Građanski aktivizam

Ekološka udruženja: Sana napadnuta kao nikad ranije

Manifestacija "Dani rijeke Sane" organizovana je prvi put pod pokroviteljstvom OSCE-a kako bi se zbližili i bolje sarađivali gradovi i općine koji se nalaze uz tok ove rijeke, a nakon nekoliko godina organizaciju događaja preuzele su lokalne zajednice iz oba entiteta, da bi naposljetku sve spalo na ekološka udruženja i pojedince.

U organizaciji Koalicije za rijeku Sanu, koju čini više ekoloških udruženja i organizacija iz gradova i općina oba bh. entiteta koji se nalaze u slivu ove rijeke, obilježeni su “Dani rijeke Sane”.

Predstavnici pomenute koalicije obišli su cijelu rijeku, od njenog izvora do ušća, a centralni segment manifestacije bila je tradicionalna ekološka štafeta pod nazivom “Akva Sana”. Ona je prešla put od 144 kilometra, koliko iznosi dužina rijeke, a potom je voda zahvaćena u štafetu na izvoru, simbolično izlivena na ušću Sane u Unu, čime se željelo poručiti da rijeku treba očuvati i zaštititi, kako bi bila čista dužinom cijelog toka.

Ova manifestacija se održava pune 23 godine, ali zanimljivo je kako je ovoga puta, za razliku od svih prethodnih godina, izostalo sudjelovanje lokalnih zajednica, pa je organizacija pala isključivo na ekološka udruženja i organizacije.

“Važno je da smo i ove godine u samostalnoj režiji kao pravi ljubitelji rijeke Sane nastavili obilježavati ovaj dan – ‘Dan rijeke Sane’, kako bismo skrenuli pažnju na značaj očuvanja ove rijeke i iz tog razloga cilj nam je da još jednom pozovemo sve nadležne institucije, inspektorate i predstavnike kako lokalnih, tako i entitetskih vlasti da urade sve moguće kako bi se zagađenje rijeke Sane i njena degradacija zaustavili”, navode iz Koalicije za rijeku Sanu. U tom kontekstu navode da se od strane rudnika Medna zagađuje Sana preko vodotokova Grabovac i Medljanka, kao da i usljed rada rudnika Kamengrad dolazi do zagađenja Blihe, a zatim i Sane u koju se ulijeva. Navode kako sve to utiče enormno na pogoršanje kvaliteta rijeke, na riblji fond, ali i na stanovništvo u slivu Sane koje ovu vodu koristi na različite načine. Dalje se ističe kako i mala hidroelektrana Medna, koja je prije nekoliko godina izgrađena na rijeci Sani, nije dovela do razvoja lokalnih zajednica kako se to na početku obećavalo, ali jeste do degradacije ovog područja i kanjona rijeke.

“Rijeka Sana predstavlja jednu od najznačajnijih pritoka rijeke Une, rijeke koja po svojem bogatstvu i karakteristikama odskače daleko u Evropi i važi za jednu od najvažnijih. Pored nje, Sana kao glavna pritoka jeste jedna od najvažnijih rijeka u Bosni i Hercegovini. Sana po svojoj karakteristici parira zajedno uz Unu kao najznačajniji riječni sistem sa velikim biodiverzitetom. Mi od Sane nećemo odustati i borićemo se i dalje za nju”, navode iz pomenute koalicije.

Inače, manifestacija “Dani rijeke Sane” organizovana je prvi put pod pokroviteljstvom OSCE-a kako bi se zbližili i bolje sarađivali gradovi i općine koji se nalaze uz tok ove rijeke, a nakon nekoliko godina organizaciju događaja preuzele su lokalne zajednice iz oba entiteta, da bi naposljetku sve spalo na ekološka udruženja i pojedince.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije