Regija i svijet

Crna Gora: Vlada promoviše ljudska prava i slobode LGBTIQ osoba i aktiviste koji se bore za ta prava naziva svojim “strateškim, iskrenim i nezaobilaznim partnerima”. U bh. entitetu Republika Srpska…

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka, u Kotoru, na otvaranju 5. evropske konferencije, sa LGBTIQ aktivistima (Foto: Ministarstvo)
Dok političari u Republici Srpskoj gaze po ljudskim pravima manjina, javno ispoljavaju homofobiju i pozivaju represivni aparat da sprječava pravo građana na mirno okupljanje ("Čega se pametan stidi, time se budala ponosi"), dotle u Crnoj Gori, koja je u oktobru prošle godine organizovala svoju 10. Povorku ponosa, ministri otvaraju LGBTIQ skupove, govore o unapređenju zakona u cilju poboljšava kvalitet života LGBTIQ osoba, o usmjerenosti strateških politika "ka većem stepenu ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, ka sistemu evropskih vrijednosti, ka boljem i pravednijem crnogorskom društvu" i o broju dosad sklopljenih istospolnih brakova. Dok im u Republici Srpskoj prijete, u Crnoj Gori političari izjavljuju da "aktivisti i aktivistkinje iz civilnog sektora koji se zalažu za unapređenje kvaliteta života LGBTI zajednice u Crnoj Gori, naši su strateški, iskreni i nezaobilazni partneri.” (Antikorupcija)

Sve lokalne samouprave u Vladi Crne Gore imaju snažnog i pouzdanog partnera za dalji razvoj programa i unapređenje dijaloga u oblasti uvažavanja, prihvatanja i unapređenja prava LGBTI populacije, poručio je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka na otvaranju 5. Evropske konferencije koja je započela danas u Kotoru, a sprovodi je Rainbow Cities Network uz podršku Evropske komisije.

“Današnji događaj potvrda je usmjerenih strateških politika ka većem stepenu ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, ka sistemu evropskih vrijednosti, ka boljem i pravednijem crnogorskom društvu”, naglasio je Đeka.

On je upoznao prisutne sa aktivnostima na unapređenju zakonodavnog i strateškog okvira koji poboljšava kvalitet života LGBTI osoba.

Ministar Đeka je istakao da je Crna Gora je prva zemlja koja je tokom procesa pregovora o pridruživanju EU usvojila Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola.

„Zakon za osnov ima najrasprostranjeniji model uređenja istopolnih zajednica, i prepoznat je u najvećem broju evropskih zemalja”, rekao je Đeka i dodao da je do danas u Crnoj Gori sklopljeno preko 20 istopolnih brakova.

Takođe, kako navode iz resora, u izradi je Zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta po osnovu samoodređenja, koji će zaokružiti pravni okvir zaštite prava LGBTI osoba.

“Deseta Povorka ponosa je dobar pokazatelj napretka društva u smislu tolerancije i poštovanja različitosti”, kazao je Đeka.

On je posebno istakao rezultate saradnje sa nevladinim sektorom koji doprinose zaštiti prava LGBTI osoba, kao i znatno većem stepenu prihvatanja LGBTI osoba u društvu, te da aktivisti i aktivistkinje iz civilnog sektora koji se zalažu za unapređenje kvaliteta života LGBTI zajednice u Crnoj Gori, “naši su strateški, iskreni i nezaobilazni partneri”.

On je kazao da je veoma važno ojačati kapacitete lokalnih institucija kako bi se uspješno sprovodile ove politike i obezbjedila zaštita LGBTI osoba od diskriminacije i nasilja.

“Jačanjem dijaloga sa predstavnicima lokalnih samouprava približavamo realnost u kojoj žive LGBTI osobe. Mi kao resorno ministarstvo tu smo za svaku saradnju koja može unaprijediti kvalitet života naših građana i građanki, istakao je Đeka.

„Kotor predstavlja pozitivan primjer u kontekstu unaprepređenja kapaciteta lokalnih samouprava, kreiranju lokalnog akcionog plana, ali i kreiranju poštujućeg okruženja za sve građane/ke bez obzira na njihovu različitost, ne samo na nacionalnom već i regionalnom nivou“ zaključio je Đeka.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije