Građanski aktivizam

CHP podnio krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika i Željke Cvijanović, zbog davanja lažnog iskaza na sudu, a protiv tužilaca i sudija zbog pretvaranja ozbiljnog sudskog procesa u farsu  

Obren Petrović i Milorad Dodik - od političkih protivnika do bliskih saradnika, od krivične prijave i teških optužbi do svjedoka odbrane i davanja lažnog iskaza
Centar za humanu politiku svojim najnovijim saopštenjem pokazuje zašto je značajan nevladin sektor, pogotovo u društvima u kojima pravna država ne funkcioniše a demokratija je pervertirana korupcijom, izbornim krađama i manipulacijama, ignorisanjem interesa građana i svemoći stranaka i pojedinaca. Čuvajući i svoj i dignitet javnosti, Centar za humanu politiku na sudsku farsu u Banjaluci, reaguje krivičnim prijavama i saopštenjem, koje prenosimo u cjelosti.  

Centar za humanu politiku podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika RS Milorada Dodika i člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović zbog davanja lažnog iskaza, kao i protiv postupajućeg okružnog javnog tužioca i sudskog vijeća zbog povrede zakona od strane sudije i tužioca u predmetu protiv bivšeg dobojskog gradonačelnika kao jednog od odgovornih za ubistvo 11 Dobojlija i štetu od nekoliko stotina miliona KM u poplavama 2014. godine.

U namjeri da zaštite optužene, solidarišu se sa odgovornima, promovišu neodgovornost i nekažnjivost, izbjegnu vlastitu odgovornost, ponize žrtve, oštećene i institucije kojima rukovode i utiču na odluku suda prijavljeni su dali lažni iskaz na neke od okolnosti koji se razlikuje od činjeničnog stanja i njihovih izjava i postupanja od prije deset godina.

Prijavljeni predsjednik RS Milorad Dodik podnio je krivičnu prijavu 2014. godine na osnovu koje se vodi krivični postupak protiv bivšeg dobojskog gradonačelnika, a prilikom svjedočenja kompromitovao je svoju prijavu dajući lažni iskaz da je u vrijeme poplave 2014. godine štab za vanredne situacije u Doboju preduzimao sve u njihovoj nadležnosti i moći, da su preduzimane sve mjere zaštite ljudi i materijalnih sredstava, da je optuženi bio na terenu i da je bio stalno na vezi sa bivšim dobojskim gradonačelnikom.

Prijavljena Željka Cvijanović prije deset godina kao predsjednik Vlade RS u vezi sa poplavom u Doboju izjavljivala je da sa gradskim vlastima nije bilo koordinacije i saradnje, da sistem zaštite i spasavanja nije funkcionisao, da je lokalni štab bio potopljen, da su tri ministra koordinirala rad sa policijom i da su djeca bila u školi kada je voda ulazila u grad, da bi na suđenju besramno lagala da je Doboj uradio sve što je bilo moguće, da su angažovana sva materijalno tehnička sredstva i ljudski resursi, da je pravovremeno donesena odluka o vanrednoj situaciji i da se angažovanje republičkog štaba ne može dovesti u vezu sa nepostupanjem gradskog štaba za vanredne situacije.

Postupajući javni tužilac i sudsko vijeće prijavljeni su zbog toga što nisu osporili status svjedoka i nekredibilna svjedočenja predsjednika RS i bivših predsjednika vlade, ministra unutrašnjih poslova i načelnika opštine Šamac protiv kojih je Centar za humanu politiku kao odgovornih podnio krivičnu prijavu u junu 2014. godine po kojoj nadležna tužilaštva nisu postupala, što su propustili da postave potrebna pitanja ovim svjedocima kako bi se eliminisao učinak njihovog lažnog svjedočenja, što nisu preduzeli zakonom propisane mjere zbog davanja lažnog iskaza i što je suđenje pretvoreno u farsu sa predvidivim ishodom.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije