Građanski aktivizam

CHP od lokalnih vlasti zahtjeva odlaganje primjene povećanja cijena grijanja i vode u Doboju

“Nova cijena grijanja veća je dva puta u odnosu na 2015. godinu, dok je prosječna plata u ovom periodu povećana za 32%”, navodi se u saopštenju Centra za humnu politiku, koje objavljujemo u cjelosti.

Centar za humanu politiku zatražio je od gradonačelnika i skupštine grada Doboja da se odloži primjena novih cijena grijanja i vode iz razloga što postoji više spornih pitanja koje je potrebno razmotriti, raspraviti i otkloniti prije nego što se pristupi povećanju ili odustane od povećanja cijena grijanja i vode.

Prilikom povećanja cijena grijanja za 30% i vode za 10% povrijeđeno je pravo da se čuje glas potrošača i pravo na prihvatljive cijene iz člana 3 Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Savjet za zaštitu potrošača grada Doboja nije formiran i nije donosio odluke na način kako je to predviđeno članom 52 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Povećane cijene grijanja i vode nisu prihvatljive za potrošače iz razloga što nisu poznati opravdani i razumni troškovi Gradske toplane i Vodovoda, što su ove cijene neosnovano povećane za 15% u 2015. godini, što je nova cijena grijanja najviša u Republici Srpskoj, a nova cijena vode viša za preko dva puta od cijene vode u Modriči i što je potpuno zanemarena socijalna komponenta cijena grijanja i vode, s obzirom da je nova cijena grijanja veća dva puta u odnosu na 2015. godinu, dok je prosječna plata u ovom periodu povećana za 32%.

Ako je postojao opravdan razlog za povećanje ovih cijena, onda su cijene grijanja i vode trebale biti povećane prije početka grejne sezone kako bi potrošači imali mogućnost izbora, kao i prije ovogodišnjih izbora, s obzirom da su nenajavljenim i postizbornim povećanjem cijena najgrublje pogažena prava potrošača i prevareni glasači.

Ukoliko ne bude prihvaćen zahtjev da se odloži primjena novih cijena grijanja i vode, koristićemo sva raspoloživa pravna i druga sredstva za osporavanje povećanja cijene grijanja i vode i zaštitu prava i interesa potrošača.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije