U fokusu

Delegacija EU traži hitno provođenje antikorupcijskih reformi u javnim nabavkama!

Johann Sattler, šef Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini uputio je pismo Odboru Agencije za javne nabavke u kome ističe veliku važnost hitnog usvajanja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama kojim bi se ojačala borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Sedam dana nakon što je Žurnal objavio tekst ”SDA, HDZ I SNSD BLOKIRAJU PUT U EU: Zaustavljena antikorupcijska reforma sistema javnih nabavki”, Johann Sattler, šef Delegacije Europske Unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, poslao je pismo Odboru AJN u kome ih podstiče da hitno provedu antikorupcijsku reformu javnih nabavki.

Podsjetimo, u tekstu Žurnala objavljena su saznanja da novo rukovodstvo Agencije za javne nabavke razmatra mogućnost izrade novog Zakona o javnim nabavkama, na kome vlasti u BiH već rade preko entitetskih privrednih komora. U suštini, radi se o plagijatu ZIDZJN bez antikorupcijskih odredbi, koji podstiče korupciju u okviru postupaka malih vrijednosti, te neosnovano sužava krug osoba koje mogu biti imenovane za članove Ureda za razmatranje žalbi.

U pismu Delegacije EU u BiH upućenom Odboru AJN podsjeća se da uspjeh BiH na putu u EU, između ostalog, zavisi i od usvajanja Nacrta ZIDZJN, te da se njegovo usvajanje očekuje do kraja 2020. godine. Također se napominje da su nabavke provedene u periodu krize izazvane virusom COVID-19 pokazale hitnu potrebu da se zakonodavstvo vezano za javne nabavke uskladi sa pravnom stečevinom EU. Istaknuto je da su predložene izmjene od vitalnog značaja za pravilno funkcionisanje i poboljšanje sistema javnih nabavki u BiH, te da se već nekoliko godina nepotrebno odlaže njihovo usvajanje.

Nacrt ZIDZJN bio je tema i na Petom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH koji je održan 26.11. 2020. godine i na kome je Delegacija EU jasno poručila da je potrebno hitno uskladiti zakonodavstvo u javnim nabavkama BiH sa pravnom stečevinom EU.

Dan nakon pomenutog sastanka (27.11.2020) na službenoj web stranici Agencije za javne nabavke objavljena je kratka vijest u kojoj je navedeno da će Odbor AJN na narednoj sjednici, koja će se održati 07.12.2020. godine, razmatrati Nacrt ZIDZJN. Nakon razmatranja Nacrt će biti dostavljen Savjetu ministara BiH na dalju proceduru.

Odbor Agencije za javne nabavke koji odlučuje o sudbini Nacrta ZIDZJN čine: Danijel Vujica (Ministarstvo finansija i trezora BiH), Ljubica Leto (Ministarstvo finansija FBiH),  Milan Bajić (Ministarstvo Finansija RS), Berina Turković (Direkcija za evropske integracije BiH) i Srđan Blažić (Vlada Brčko Distrikta BiH).

Da li će Odbor Agencije za javne nabavke usvojiti preporuke Delegacije EU i poslati Nacrt ZIDZJN u dalju proceduru prema Savjetu ministara BiH, ili će nastaviti sa opstrukcijama i avanturizmom, biće poznato tokom naredne sedmice.

 

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije