Vijesti

Javna revizija uvijek je bila jedan od najvažnijih stubova u prepoznavanju i sprječavanju prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima

Dan posvećen reviziji, u sklopu obilježavanja Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH, u organizaciji revizorsko-konsultantske kuće Deloitte BiH.

Nakon što je 12.11. održan prvi ovogodišnji događaj, posvećen mladima, pod nazivom “Mladi lideri: Poduzimanje sljedećih koraka u podizanju svijesti o korupciji sa sljedećom generacijom”, obilježavanje Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama, u organizaciji Deloitte BiH, nastavljeno je danas, 17.11.2020., centralnim događajem, kome je glavna tema bila uloga javnih institucija i važnost javne revizije u prepoznavanju koruptivnog ponašanja.

Nakon uvodnih govora američkog i britanskog ambasadora i predstavnika organizatora, dan je nastavljen serijom izlaganja relevantnih stručnjaka i sa dva okrugla stola.

Prvi “okrugli sto” bio je na temu “Javna preduzeća – nivo transparentnosti, korporativno upravljanje i uloga revizora”.

Istraživanja i javno dostupni podaci u proteklih nekoliko godina pokazuju da mnogim javnim preduzećima još uvijek nedostaje odgovarajući nivo transparentnosti, te da postoji velika praznina u korporativnom upravljanju u odnosu na najbolje prakse. Revizije finansija i usklađenosti pokazuju ograničen napredak u pogledu adresiranih stavki, a mnoga pitanja se prenose u buduća razdoblja koja jasno ukazuju na nedostatak odgovornosti. S druge strane, javna preduzeća i dalje predstavljaju značajan dio bh. ekonomije i njihovo efikasno upravljanje bit će važni stubovi oporavka iz trenutne situacije (COVID-19). Zbog toga je bilo važno pokrenuti javni dijalog i pokušati dati neke odgovore na pitanja: kako možemo izvještavanje učiniti transparentnijim, kakve izvještaje zahtijevaju interesne skupine, koje su glavne prepreke u poboljšanju korporativnog upravljanja, te, iznijeti najbolje prakse viđene u razvijenim zemljama.

Tema drugog “okruglog stola” bila je “Uloga javnih revizora u otkrivanju prevara i korupcije – da li smo spremni za izazov 2020/21?”

Organizator je pošao od činjenice da je javna revizija uvijek bila jedan od najvažnijih stubova u prepoznavanju i sprječavanju prevara i korupcije u javnim institucijama i preduzećima. U slučaju makroekonomskih izazova u društvu ili tržištima (poput pandemije COVID-19), ova uloga postaje značajnija. Ostaje pitanje da li smo spremni da se adekvatno pripremimo za suočavanje sa izazovima koji predstoje, imamo li adekvatnu regulativu, da li tužilaštva i parlamenti dobro shvataju svoju ulogu u ovom kontekstu, koliki je nivo odgovornosti, te koje su najbolje prakse iz razvijenijih ekonomija.

Jedan od zanimljivih zaključaka, oko koga su se složili i predstavnici ureda za reviziju i predstavnici tužilaštva je da nije problem u zakonu, te da isti nije potrebno mijenjati, kako se to povremeno može čuti u javnosti, nego da je problem u (ne)provođenju zakona. I da na tome treba poraditi. Kao i na poboljšanju koordinacije različitih institucija i ozbiljnosti u obavljanju svog posla, svakog od učesnika u ovom procesu.

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodne sedmice podizanja svijesti o prevarama u BiH završava 18.11., online događajem „Cyber sigurnost i Bosna i Hercegovina: naredni koraci“.

Inače, Međunarodnu sedmicu podizanja svijesti o prevarama pokrenulo je Udruženje ovlaštenih istraživača prevare 2000. godine i od tada su se stotine organizacija širom svijeta priključile inicijativi, a sve u cilju podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv prevare i korupcije.

Organizator obilježavanja ove sedmice u BiH, istakao je: „Smatramo da izazovi koji se vežu uz korupciju, prevare i finansijski kriminal predstavljaju veliki izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. Vjerujemo da korak naprijed nije lak, ali da zajedničkim djelovanjem možemo osnažiti relevantne interesne grupe da što kvalitetnije pristupe rješavanju izazova u budućnosti.“

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije