Podsjećanja

Đokić potpisao koncesiju Hamoviću, zbog koje je pod istragom

Podsjećanja... Portal Capital je, u julu ove godine, pisao o sumnjivim poslovima u energetskom sektoru: "Petar Đokić se, 2016. godine, u ime RS, izmjenama pravilnika, odrekao minimalno 100 miliona KM koncesionih naknada, koje su joj trebale pripasti samo od kompanije EFT."

CAPITAL je objavio da je Vlada nedavno donijela Rješenje kojim firmi “EFT International Investments Holding Limited”, Vuka Hamovića, sa sjedištem u Londonu, dodjeljuje koncesiju za izgradnju i korišćenje solarne elektrane sa fotonaponskim ćelijama, instalisane snage 60 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 84 GWh, na području opštine Bileća.

“Energy Financing Team SE” je kćerka firma pomenute kompanije.

Koncesija je dodjeljena na period od 50 godina, a period projektovanja i izgradnje će se realizovati u periodu od tri godine.

“Ugovorom o koncesiji definisana je instalisana snaga solarne elektrane sa fotonaponskim ćelijama od 60MW, sa planiranom godišnjom proizvodnjom od 84GWh, a koncesionar će, u periodu trajanja koncesije, proizvedenu električnu energiju prodavati na tržištu, uključujući i pravo izvoza. Koncesionar će, u skladu sa Ugovorom, nakon izgradnje solarne elektrane, u budžet Republike Srpske, plaćati koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055KM/KWh, od čega će 95 odsto sredstava biti usmjereno u budžet opštine Bileća”, saopšteno je iz Ministarstva energetike ui rudarstva.

Dodaje se da je koncesionar, prije potpisivanja koncesionog ugovora, u Budžet Republike Srpske uplatio jednokratnu naknadu u iznosu od 700.000 KM.

Ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 104.361.649 KM.

Podsjećamo, CAPITAL je objavio u martu da je Hamoviću namještena koncesija za solarnu elektranu u Bileći jer je Ministarstvo energetike i rudarstva raspisalo Javni poziv za dodjelu koncesije, a u definisanim uslovima prednost je data upravo kompaniji “EFT International Investments Holdings Limited”.

Vuk Hamović u Republici Srpskoj ima dva preduzeća koja svake godine obrću stotine miliona maraka kroz proizvodnju i izvoz struje.

Istraga

Vlast u Srpskoj je više puta do sada izlazila Hamoviću u susret donoseći odluke koje su išle direktno u njegovu korist.

Tako se Petar Đokić 2016. godine u ime RS izmjenama pravilnika odrekao minimalno 100 miliona KM koncesionih naknada, koje su joj trebale pripasti samo od kompanije EFT, a što je otkrio portal CAPITAL.

Zbog takvog djelovanja Đokića istražuje MUP Republike Srpske koji je 2017. godine izuzeo određenu dokumentaciju iz Komisije za koncesije RS.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije