Građanski aktivizam

„Čuvari Usore“ i mještani Jelaha, višegodišnjom borbom, spriječili izgradnju asfaltne baze u Jelahu  

„Nakon pokretanja tužbe, a znajući da se sudski sporovi  kod nas vode godinama, pokrenuli smo i kampanju „Stop izgradnji asfaltne baze na rijeci Usori“ kojom smo  nastojali poslati poruku da građani Jelaha, općine Tešanj i okolnih mjesta ne žele asfaltnu bazu na rijeci Usori i da od toga nećemo odustati, te da ćemo iskoristiti sva pravna i druga sredstva da spriječimo izgradnju asfaltne baze u našim dvorištima” ističu aktivisti NGG “Čuvari Usore”.

Prošla je godina dana od kako je Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo Rješenje za izdavanje okolišne dozvole investitoru Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug za postrojenje asfaltne baze, kapaciteta 160t/h na lokaciji Jelah, općina Tešanj, uvažavajući presudu Kantonalnog suda u Sarajevu u korist investitora. Iako su  mještani i aktivisti Jelaha uputili  niz opravdanih i utemeljenih primjedbi Federalno ministarstvo odbacuje sve njihove primjedbe i izdaje Rješenje za izdavanje okolišne dozvole investitoru za postrojenje asfaltne baze, kapaciteta 160t/h.

Proces pokretanja izgradnje asfaltne baze u Jelahu, općina Tešanj, započeo je još 2020. godine pokretanjem postupka izdavanja okolišne dozvole za asfaltnu bazu kapaciteta 160 t/h od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Nakon niza sastanaka, održanih sjednica Općinskog vijeća Tešanj, produživanja rokova, mišljenja mjesne zajednice Jelah i protivljenja većine udruženja sa  područja Jelaha, Federalno ministarstvo je odbilo Zahtjev investitora Dobojputevi d.o.o. Doboj Jug za izdavanje okolinske dozvole. Nezadovoljni investitor pokreće tužbu, pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, da bi u januaru 2022. godine ovaj sud donio presudu u korist investitora, poništavajući raniju odluku Federalnog ministarstva i vraćajući predmet tuženom na ponovni postupak.

Nezadovoljni ovakvim postupkom Federalnog ministarstva, grupa građana Jelaha i Tešnja, u aprilu 2023. g., podnosi tužbu u Kantonalnom sudu u Sarajevu, za pokretanje upravnog spora protiv Rješenja Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Tim činom započela je nova faza borbe aktivista i mještana Jelaha da se spriječi  izgradnja baze na naplavnom dijelu rijeke Usore,  koja bi bila udaljena samo 100 m od potoka Radušica, 300 m od najbližih kuća, te 500 m od  turističko-rekreativni centar, konjičkog kluba  i adrenalin parka.

„Nakon pokretanja tužbe, a znajući da se sudski sporovi  kod nas vode godinama, pokrenuli smo kampanju „Stop izgradnji asfaltne baze na rijeci Usori“ kojom smo  nastojali poslati poruku da građani Jelaha, općine Tešanj i okolnih mjesta ne žele asfaltnu bazu na rijeci Usori i od toga nećemo odustati, te da ćemo iskoristiti sva pravna i druga sredstva da spriječimo izgradnju asfaltne baze u našim dvorištima” ističu aktivisti Čuvara Usore.

Pokrenuto je niz aktivnosti od kojih je bitno spomenuti potpisivanje peticije građana Jelaha i  Tešnja kao i potpisivanje zajedničke inicijative više udruženja  (UG Planina –Teslić, NGP Valter-Tešanj, UG Čuvari Ozrena –Doboj , UG Fojničani  -Maglaj i Eko Zemlja –Usora)  za zaštitu zelenog pojasa Usore i očuvanje prirode na tom lokalitetu.  Inicijativa je upućena nadležnim kantonalnim ministarstvima i općini Tešanj, ali do sada niko od navedenih nije dostavio bilo kakav odgovor ili mišljenje o pokrenutoj Inicijativi grupe udruženja.

“Ono na što smo ponosni je naša ustrajnost da dobijemo odgovor od nadležnih federalnih i kantonalnih ministarstava kao i nadležne službe Općine Tešanj u vezi dozvola za početak rada asfaltne baze. Dobili smo zvanične odgovore od Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja ZDK u kojima su nas obavijestili da oni nisu nadležni za izdavanje akata i dozvola za rad asfaltne baze. Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja ZDK, u svom odgovoru, navodi da je odobravanje izgradnje baze u nadležnosti Općine Tešanj, odnosno nadležne općinske službe. Uputili smo zahtjev nadležnoj Službi za urbanizam, sa upitom da li je investitor podnio zahtjev za izdavanje potrebnih dozvola , ali nismo dobili odgovor iz Službe. Međutim, putem naših kanala, dobili smo provjerenu informaciju da investitor nije podnio zahtjev za izdavanje potrebnih dozvola nadležnoj Službi“, navode aktivisti  neformalne grupe građana.

Dakle, za sada se čini da je investitor odustao od planova za izgradnju asfaltne baze. No, oprez i građanska budnost su neophodni. Pogotovo sa vlašću na koju se građani ne mogu osloniti, jer njihove interese, najblaže rečeno, ne smatra svojim prioritetom.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije