Građanski aktivizam

CCI: Da li poštivanje zakona važi za sve ili su neki rukovodioci institucija amnestirani bez bilo kakvih posljedica?

„Javne institucije krše zakon o reviziji a posljedice njihovog nezakonitog poslovanja snose građani“, navode iz nvo Centri civilnih inicijativa, čije saopštenje, u nastavku, objavljujemo u cjelosti.

Nekoliko mjeseci nakon što su revizori u Federaciji BiH završili sa objavom revizorskih izvještaja u kojima su utvrđene mnogobrojne nepravilnosti u radu javnih institucija, odgovora prema Federalnom uredu za reviziju od pojedinih institucija u vezi poduzetih aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti još uvijek nema.

Naime, po zaprimanju izvještaja revidirane institucije su bile zakonski obavezne da u roku od 60 dana dostave svoje odgovore prema Uredu za reviziju o preduzimanju radnji na otklanjanju identifikovanih neregularnosti i propusta u njihovom radu, ali 8 institucija je ignorisalo ovu zakonsku odredbu. Radi se o sljedećim institucijama: Zavod zdravstvenog osiguranja USK, Javno preduzeće „Lokom“ d.o.o. Sarajevo, Općina Trnovo, Javno komunalno preduzeće „Visoko“ d.o.o Visoko, „Zrak“ d.d. Sarajevo, Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići, Javno komunalno poduzeće „Čistoća“ d.o.o. Široki Brijeg  te Općina Ravno. Zavodu zdravstvenog osiguranja USK, Općini Ravno i Općini Trnovo ovo je nastavak loše prakse, obzirom da su svoju zakonsku obavezu prekršili i kada je ranije provedena finansijsku revizija ovih institucija. Navedenih 8 institucija su ignorisale i upućene zahtjeve od strane Centara civilnih inicijativa po navedenom pitanju, čime su nastavile niz kršenja pozitivnih zakonskih propisa, iskazujući neodgovornost prema sistemu, javnosti i građanima.

U revizorskim izvještajima za ovih 8 institucija utvrđene su značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca zbog čega niti jedna od njih nije dobila čisto pozitivno mišljenje. Revizori su RMU Banovići, „Zraku“ d.d., Sarajevu i Općini Ravno dali negativno mišljenje što ukazuje da njihovi finansijski izvještaji nisu istinito prikazani, kao i da njihovo poslovanje nije usklađeno sa zakonskim propisima. Revizori su i za ostale institucije, između ostalog utvrdili, da se javne nabavke nisu provodile u skladu sa Zakonom, da su korištene veće osnovice za obračun plata od propisanih, da se zapošljavanje vršilo u suprotnosti sa zakonskim propisima, te niz drugih pojedinačnih propusta čije posljedice za sada snose samo građani.

Nemaran odnos prema povjerenim javnim sredstvima te neispunjavanje zakonske obaveze pokazuju neodgovornost i nedosljednost rukovodilaca navedenih institucija u rješavanju istaknutih problema. Da li poštivanje zakona važi za sve ili su neki rukovodioci institucija amnestirani bez bilo kakvih posljedica? Zbog svega navedenog je izuzetno važno da nadležne institucije u skladu sa svojim ovlaštenjima reaguju na kršenja Zakona te preispitaju odgovornost rukovodilaca navedenih institucija.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije