Građanski aktivizam

CZŽS: Čuvari Sanice i Korčanice ne smiju ostati usamljeni

Safijan Konjević na izvoru rijeke Korčanice, (Foto: Nataša Crnković)
Predstavnici Centra za životnu sredinu su posjetili mjesto Sanica u opštini Ključ i svjedočili posljedicama po biljni i životinjski svijet koje su napravile intervencije na rijekama Sanica i Korčanica. Na obje rijeke su, međutim, prisutni ljudi, njeni čuvari, koji dižu glas kako bi se one sačuvale. Ne odustaju iako su rijeke već devastirane, te su sve glasniji i jači.

Sanica je pretrpila teške izmjene korita i obalskog područja u gornjem toku, neposredno nakon izvora, pod izgovorom projekta za odbranu od poplava, iako lokalno stanovništvo tvrdi da tu Sanica do sada nikad nije plavila.

„Iako smo bili upoznati s ovim problemima od samog početka, dolazak na obale rijeka i slušanje svjedočanstava Muhameda i Safijana nas je šokiralo. Pozivamo lokalno stanovništvo, stručna lica, institucije i organizacije, da se odazovu apelu Ekološkog pokreta Sanica i pruže im podršku kakvu zaslužuju. Ne smiju biti sami, jer se bore za najvrijednije što imamo – vodu“, izjavio je Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu.

Muhamed Kučuković, stanovnik Sanice, je od jeseni 2021. godine, kada su krenuli radovi na „uređenju korita rijeke Sanice“, postavljao pitanja nadležnim institucijama, izražavao bojazan da će rijeka biti uništena, išao na sastanke i tražio stručne savjete sa sarajevskih fakulteta. Sve to nije bilo dovoljno.

Obilazak uništene obale rijeke Sanice sa Muhamedom Kučukovićem (Foto: Ratko Pilipović)

„Rijeka Sanica je u potpunosti devastirana, to nije više ona rijeka na kojoj sam rastao i zbog koje sam se velikim dijelom u vratio u Bosnu. Nadam se da će federalna inspekcija naložiti da se rijeka Sanica vrati u prvobitno stanje ili barem približno onome u kome je bila. Neko mora da odgovara za ovo bezakonje koje se provodi nad prirodom i ljudima koji od rijeke zavise“, poručuje Kučuković.

Lokalno stanovništvo želi da vidi sankcionisanje odgovornih za uništavanje rijeke jer su radili bez potrebnih dozvola na projektu koji je svakako bio upitnog karaktera, a u konačnici očekuju i revitalizaciju staništa.

Korčanica, pritoka Sanice, je takođe devastirana, drugim povodom, ali jednako razorno. Safijan Konjević je unazad 20ak godina svaki dan gledao kako se rijeka Korčanica mijenja, dok su vlasnici ribnjaka „Sanička pastrmka“ svake godine uzimali sve više vode iz njenog korita. Izvor te rijeke sada izgleda kao bara, voda je ustavom za ribnjak usporena i pravi pritisak na izvor, te lokalno stanovništvo strahuje da će se mogla i povući. Privatni interes je ponovo bio jači od javnog, te uprkos mnogobrojnim upitima, molbama, pa čak i pokušajima blokiranja radova, Safijan je ostao usamljen i ignorisan u svojoj borbi.

Ustava za ribnjak na izvorištu rijeke Korčanice (Foto: Ratko Pilipović)

Nataša Crnković, koordinatorica programa Biodiverzitet i zaštićena područja u Centru za životnu sredinu podvlači da rijeke prve kategorije moraju da uživaju istinsku zaštitu, ne samo onu na papiru.

„Rijeka Sanica se mogla piti direktno iz korita, a sada pored uništene rijeke stanje je sve gore, jer su kanalizacione cijevi čitavog jednog naselja preko obaloutvrda direktno sproveli u Sanicu. Nakon što je napokon pomama za izgradnjom malih hidroelektrana utihnula, pojavljuje se sve više projekata tzv. uređenja rijeka, koje negiraju čitav biljni i životinjski svijet u njoj, te rijeku posmatraju isključivo tehnički, a ponovo na štetu ljudi i prirode. Ovo nam treba biti gorka lekcija i greška koju kao društvo ne smijemo ponoviti“, dodaje Nataša.

Centar za životnu sredinu, uz uključivanje i drugih organizacija poput Arhus centra Sarajevo, je prethodno podržavao glas pojedinaca okupljenih u Facebook grupu „Stop ekocidu i uništavanju rijeka Sanice i Korčanice“, iz kog je kasnije nastalo udruženje Ekološki pokret Sanica. Centar će nastaviti sa pravnim, stručnim i savjetodavnim aktivnostima, kako bi Sanici i Korčanici vratili dio života i sjaja koje su nekad imale, a vjeruju da će vremenom svijest o potrebi očuvanja ovih rijeka rasti i u samoj lokalnoj zajednici.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije