Građanski aktivizam

Eko akcija: Umjesto da štiti vodu za piće, Nacrt odluke o vodozaštitnoj zoni štiti građevinski lobi

I pored toga što je u Elaboratu koji je Stručna komisija Ministarstva privrede KS koristila kao osnovu za izradu Nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”, navedeno da postoji “direktna veza prostora Babinog Dola sa izvorištem Vrelo Bosne” stručna komisija je izbacila Babin Do iz obuhvata učinkovite zaštite vodozaštitne zone izvorišta Sarajevsko polje.

Babin Do je završio u IV zoni, gdje se prema Nacrtu odluke smije graditi praktično sve – nova apartmanska naselja, benzinske pumpe, deponije opasnog industrijskog otpada, upozoravaju na moguće buduće gradnje aktivisti iz Eko akcije.

“Zanimljivo je da ovaj Elaborat nije dio dokumentacije koja je dostavljena zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo koji će odlučivati o Nacrtu privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje” i da se njegov sadržaj očito i dalje krije od javnosti”, naveli su aktivisti.

Na priloženoj fotografiji je strana 279. iz Elaborata zaštite izvorište vode za piće Sarajevsko polje.

Cijeli dokument se nalazi na sljedećem linku.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije