Građanski aktivizam

CHP: “Nacrt Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija je protivpravan, nedemokratski, anticivilni i diskriminativan”

Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku (Foto: Siniša Pašalić)
“Civilno društvo i aktivizam su demokratske institucije i usvajanje i primjena ovog zakona bili bi udar na demokratske institucije, vladavinu prava, pluralističko društvo, garantovane slobode i prava i zabranu diskriminacije kao temelje ustavnog uređenja RS”, navodi se u saopštenju za javnost Centra za humanu politiku, koje prenosimo u cjelosti.

Poziv za učešće u konsultacijama i raspravi o nacrtu Zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija je zakasnio, nedobronamjeran i besmislen, iz razloga što su konsultacije i prva rasprava trebali biti održani prije eventualne izrade nacrta ovog zakona, što je utvrđeni nacrt zakona neraspravljiv kao protivpravan, nedemokratski, anticivilni i diskriminativan, što su neprofitne civilne organizacije koje koriste strane donacije proglašene neprijateljima, umjesto saradnicima i partnerima i što se zakašnjele konsultacije i rasprava održavaju sa namjerom da se nacrt ovog zakona sa manjim korekcijama predloži i usvoji kao protivpravan, nedemokratski, anticivilni i diskriminativan.

Nije ponuđeno razumno obrazloženje i argumentacija zbog čega bi trebalo usvojiti i primjenjivati Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Rezultati istraživanja pod nazivom „Neprofitne civilne organizacije subjekti građanskog ili stranog uticaja“ pokazuju da su registar, nedozvoljeni ciljevi i djelatnosti, nadzor nad radom, javnost rada i novčane kazne već propisani Zakonom o udruženjima i fondacijama, da su odredbe kojima se neprofitne organizacije proglašavaju agentima stranog uticaja samo na osnovu korištenja stranih donacija i o zabranjenim civilnim političkim djelatnostima i aktivnostima neustavne i diskriminativne, da će u slučaju donošenja ovog zakona biti pokrenuti postupci kojima će ove odredbe biti ocijenjene kao neustavne, diskriminativne i neprimjenjive, da će eventualna primjena ovih zakonskih odredbi izazvati preregistraciju i drugo prilagođavanje, da su neprofitne civilne organizacije koje su registrovane u RS koristile strane donacije za projektne aktivnosti koje su potpuno u skladu sa njihovim registrovanim ciljevima i djelatnostima, ustavom, zakonom, javnim politikama i većinskim interesom u RS, da su neprofitne civilne organizacije bile prinuđene da koriste strane donacije zbog nepostojanja domaćih donacija, da neprofitne civilne organizacije koje koriste strane donacije nemaju dugovanja za poreze i doprinose, da neprofitne civilne organizacije koje koriste strane donacije imaju mali uticaj zbog nepostojanja saradnje i partnerstva sa vlastima u RS, da su civilno društvo i aktivizam demokratske institucije i da bi usvajanje i primjena ovog zakona bili udar na demokratske institucije, vladavinu prava, pluralističko društvo, garantovane slobode i prava i zabranu diskriminacije kao temelje ustavnog uređenja RS.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije