Građanski aktivizam

Etažni vlasnici počeli sa predajom zahtjeva za vraćanje od vlasti uzurpiranog zemljišta ZEV

Doboj (Foto: S.Đ., studiofokus.ba)
„Pripadajući dio zemljišta ispod stanova u zgradama za kolektivno stanovanje, zajedno sa  onim koje utvrdi Republička geodetska uprava za redovnu upotrebu, univerzalno je pravo vlasnika u zakonodavstvu Evropske unije, a to se treba primjeniti ne samo na Doboj, već i na ostale lokalne zajednice u BiH“ –  kaže arihtekta Biljana Gajin, koja je dio tima Udruženja za projektni aktivizam koji uz podršku Centara civilnih inicijativa realizuje kampanju pod nazivom „Uzurpatori našeg parkinga“.

Više etažnih vlasnika zgrada u Doboju na isteku ove godine predalo je Odjeljenju Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) u ovom gradu zahtjev za utvrđivanje i upis prava na zemljište pod zgradom i za redovnu upotrebu zgrade, koje uključuje i parking mjesta.

Od Uprave se očekuje da prihvati ove zahtjeve a ako to ne učini biće podnesene žalbe i tužbe kojim će biti ostvareno povrijeđeno pravo etažnih vlasnika na imovinu i nediskriminaciju.

“Pozivamo ostale etažne vlasnike, da uz našu podršku podnesu zahtjeve kako bi onemogućili uzurpatore zemljišta za redovnu upotrebu zgrade da naplaćuju parkiranje i da dio ovog zemljišta koriste za gradnju” – kaže Momir Dejanović iz Udruženja za projektni aktivizam, koje je u ovom mjesecu pokrenulo širu akciju da zaustavi dalju uzurpaciju gradskog građevinskog zemljišta na kome se nalaze privatizovani stanovi i zgrade za kolektivno stanovanje i zemljište za redovnu upotrebu sa parkingom.

Portalu Antikorupcija.info su u dobojskom odjeljenju RUGIP-a potvrdili prijem više zahtjeva za utvrđivanje i upis prava na zemljištu od strane etažnih vlasnika, pojasnivši da će postupati po njima prema utvrđenom rasporedu predmeta, naglasivši da su zatrpani i brojnim zahtjevima za besplatnu legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, koja je u ovom entitetu u toku i u punom zamahu.

Iz Udruženja za projektni aktivizam angažovali su tim sastavljen od arhitekte, pravnika i drugih stručnih lica i smatraju da će dokazati da je zajedno sa privatizacijom stanova i zgrada trebalo biti privatizovano i na vlasnike stanova i zgrada uknjiženo zemljište ispod zgrada, trotoari i ostalo zemljište za redovnu upotrebu, uključujući i parkinge za stanare.

Umjesto toga, po njima, Grad Doboj je, u koruptivnim radnjama, uzurpirao gradsko građevinsko zemljište koje je namijenjeno za redovnu upotrebu zgrada za kolektivno stanovanje, nezakonito ga uknjižio kao svoje vlasništvo, među kojem je i zemljište na kojem se nalaze parkinzi koji su građeni za potrebe zgrada za kolektivno stanovanje.

To je urađeno sa namjerom da Grad za sebe ostvari korist, nanoseći pritom vlasnicima zgrada i stanova štetu, zloupotrebljavajući njihovu neinformisanost, što su, po Udruženju, nezakonitosti krivično kažnjive po zakonu.

„Pripadajući dio zemljišta ispod stanova u zgradama za kolektivno stanovanje, zajedno sa  onim koje utvrdi Republička geodetska uprava za redovnu upotrebu, univerzalno je pravo vlasnika, u zakonodavstvu Evropske unije, a to se treba primjeniti ne samo na Doboj, već i na ostale lokalne zajednice u BiH“ –  kaže arihtekta Biljana Gajin, koja je dio tima Udruženja za projektni aktivizam koji uz podršku Centara civilnih inicijativa realizuje kampanju pod nazivom „Uzurpatori našeg parkinga“ u  okviru projekta „Podrška građana u brorbi protiv korupcije“, podržanog od USAID-a.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije