Regija i svijet

Crna Gora: Zbog Skadarskog duba mijenja se trasa novog puta

Iz Danilovgrada stiže dobar primjer kako državne institucije mogu da oslušnu glas građana i urade nešto na njihov zahtjev.

Tako su odlučile da sačuvaju jedno stalbo starog hrasta – Skadarski dub pa će zbog njega promijeniti trasu novog puta Podgorica – Danilovgrad.

Ovo je, inače, jedina zakonom zaštićena vrsta hrasta u Crnoj Gori, može se naći samo na nekoliko lokaliteta u našoj zemlji i nigdje više na svijetu.

“Skadarski dub kao zaštićena i endemska vrsta je jako važan za Bjelopavlićku ravnicu, za sami Park prirode rijeka Zeta, sa tog biološkog stanovišta, jer predstavlja inkubator svoje vrste, on nam daje mogućnost da sakupljamo sa njega žirove i da ga na taj način spasimo, da ga vratimo u stabilnu vrstu koja nije ugrožena”,  kazao je ekolog Milan Mijajlović.

U bjelopavlićkoj ravnici ima manje od dvadesetak ovakvih stabala, ima ih i oko Skadarskog jezera i u delti rijeke Bojane.

“Ukoliko uzmemo period unazad 1000 godina, čitavo ovo područje bilo je pokriveno ovom vrstom, to je bio gradijent, on je sačinjavao ogromne šume” kazao je Mihailo Jovićević  iz Crnogorskog društva ekologa.

Na zaštitu ovog hrasta lužnjaka ukazao je i ekolog i vlasnik Farme magaraca Darko Saveljić.

“Crnu Goru volimo tako što ćemo pomjeriti put za onoliko koliko je potrebno da on ne strada. Svaka druga opcija suprotna je zdravom razumu, budućnosti naše djece, ideji zaštite u parku prirode i patriotizmu. I izjavi preśednika da će se CG braniti i iz šume ako bude trebalo. A kako, kad godišnje na stotine hektara strada u legalnoj i ilegalnoj sječi? Ovo je poziv na patriotizam Opštini Danilovgrad i Upravi za saobraćaj. Ako sačuvate ovaj hrast, može biti logo novom parku prirode”, napisao je on na svom Facebook profilu.

Od nadležnih su stigle dobre vijesti – drvo neće biti posječeno.

“Uvažavajući činjenicu da je Skadarski dub endemska vrsta i jedina vrsta hrasta u Crnoj Gori koja je zakonom zaštićena, Uprava za saobraćaj je prepoznala značaj ove jedinke u Parku prirode Rijeka Zeta, te je nakon identifikacije lokacije na kojoj se nalazi, odlučila da se projektno rješenje bulevara Danilovgrad – Podgorica izmijeni, na način da se prilikom izvođenja građevinskih radova na ovom dijelu saobraćajnice, Skadarski dub ne ugrozi”,

Ekolozi poručuju da će nadležni, zaštitom ovog drveta, poslati snažnu poruku za podizanje ekološke svijesti građana.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije