Komentari i analize

Direktor Agencije za prevenciju korupcije otkrio gdje je ona najviše zastupljena

Transparency international kaže da Bosna i Hercegovina doživljava najgore rezultate u borbi protiv korupcije do sada. Uprkos upozorenjima, svi relevantni izvještaji ukazuju na nazadovanje BiH u borbi protiv korupcije i vladavini prava.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić, povodom tih rezultata, kazao je za N1 da su građani svjesni u kakvom društvu žive.

“Korupcija je zastupljena u svim segmentima bh. društva. Imamo sistemsku korpuciju koja je najviše zastupljena. Prema onim prijavama koje smo mi do sada zaprimili, ukazuje se da je korupcija najviše zastupljena u javnoj upravi, pravosuđu, poreskoj i carinskoj upravi. Upravo kada je u pitanju proces javnih nabavki i zapošljavanja”, naveo je Šabotić.

Koliko imamo timova u zemlji za borbu protiv korupcije?

“Agencija je isključivo nadležna za preventivne mehanizme borbe protiv korupcije i mi smo na državnom nivou. Kad gledamo ostale nivoe vlasti, suština je to da ostali nivoi vlasti kada formiraju ova tijela, kao što su ih formirali izuzimajući Kanton Sarajevo, da ta tijela budu profesionalna. Jer ovo stanje koje imamo je da imamo samo formu a ne suštinu”, kazao je.

Od postojanja Agencije, Šabotić je naveo, da su imali više od 700 prijava, a u 2020. godini 91 prijavu.

Kazao je i da se nešto u ovoj zemlji mora promijeniti, te da je to Međunarodna zajednica vidjela, no da to očito politčkim strujama odgovara.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije