Građanski aktivizam

CCI zatražio od Predsjednika i članova Kolegija NSRS da osiguraju da Odbor za reviziju prestane kršiti Poslovnik

„Negativni revizorski izvještaji koji ukazuju na značajne nepravilnosti u trošenju javnog novca institucija nikad ne dolaze pred poslanike NSRS“, navodi se u saopštenju za javnost Centara civilnih inicijativa, koje prenosimo u cjelosti.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju predsjednika i članove kolegija NSRS da u skladu sa svojim ovlaštenjima, poduzmu odgovarajuće korake i neophodne mjere, kako bi osigurali poštivanje Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske od strane Odbora za reviziju.

CCI ukazuje na nepoštivanje Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske od strane članova Odbora za reviziju NSRS. Naime, član 70. Poslovnika propisuje da Odbor za reviziju upućuje Narodnoj skupštini Republike Srpske na razmatranje sve negativne izvještaje Glavne službe za reviziju.

Bez obzira na jasno definisanu obavezu, na sjednici Odbora za reviziju, koja je održana 01.11.2023. godine, donesena je odluka da se negativan izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2022. godinu ne uputi na razmatranje Narodnoj skupštini, čime je nastavljena loša praksa nepoštivanja Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske od strane članova Odbora za reviziju NSRS.

Odbor za reviziju je u novom sazivu do sada održao četiri sjednice, međutim nijedna nije rezultirala upućivanjem revizorskih izvještaja Narodnoj skupštini Republike Srpske. Zabrinjava podatak da se revizorski izvještaji institucija od velikog značaja za građane i građanke, poput JPŠ “Šume Republike Srpske”, Univerzitetska bolnica Foča i Bolnica Trebinje, koji su dobili negativno mišljenje revizora, nikada nisu našli na sjednicama NSRS, niti su poslanici pokretali raspravu o otklanjanju nepravilnosti u radu ovih institucija.

Ovakav odnos pojedinih članova Odbora za reviziju, obesmišljava rad Glavne službe za reviziju, onemogućava sprovođenje parlamentarnog nadzora nad javnim sektorom i poduzimanje konkretnih aktivnosti na otklanjanju uočenih nepravilnosti u revizorskim izvještajima.

Iz CCI-ja navode kako je ovo pitanje od ogromnog značaja za javni interes i da ovakve radnje stvaraju ozbiljne posljedice po integritet Narodne skupštine Republike Srpske i povjerenje građana u parlamentarni proces. Poštivanje Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske temelj je efektivnosti i efikasnosti rada parlamentarnih institucija, te stabilnog i funkcionalnog demokratskog sistema. Upravo zato važno je reagovati sa mjerama koje su ključne za očuvanje povjerenja javnosti u parlamentarni proces i poštivanje demokratskih načela.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije