Građanski aktivizam

CCI kolegiju Skupštine PK: Omogućite parlamentarni nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka i otklanjanje značajnih nepravilnosti u trošenju javnog novca

Centri civilnih inicijativa su, s obzirom na ozbiljnost revizorskih nalaza iz finansijske revizije institucija Posavskog kantona za 2022., kolegiju kantonalne skupštine uputili zahtjev da omogući raspravu o izvještajima o provedenim finansijskim revizijama i planovima za otklanjanje uočenih nepravilnosti, na sljedećoj sjednici Skupštine. Pritom su uz zahtjev pobrojali ozbiljne propuste na koje su upozorili revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH, a na koje lokalne vlasti nisu do sada reagovale. A ni tužilaštva, iako se dijelenje novca bez jasnih kriterija, startno povezuje sa korupcijom.

Izostanak parlamentarnog nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka, uz neadekvatnu reakciju tužilaštava na nalaze revizije, najozbiljniji je problem sa kojim se suočava revizija u BiH.

Nevladin sektor u BiH, te, revizorske institucije nekih evropskih zemalja (među kojima se ističe Švedska), koje iz nekog razloga ulažu napore na ustrojavanju nekih sistemskih poluga u BiH u skladu sa standardima EU, potpomognuti međunarodnim donatorime, već godinama pokušavaju na različite načine da poboljšaju stanje.

Jedan od njih je buđenje svijesti o potrebi parlamentarnog nadzora nad revizorskim preporukama. Naime, za razliku od revizora, koji mogu samo detektovati stanje i o njemu, uz preporuke, izvjestiti parlament i javnost, Parlament ima i adekvatne poluge za vršenje pritiska na revidirane subjekte u pravcu realizacije preporuka koje su dobili za otklanjenje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

U tom kontekstu, Centri civilnih inicijativa provode kampanju skretanja pažnje kantonalnim skupštinama (i vladama) na potrebu njihovog uključivanja u proces nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka. Rezultat kampanje je da se praksa razmatranja revizorskih izvještaja i praćenja postupanja revidiranih institucija po preporukama, već provodi, od strane parlamenata i vlada u Tuzlanskom, Srednjobosanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, dok je ista praksa prihvaćena i u Bosansko-podrinjskom i Unsko-sanskom kantonu, a inicira se i u ostalim kantonima u FBiH.

Ovih dana CCI se obratio Skupštini Kantona 10, a danas, 05.12. i Kolegiju Skupštine Posavskog kantona.

U svom javnom obraćanju CCI je naglasio da je neophodno da kolegij Skupštine omogući, za njenu narednu sjednicu, raspravu o izvještajima o provedenim finansijskim revizijama za 2022. godinu, zajedno sa planovima za otklanjanje uočenih nepravilnosti. Jer, kako navode: „Revizorski izvještaji ukazuju na značajne nepravilnosti u radu i trošenju javnog novca od strane revizijom obuhvaćenih kantonalnih institucija.“

Za identifikovane nepravilnosti, revizori su uputili 60 preporuka u cilju efikasnijeg rada institucija Posavskog kantona, s tim da su čak 35 njih ponovljene nerealizovane preporuke iz prethodnog perioda (iz finansijskih revizija za 2019. i 2020.).

„Revizori su za 2022. godinu između ostalog utvrdili da je Zavod zdravstvenog osiguranja Posavskog kantona dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za teško bolesne osobe vršio odlukom direktora, bez utvrđenog načina bodovanja pri dodjeli sredstava. Osim toga, utvrđeno je da su sredstva iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 15.000 KM dodjeljivana neprofitnim organizacijama bez jasno utvrđenih kriterija. Dodatno, u revizorskim izvještajima identifikovano je da od 3.891 nezaposlene osobe na području Posavskog kantona na dan 31.12.2022. godine njih 1.029 nije imalo plaćeno zdravstveno osiguranje Službe i mogućnost dobivanja zdravstvene legitimacije te da Služba za upošljavanje Posavskog kantona tokom 2022. godine nije vršila monitoring, evaluaciju i izvještavanje o realizaciji programa sufinansiranja zapošljavanja.“, podsjećaju iz Centara civilnih inicijativa“.

Revizori su utvrdili i značajne nepravilnosti u upravljanju budžetom Posavskog kantona u 2022. godini.

„Zastupnicima i članovima radnih tijela vršena je isplata pune mjesečne naknade bez obzira na prisustvo sjednicama. Dodatno u organima državne službe sedmično radno vrijeme je 37,5 sati umjesto propisanih 40 sati. Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je tokom 2022. godine dodijelilo transfere zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalnu pomoć u iznosu od 1.764.000 na osnovu zahtjeva korisnika, bez jasno utvrđenih i mjerljivih kriterija. Osim toga, dodjela tekućeg transfera jedinicama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama  u iznosu od 1.300.000 KM kod Ministarstva finansija izvršena je bez primjene utvrđenih kriterija ili bez definisanja kriterija. Također i kod Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta i Vlade Posavskog kantona raspodjela tekućih transfera neprofitnim organizacijama u iznosu od najmanje 973.900 KM nije izvršena na osnovu dovoljno jasnih i mjerljivih kriterija. Dodatno, raspodjela kapitalnih transfera u iznosu od 830.000 KM nije izvršena u skladu sa programima i Zakonom o izvršavanju Budžeta.“, nabrajaju iz CCI-a ozbiljne propuste na koje su upozorili revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH, a na koje lokalne vlasti nisu do sada reagovale. A ni tužilaštva, iako se dijelenje novca bez jasnih kriterija, startno povezuje sa korupcijom. Odnosno proizvodi “osnovanu sumnju” na koju bi nadležni trebali reagovati istragom.

Uglavnom, uočene nepravilnosti značajno utiču na kvalitet usluga koje se pružaju građanima, a time i na kvalitet njihovog života, te je neophodno da se Skupština Posavskog kantona – kao i skupštine svih ostalih kantona, naravno – posveti njihovom otklanjanju, odnosno praćenju planova za realizaciju revizorskih preporuka – saopšteno je našem portalu iz Centara civilnih inicijativa.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije