Građanski aktivizam

CHP u borbi protiv pretvaranja rijeke Bosne u deponiju građevinskog otpada i za zaštitu Doboja od poplava

''Formirali smo foto dokumentaciju i pribavili druge dokaze iz kojih je vidljivo da se sada ''šut'' istresa uzvodno od lokaliteta za koji smo ranije podnosili prijavu.''

Svega stotinu metara od lokacije na koju je preduzeće “Limunkop” istresalo građevinski otpad od srušenog nekadašnjeg trgovačkog centra “Izbor”, u Doboju, susjedno građevinsko preduzeće je započelo istresanje otpada u neposrednoj blizini i u samo korito rijeke Bosne.

To su, svojim izlaskom na teren, zabilježili aktivisti Centra za humanu politiku (CHP), koji su ranije podnijeli Krivične prijave za nelegalnu gradnju na vodnom zemljištu i priobalju rijeke Bosne. Do sada su te prijave rezultirale nalogom Odjeljenja za inspekcijske poslove Grada Doboj za uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata na četiri parcele kod gradskog mosta i željezničke stanice, neposredno uz korito rijeke Bosne. “Limunkopu” je izdato rješenje o uklanjanja dvije hale, odnosno nadstrešnice za parking mehanizacije za zimsko održavanje puteva, skladištenje materijala i sirovina sa 760 kvadratnih metara prostora, objekat administracije izveden od osam kontejnera i potporni armirani zid dužine 70 metara.

“Formirali smo foto dokumentaciju i pribavili druge dokaze iz kojih je vidljivo da se sada “šut” istresa uzvodno od lokaliteta za koji smo ranije podnosili prijavu. Time se smanjuje proticajni profil rijeke Bosne i uz nelegalno izgrađene objekte na ovom prostoru to predstavlja novu potencijalnu opasnost od poplava porastom vodostoja ove rijeke” – kaže predsjednik CHP-a Momir Dejanović, najavljujući novu krivičnu prijavu protiv odgovornih lica privrednog društva, a da je na inspekcijskim organima da utvrde da li je to radila mehanizacija “Trans betona” ili “Đurkovića”.

CHP je lokaciju u blizini željezničke stanice i gradskog mosta označio kao jednu od najkritičnijih,  i kao mogućeg uzročnika budućih poplava grada Doboja. Utvrdio je da je na njoj pregrađivano korito rijeke Bosne i izvođeni zakonom zabranjeni radovi nasipanja i izgradnja stambenih i poslovnih objekata još 2000. godine. Dio kč upisan kao „gradilište“, nasipanje velikog i dijela malog korita Bosne i gradnja nastavljeni su 2022. i 2023. godine. Na ovom lokalitetu, tvrdnje su iz prijave CHP-a, nalaze se objekti i mehanizacija firmi “Limunkop” i “Đurković”, deponija šljunka i  nekoliko stambenih objekata. Potpuno pregrađena lijeva strana velikog korita Bosne i oko 1.000 m2 malog korita Bosne.

Inspekcijski organi Grada su zabranili daljne izvođenje građevinskih radova na tom području, a sa donosenim rješenjem prije mjesec dana upoznati su i sektori Vodne i Urbanističko-građevinske inspekcije Republičke uprave za inspekcijske poslove, MUP RS i Policijska uprava Doboj.

Osim ovog lokaliteta, CHP je sačinio listu od ukupno 28 pravnih subjekata i pojedinaca, koji su, po tvrdnjama i prikupljenoj dokumentaciji, sagradili objekte ili uzurpirali zemljište na još pet lokaliteta na području Doboja. Ukoliko se dokaže osnovanost tvrdnji o nezakonito izgrađenim objektima, više desetina miliona maraka u ovim slučajevima biće isplaćeno iz republičkog i budžeta Grada Doboj, jer su davane privremene vodne saglasnosti ili građevinske dozvole, neke i prije dvije decenije, i vlasnici tih objekata će bez sumnje tražiti nadoknadu uloženih sredstava.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije