapsolenih, jer UNSA zapošljava 2.600 ljudi, od čega 1.600 nastavnog osoblja. Iako najbolje ocijenjen, travnički univerzitet nije ni do koljena sarajevskom, smatra Škrijelj.
„To što je dobio bolje ocjene vjerovatno je dao novac članovima komisije i nisam iznenađen. Možda i nije, možda su zaista u papirima napravili tako da je sve med i mlijeko. I mi smo dokazali našoj komisiji, ali UNSA je iz sedam kriterija imao najveće ucjenu, a iz tri kriterija smo imali ocjenu „ znatno ispunjeni“ uslovi“ ponavlja Škrilj.
Zbog neobjektivne ocjene, kako je anveo, razmišljalo se i o protestu prema Agenciji  za razvoj visokog obrazovanja, ali su odustali.

Da li su navodi Škrijelja istiniti i da li je dobio novac za visoke ocjene, pitali smo i predsjednika Komisije.
„Nemam pojma o čemu priča. Ne bih komentarisao tu vrstu izjava. To treba reći javno ko, šta i kako. Stvar je vrlo transparentna“ brani se Veladžić.

Škrijelj smatra da sve ovo ide na štetu studenata i kvaliteta. A o posljedicama za sada niko od odgovornih ne razmišlja.

„Kad se kaže da je to najbolji univerzitet, pohrliće studenti iz Sarajeva da studiraju u Travniku. Pojaviće se sutra ti sa „najkvalitetnijeg“ Univerziteta u našim preduzećima i ustanovama. Biće nam i takva država, kao što je univerzitet. Biće najbolje ocijenjena, ali znate gdje – od neke nekvalitetne komisije, a na evropskom tlu nećemo moći da napravimo nijedan korak naprijed“.
„Informisanje javnosti“ jedan je od kriterija koji je Komisija ocijenila kao POTPUNO ISPUNJEN, ali dva dana se na brojeve telefona na web stranici Univerziteta u Travniku niko nije javljao. Jedan od najlakše provjerljivih kriterija, barem u našem slučaju i nije baš ispunjen.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije