Građanski aktivizam

CHP: Prestanite da štitite odgovorne za kriminal u Doboju

Centar za humanu politiku u svom najnovijem saopštenju za javnost zahtjeva konačno funkcionisanje pravne države.

Centar za humanu politiku zatražio je od Okružnog javnog tužilaštva u Doboju hitno postupanje po više krivičnih prijava i krivično gonjenje odgovornih za masovne nezakonite izmjene regulacionih planova, rušenje gradske uprave, sportske dvorane i doma vojske, izvođenje zakonom zabranjenih radova u velikom i malom koritu Bosne koji su izazivali i nastavljaju izazivati opštu opasnost, uzurupaciju zemljišta koje pripada privatizovanim stambenim zgradama i povrede prava građana.

Zatraženo je da se prestane štititi odgovornog za ubistvo 11 Dobolija i štetu od nekoliko stotina miliona KM u poplavi 2014. godine, pljačku, rušenja, urbicid i bezakonje, kao i ostale prijavljene, koji su izuzetno opasni za zajednicu, iskazana zabrinutost što po prijavama postupaju tužioci koji su skrivali prijave, krivično gonili nezaštićene koji su davali pomoć višečlanim porodicama i zastupali optužnicu pogodujući optuženima i sugerisano da se zamijene postupajući tužioci ukoliko nisu spremni da se zamjere i krivično gone prijavljene ili da se zatraži izuzeće dobojskog tužilaštva.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije