Građanski aktivizam

„Čuvari Usore“, dok čekaju odluku Kantonalnog suda u Sarajevu, vode borbu sa birokratijom: Ko je odobrio izgradnju asfaltne baze u Jelahu?

Ada, Jelah
Lokalna vlast svojom ćutnjom, odnosno netransparentnošću, samo usložnjava situaciju i širi dodatnu zabrinutost među građanima. Kao i sumnju u koruptivnu pozadinu čitave priče. Jedne u nizu bosanskohercegovačkih u kojima vlast interese pojedinca s novcem ili dobrim političkim vezama stavlja ispred interesa zajednice.

U proteklih nekoliko mjeseci aktivisti neformalne grupe građana „Čuvari Usore“, koji se bore protiv izgradnje asfaltne baze u Jelahu, naišli su na dvije  prepreke – sporost rada Kantonalnog suda u Sarajevu i birokratiju nadležnu za izdavanje potrebnih dozvola investitoru Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug, koji želi izgraditi asfaltnu bazu u Jelahu, na naplavnom zemljištu u blizini rijeke Usore i naselja Jelah, u općini Tešanj.

I pored upućivanja opravdanih i utemeljenih primjedbi mještana Jelaha na zahtjev Federalnog ministarstva okoliša i turizma u martu 2023. godine, Ministarstvo odbacuje sve primjedbe i mišljenja mještana i izdaje Rješenje za izdavanje okolišne dozvole investitoru za postrojenje asfaltne baze, kapaciteta 160 t/h, na lokaciji Jelah općina Tešanj. „Čuvari Usore“ su brzo reagovali, tako što su u aprilu 2023. g. pokrenuli upravni spor na Kantonalnom sudu u Sarajevu protiv Rješenja FMOIT, a nakon toga pokrenuta je kampanja protiv izgradnje baze. Uskoro će godina dana od pokretanja upravnog spora, a još uvijek se ne nazire epilog i odluka Kantonalnog suda u Sarajevu.

„Dok čekamo odgovor ili odluku Kantonalnog suda, aktivnosti smo usmjerili na drugi front – prema nadležnim ministarstvima prostornog uređenja. Uputili smo niz dopisa i zahtjeva sa obrazloženjima i nakon višemjesečnih urgencija dobili smo zvanične odgovore od Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Ministarstva prostornog uređenja Zeničko-dobojskog kantona u kojima su nas obavijestili da oni nisu nadležni za izdavanje dozvola za rad asfaltne baze. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, u svom odgovoru, navodi da je odobravanje izgradnje baze u nadležnosti Općine Tešanj, odnosno nadležne općinske službe“,  ističu aktivisti „Čuvara Usore“.

„Nakon što smo dobili odgovor kantonalnog ministarstva, uputili smo dopis nadležnim službama Općine Tešanj sa obrazloženjem u kojem  zahtjevamo od nadležnih iz Općine informaciju u vezi odobrenja ili zahtjeva investitora. Zajedno sa dopisom prilažena je peticija građana općine Tešanj protiv izgradnje ove asfaltne baze”, dodaju aktivisti.

U obrazloženju koje su aktivisti uputili nadležnoj općinskoj službi, pored ostalog stoji, da planirano postrojenje nije dovoljno udaljeno od toka rijeke Usore i potoka Radušice. Da samo ime zemljišta „Ada“ ukazuje da se radi o sastavnom dijelu rijeke i njenog ekosistema – ade nastaju tako što u sporijem dijelu riječnog toka taloženjem nanosa mogu nastati i riječni sprudovi.

U neposrednoj blizini lokacije baze nalaze se turističko-rekreativni centar, konjički klub i adrenalin park, zatim stambeni objekti, na koje bi postrojenje negativno uticalo, a koji nisu navedeni u zahtjevu. Lokacija za izgradnju baze udaljena je samo 100 m od potoka Radušica, zatim 300 m od najbližih kuća u kojima ljudi žive, te 500 m od turističko-rekreativnog centra, konjičkog kluba i adrenalin parka, isto toliko od lokalnog kupališta na rijeci Usori.

I konačno – izgradnja ovog postrojenja predstavlja rizik za zatrovanje vode koju koriste stanovnici općine Tešanj, smatraju aktivisti. I zato su se obratili nadležnima.

“Ovim putem vam se obraćamo kao građani čiji su životi i sudbine ugroženi i tražimo da nas zaštitite!

  1. Zahtjevamo da nas što prije obavjestite o bilo kakvoj aktivnosti oko izgradnje asfaltne baze o kojoj imate informacije.
  2. Zahtjevamo da nas obavjestite o informacijama o bilo kakvoj budućoj aktivnosti oko izgradnje asfaltne baze kojim raspolažete ili ćete raspolagati.
  3. Zahtjevamo da na sve moguće načine podržite volju građana i zajedno sa nama zaustavite izgradnju ovog nelegalnog i opasnog objekta na rijeci Usori!“, naveli su aktivisti u svom dopisu nadležnima u Tešnju.

Trenutno je, prema informacijama iz NGG „Čuvari Usore“, ova lokacija pod stalnom kontrolom „investitora“, koji izvodi neke aktivnosti, na ovoj lokaciji urađen je pristupni makadamski put, niču nepoznati objekti u ovoj zoni, odvozi se i dovozi šljunak i građevinski otpad, a da javnost ne zna šta se radi, ko je odobrio ove radove, ko gradi objekte u ovoj zoni.

Lokalna vlast svojom ćutnjom, odnosno netransparentnošću, samo usložnjava situaciju i širi dodatnu zabrinutost među građanima. Kao i sumnju u koruptivnu pozadinu čitave priče. Jedne u nizu bosanskohercegovačkih u kojima vlast interese pojedinca s novcem ili dobrim političkim vezama stavlja ispred interesa zajednice.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije