Građanski aktivizam

CHP: Građevinska mafija srušila zgradu gradske uprave, dom vojske i sportsku dvoranu

“Centar za humanu politiku traži od gradskog odjeljenja za prostorno uređenje i odbornika u dobojskoj gradskoj skupštini da prestanu biti sluge bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika koji su zgrnuli milione na koruptivnim izmjenama regulacionih planova i da odustanu od donošenja ovog regulacionog plana iz razloga što mu nije prethodila odgovarajuća rasprava, što nije u skladu sa urbanističkim planom, što postoji zakonska norma da regulacioni plan mora biti usklađen sa urbanističkim planom i što bi ovakav plan, ukoliko bi bio usvojen, bio nezakonit, osporen, urbicidan i nesprovodiv”, navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Centra Momir Dejanović, a koje u nastavku prenosimo u cjelosti.

Nakon podnesenih krivičnih prijava zbog rušenja sportske dvorane i doma vojske, Centar za humanu politiku podnio je krivičnu prijavu protiv bivšeg i sadašnjeg dobojskog gradonačelnika i drugih odgovornih zbog rušenja zgrade gradske uprave.

Prijavljeni su odgovorni što su, udruženo ili pojedinačno, zbog ličnih interesa, u periodu od maja do novembra 2023. Godine, prodali zemljište sa zgradom gradske uprave ranije odabranom kupcu, srušili zgradu gradske uprave prije usvajanja izmjena i dopuna regulacionog plana, izmijenili regulacioni plan kojim je predviđena gradnja poslovnog objekta na mjestu gradske uprave koji nije u skladu sa urbanističkim planom, nisu javno oglasili i pozvali zainteresovane na javnu raspravu o nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana i nanijeli štetu gradu Doboju preko milion KM i drugu štetu čija novčana vrijednost nije iskaziva.

Doboj je jedina lokalna zajednica u RS, BiH, regiji i svijetu koja nema zgradu lokalne uprave, koristi zakupljeni kancelarijski prostor na više lokacija i planira graditi novu zgradu gradske uprave izvan centra grada.

Samo dvije ili tri godine ranije izmijenjen je isti regulacioni plan zbog gradnje nove zgrade gradske uprave, izrađen projekat, provođen postupak izbora izvođača i najavljivan početak i završetak gradnje nove zgrade gradske uprave.

U primjedbama na nacrt poslednjih izmjena i dopuna regulacionog plana Centar za humanu politiku traži od gradskog odjeljenja za prostorno uređenje i odbornika u dobojskoj gradskoj skupštini da prestanu biti sluge bivšeg i sadašnjeg gradonačelnika koji su zgrnuli milione na koruptivnim izmjenama regulacionih planova i da odustanu od donošenja ovog regulacionog plana iz razloga što mu nije prethodila odgovarajuća rasprava, što nije u skladu sa urbanističkim planom, što postoji zakonska norma da regulacioni plan mora biti usklađen sa urbanističkim planom i što bi ovakav plan, ukoliko bi bio usvojen, bio nezakonit, osporen, urbicidan i nesprovodiv.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije