Komentari i analize

Dva pisma umjesto otvorenog postupka: Integral inženjering dobio posao vrijedan 10,4 miliona maraka!

Bez obzira na višemilionsku vrijednost ugovora, umjesto otvorenog postupka posao je dodijeljen pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Jedina firma sa kojom su Autoputevi RS pregovarali bila je firma Integral inženjering u vlasništvu Slobodana Stankovića - bliskog prijatelja Milorada Dodika.

Dušan Topić kadar je Demos-a i direktor Autoputeva RS. Zoran Adžić gradonačelnik je Gradiške i kadar SNSD-a. Adžić je i na ovim izborima kandidat SNSD-a za gradonačelnika Gradiške a ima i podršku koalicionih partnera SNSD-a, između ostalih i DEMOS-a. Na osnovu dva dopisa koje je Zoran Adžić uputio Dušanu Topiću, a uz saglasnost Vlade RS-a,  Autoputevi RS dodijelili su posao vrijedan 10, 4 miliona maraka firmi Integral inženjering u vlasništvu Slobodana Stankovića – bliskog prijatelja Milorada Dodika.

Da bi posao vrijedan 10, 4 miliona maraka Autoputevi RS dodijelili  firmi u vlasništvu Slobodana Stankovića, bliskog prijatelja  Milorada Dodika, bila su dovoljna dva dopisa SNSD-ovog gradonačelnika Gradiške Zorana Adžića .

Prvi dopis poslao je u junu ove godine Vladi Republike Srpske. Tražio je rješenje pristupa novom carinskom terminalu u Gradišci navodeći da je zbog pojačanih saobraćajnih gužvi ugrožena bezbjednost građana, “naročito djece iz obližnje osnovne škole”.

U drugom dopisu, od prvog septembra ove godine, Zoran Adžić je upozorio Autoputeve RS da se što hitnije preduzmu radnje na rješavanju saobraćajnih gužvi “jer su radovi na izgradnji mosta na Savi sa bosanske strane u završnoj fazi i da će izvođač u skorijoj budućnosti prenijeti mehanizaciju i ljudske kapacitete na hrvatsku stranu rijeke Save te i da ta činjenica predstavlja još jedan od razloga hitnosti da se pitanje izgradnje pristupa graničnom prijelazu, novom carinskom terminal i samom mostu na Savi riješi u što kraćem roku”.

Izvođač radova na izgradnji mosta na Savi, kojeg u svom dopisu spominje gradonačelnik Adžić, je konzorcij koji čine Integral inženjering i još dvije firme iz Hrvatske.

Direktor Autoputeva RS Dušan Tomić odlučio je da je hitno potrebno riješiti ovaj problem pa su se obratili zahtjevom Evropskoj investicionoj banci da im odobri da za ove svrhe uzmu sredstva iz granta namijenjenog za izgradnju prekograničnog mosta na rijeci Savi.

“Budući da je Evropska investiciona banka odbila da se iz dijela granta za izgradnju mosta na rijeci Savi finansira izgradnja investicije saobraćajnog pristupa graničnom prelazu, novom carinskom terminalu i mostu na rijeci Savi do autoputa Gradiška-Banja Luka a imajući u vidu odredbe Zakona o javnim putevima i Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima RS, navedene razloge hitnosti a postupajući u skladu sa Odlukom Vlade RS ispunili su se uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objave obavještenja u skladu sa članom 21.  Stav 1 tačka d Zakona o javnim nabavkama BiH, te finansiranje iste investicije iz sredstava ostvarenih po osnovu putarine kao indirektnog poreza”, naveli su iz Puteva RS.

Direktor Autoputeva RS Dušan Tomić 18-tog septembra šalje poziv za dostavljanje ponuda Integral inženjeringu. U pozivu je naveo da se gradonačelnik Grada Gradiške obratio Vladi Republike Srpske aktom radi rješavanja pitanja prilaza graničnom prelazu, a Vlada RS ovlastila je Autputeve RS da preduzme sve neophodne radnje.

“S obzirom na izloženo i polazeći od činjenice da je sa vašim privrednim društvom kao nosiocem grupacije zaključen ugovor o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Gradiške, te da se realizacije ove investicije ima realizovati kroz izgradnju istog mosta u smislu Odluke Vlade RS od 26.6.2020. godine, ovim pozivom pozivate se da dostavite početnu ponudu za nabavku radova za izgradnju saobraćajnog pristupa graničnom prelazu, novom carinskom terminalu i samom mostu na rijeci Savi”, naveo je direktor Tomić.

Deset dana kasnije, direktor Tomić donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te posao “izgradnje saobraćajnog pristupa graničnom prelazu, novom carinskom terminalu i samom mostu na rijeci Savi do autoputa E-661, Gradiška – Banja Luka” dodjeljuju firmi Integral Inženjering iz Laktaša. Posao je vrijedan 10.432.990,84 KM bez PDV-a.

Bez obzira na višemilionsku vrijednost ugovora, umjesto otvorenog postupka posao je dodijeljen pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Jedina firma sa kojom su Autoputevi RS pregovarali bila je firma Integral inženjering u vlasništvu Slobodana Stankovića bliskog prijatelja Milorada Dodika.

I to je bilo dovoljno da Autoputevi RS dodijele Integral inženjeringu posao od 10, 4 miliona KM.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije