Komentari i analize

Federalni revizori: Tužilaštvo FBiH ne suzbija kriminal i korupciju

''Tužilaštvo FBiH ne obavlja ono što mu je nadležnost, a to je suzbijanje kriminala i korupcije s obzirom na to da su posebni odjeli Tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH samo uspostavljeni pravno, a nikad nisu zaživjeli'', ističu revizori.

Federalni revizori u izvještaju o radu Tužilaštva FBiH za prošlu godinu skrenuli su pažnju na neformiranje posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala pri Tužilaštvu i Vrhovnom sudu FBiH, jer nisu osigurani smještajni kapaciteti za posebne odjele.

Revizori navode da su oni neophodni za stvaranje uslova za početak implementacije Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u FBiH, a koji se primjenjuje od 1. februara 2015. godine.

“Tužilaštvo FBiH ne obavlja ono što mu je nadležnost, a to je suzbijanje kriminala i korupcije s obzirom na to da su posebni odjeli Tužilaštva i Vrhovnog suda FBiH samo uspostavljeni pravno, a nikad nisu zaživjeli”, ističu revizori.

Ukazali su i na problem neimenovanja glavnog tužioca već više od godinu i po dana, jer tu funkciju privremeno od 27. novembra 2018. godine obavlja zamjenik glavnog tužioca.

“Odredbom Zakona o federalnom tužilaštvu definirano je da VSTV imenuje vršioca dužnosti glavnog federalnog tužioca, što je i učinjeno u novembru 2018. godine, na period ne duži od šest mjeseci. Po isteku tog roka može se oglasiti upražnjeno radno mjesto u Tužilaštvu”, stoji u izvještaju u kojem se ocjenjuje da je veliki rast pritužbi na vođenje predmeta u Tužilaštvu FBiH, te da postoji potreba da se uradi jedna sveobuhvatna analiza i utvrde korektivne mjere u skladu sa stanjem. U prošloj godini, dodaju revizori, bilo je 60 neriješenih predmeta, a godinu ranije 20.

U odgovoru Tužilaštva FBiH na nalaze revizora nisu prihvaćeni komentari na neimenovanje glavnog tužioca i neformiranje posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog kriminala i međukantonalnog kriminala uz obrazloženje da za to nije data valjana dokumentacija.

Elvir Karajbić, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu FBiH, za “Nezavisne” juče je kazao da je očito da vladajućoj većini SDA, HDZ i DF ne odgovara da se imenuje glavni federalni tužilac iz razloga što bi određeno krčmljenje resursa u FBiH i netransparentne nabavke, pogotovo u vremenu pandemije, bili razotkriveni.

“Vladajuća većina je isključivo odgovorna za taj pristup. Najnovija afera ‘Respiratori’ pa afera poput nabavke testova od strane firme koja se bavi drvoprerađivačkom industrijom su vjerovatno razlozi zbog kojih nema ni imenovanja glavnog federalnog tužioca, a to je razlog zašto parlamentarna većina dvije godine ne želi izabrati parlamentarnu komisiju koja je odgovorna za reviziju na nivou FBiH”, kazao je Karajbić.

Ističe da su SDA i HDZ politički partneri, saveznici i da ne postoji razlika između njih i da se isto ponašaju, samo na različitoj teritoriji, jer su oni, kako je rekao, podijelili teritoriju FBiH između sebe.

“Tako na jednom dijelu teritorije dominantan uticaj ima SDA, a na drugom HDZ”, smatra on.

Zdenka Džambas, delegat HDZ-a u Domu naroda FBiH, istakla je za “Nezavisne” da je ništa ne čudi u ovakvoj situaciji gdje su politički odnosi zategnuti.

“Ne čudi me neimenovanje glavnog tužitelja FBiH ako se zna da u FBiH neki ‘vrše dužnost’ i po pet godina”, istakla je ona.

Husein Rošić, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH, rekao je da nije pročitao izvještaj revizora.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije