Komentari i analize

Da li će državni parlament konačno početi da radi svoj posao kako treba i prestati obesmišljavati rad Ureda za reviziju

Nije bilo dovoljno što u razumnom roku – u kome bi to imalo smisla – nisu razmotreni izvještaji o finansijskoj reviziji državnih institucija za 2017. Nego je neodgovorno ponašanje parlamentaraca, koji su pristali biti tek marionete svojih stranačkih lidera i saučestvovati u blokadi i destrukciji institucija, dovelo do toga da na vrijeme nisu razmotreni ni izvještaji za 2018.

Naredna 2 mjeseca ključna su za konačno uspostavljanje normalnog odnosa državnog parlamenta prema radu Ureda za reviziju institucija BiH, nakon što u prethodne dvije godine Parlament nije vršio svoju obavezu pravovremenog razmatranja revizorskih izvještaja, odnosno kontrole zakonitosti i efikasnosti rada institucija na državnom nivou.

Izvještaje o provedenoj finansijskoj reviziji 74 institucije za 2017. godinu, Ured za reviziju institucija BiH dostavio je Parlamentu 30.07.2018.(!) Njihovo razmatranje u Parlamentu završeno je tek početkom septembra 2020. Umjesto dvije godine ranije.

Kao razlog navodi se održavanje opštih izbora 2018. No, stvarni razlog je da su parlamentarci svoje lične i stranačke interese stavili iznad interesa države i obaveza koje im nalaže posao za koji su izabrani i za koji su enormno plaćeni.

Naime, kako im, po uobičajenoj praksi za posao oko razmatranja revizorskih izvještaja treba dva mjeseca (mada se to, bar u vanrednim situacijama, može i skratiti), imali su dovoljno vremena da do izbora obave taj posao. Ali su odlučili da to vrijeme potroše na godišnji odmor i predizbornu kampanju.

I, kao što to sa našom vlašću biva „sve je po zakonu“. A to što nije u skladu sa elementarnom logikom, moralom, socijalnom osjetljivošću, odgovornim odnosom prema obavezama i potrebama države i građana ove zemlje, to… očito naše vlastodršce ne interesuje.

Da ne govorimo o tome da je za parlamentarce, nakon 7. oktobra 2018. (kao i nakon svih dosadašnjih izbora) nastupio višemjesečni odmor – za one koji su ponovo izabrani, do konstituisanja parlamenta, a za one koji nisu, jednogodišnje uživanje u neradu uz primanje pune plate, što je jedna od skandaloznih privilegija koje grčevito brane. I koje, za razliku od obaveza, dosljedno provode.

No, nije bilo dovoljno što u razumnom roku – u kome bi to imalo smisla – nisu razmotreni izvještaji o finansijskoj reviziji državnih institucija za 2017. Nego je neodgovorno ponašanje parlamentaraca, koji su pristali biti tek marionete svojih stranačkih lidera i saučestvovati u blokadi i destrukciji institucija, dovelo do toga da na vrijeme nisu razmotreni ni izvještaji za 2018.

Naime, iako je Ured za reviziju i tada (kao i uvijek) svoj posao obavio u planiranom roku i parlamentu isporučio 74 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji državnih institucija za 2018. 01.08.2019. – u Parlamentu nije imao ko da ih primi i razmatra.

Naime, prije nego dođu pred poslanike i delegate državnog parlamenta, izvještaje treba da razmatraju odgovarajuće komisije. Koje, međutim, zbog politikanskih igara i sukoba unutar koalicije na vlasti nisu bile konstituisane sve do kraja 2019. godine.

Pa su i izvještaji za 2018. umjesto u septembru 2019. razmatrani u 2020. I, kao i za izvještaje za 2017., njihovo razmatranje u Parlamentu završeno je tek 01.09.2020. Skandaloznim odbijanjem 150 izvještaja „u paketu“, zloupotrebom instituta „entitetskog glasanja“ (ali to je već druga priča).

Uglavnom, nakon što su obesmišljene dvije godine rada Ureda za reviziju institucija BiH i njegovih 70-ak zaposlenih, i nakon što je značajan budžetski novac, za ovu aktivnost, faktički bačen, a kršiteljima zakona poslata poruka da samo nastave po svom i ignorišu Ured i njegove prporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nezakonitosti, državni parlament ima priliku da konačno prekine sa ovako neodgovornim odnosom prema jednom od svojih najznačajnijih zadataka – kontrolom zakonitosti i efikasnosti finansijskih tokova na državnom nivou. I da bar izvještaje za 2019. godinu razmotri u za to predviđenom roku.

A ti su im izvještaji, u kompletu, na raspolaganju (i čekaju ih) od 24.07.2020., kada je Ured za reviziju objavio posljednju (petu) grupu finansijskih izvještaja za ovu godinu.

I prema Orijentacionom radnom planu Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma državnog parlamenta za 2020. godinu planirano je da se u septembru izvrši razmatranje izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2019. a da se u oktobru obave javna saslušanja za određen broj institucija. Vjerovatno samo 9 koje su ocijenjene mišljenjem s rezervom od strane Ureda za reviziju.

Nakon toga, u oktobru je planirano i razmatranje Zbirnog mišljenja Komisije o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2019. godinu s pojedinačnim mišljenjima Komisije o revidiranim institucijama, te razmatranje Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH u 2019. godini.

I onda će izvještaji, konačno, doći pred poslanike i delegate Parlamentarne skupštine BiH, na diskusiju i usvajanje. I za nadati se da ta diskusija neće biti biti tek formalno odrađivanje obaveze, kao u prethodnim slučajevima ili predmet politikanskih igara, koje takođe obesmišljavaju pokušaje Ureda za reviziju na sređivanju stanja u oblasti koju pokriva. Nadati se da će parlamenti i tužilaštva u BiH (koja takođe imaju, ili bi trebala imati, značajnu ulogu u “priči” o revizijama) konačno početi raditi svoj posao i vršiti svoju društvenu funkciju, ne u interesu otuđenih centara moći, nego u interesu građana.

Možda to od ovakvih vlasti i institucija, generalno, zainteresovanih za prikrivanje korupcijskih afera i nezakonitog rada ili nesposobnosti stranački instaliranih direktora i nije baš realno očekivati. Ali… “Nada umire posljednja”.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije