Građanski aktivizam

“Demos” od vlasti Brčko distrikta zahtjeva usvajanje antikoruptivnih akata koji će spriječiti uticaj interesnih grupa na proces zapošljavanja

"Ne može se desiti da student generacije bude na Zavodu za zapošljavanje i ne prolazi na konkursu samo zato što nije član stranke ili nema interesnu grupu iza sebe”, rečeno je, između ostalog, na danas, 27.02., održanoj press konferenciji Udruženja građana “Demos”, na kojoj je predstavljen njihov novi projekat pod nazivom  “Ne korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriku BiH”. Informaciju sa ove press konferencije, koju smo dobili od njihovog PR-a, prenosimo u cjelosti. 

Predstavnici Udruženja građana “Demos” održali su press konferenciju na kojoj su predstavili novi projekat pod nazivom  “Ne korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriku BiH”. Cilj projekta je podstaknuti zakonodavnu i izvršnu vlast da usvoje antikoruptivne pravne akte, koji će spriječiti uticaj interesnih grupa na proces zapošljavanja.

Predsjednik udruženja i koordinator projekta Božidar Jović ističe da su analizom Pravilnika o zapošljavanju naišli na određene manjkavosti koje upućuju na korupciju, a tiču se objektivnog pristupa zapošljavanju. Naglašava da ni u jednom pravilniku ne postoje sto posto objektivni indikatori  procjene određenog kandidata, te da u najvećoj mjeri ta procjena zavisi od članova komisije koji daju određene bodove koji su  odlučujući u samom procesu zapošljavanja.

“Mi želimo da oduzmemo mogućnost članovima komisije da subjektivno biraju kandidate. Ideja nam je da članovi komisije budu tu više formalno, a da objektivni kriterijumi bude prosjek na fakultetu, socijalno stanje, vrijeme provedeno na Zavodu za zapošljavanje, radni staž. Ne može se desiti da student generacije bude na Zavodu za zapošljavanje, samo zato što nije prošao na konkursu jer nije član stranke ili nema interesnu grupu iza sebe”, rekao je Božidar Jović, koordinator projekta.

Ovo udruženje već dvije godine  ukazuje na problem zapošljavanja ljudi sa neakreditovanih fakulteta. Napominju, da bi odgovorna izvršna vlast trebala inicirati izmjene i dopune pojedinih zakona koji bi se usaglasili sa okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju član 54., a  koji striktno zabranjuje mogućnost obavljanja funkcije u izvršnoj vlasti ili zaposlenja u javnom sektoru, bez akreditovanog fakulteta.

“Poražavajuća i zabrinjavajuća činjenica je da u Brčko distriktu BiH unazad deset godina a i dan danas, vi nemate uslov da imate završen akreditovan fakultet da bi dobili posao u javnom sektoru. To je kriminal”, ističe Božidar Jović.

Udruženje apeluje na sve građane da budu slobodni i prijave korupciju u zapošljavanju.

“Mi im tu svakako stojimo na raspolaganju da nam se obrate, kako bi na neki način artikulisali i svoj stav i kroz udruženje građana “Demos” Brčko. Na neki način da budu podrška svim našim aktivnostima, i mislim da je to jedan od garanta uspješnosti ove a isto tako i nekih budućih priča”, rekao je Damjan Dundžić, asistent koordinatora projekta.

Projekat “Ne korupciji u zapošljavanju u javnom sektoru u Brčko distriku BiH” finansiran je od strane USAID-a, a podržan od strane CCI koji implementira program “ACFC” pomoći građanima u borbi protiv korupcije.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije