Građanski aktivizam

Federalno ministarstvo okoliša i turizma nastavlja da ignoriše zahtjeve građana i sudske presude u njihovu korist – ponovo izdalo okolinsku dozvolu za MHE “Zlate”, a udruženje “Za Doljanku ponovo podnijelo tužbu protiv takve odluke.

“Aktivisti UG “Za Doljanku” smatraju da je nova okolinska dozvola donesena uz propuste i nepoštivanje Zakona kao i prethodna okolinska dozvola, te ne planiraju odustati.“, navodi se u danas (03.02.2023.) objavljenom saopštenju za javnost ovog udruženja, koje prenosimo u cjelosti.

Udruženje građana „Za Doljanku“ više od četiri godine vodi pravnu bitku kojom nastoji zaustaviti ekocid na rijeci Doljanki u Jablanici, međutim, iako je prethodno ovo Udruženje dobilo čak pet presuda i odluka kojima se potvrđuju njihovi argumenti u vezi propusta u provođenju zakona i pri čemu su iskazali sumnju u to da nadležne institucije pogoduju investitoru, ponovno se nastavila praksa ignorisanja presuda ili njihovog selektivnog i proizvoljnog tumačenja.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma (FMOIT) na čelu sa ministricom Editom Đapo je krajem decembra 2022. godine ponovno izdalo okolišnu dozvolu investitoru „Eko-Vat“ d.o.o. za mHe “Zlate” na vodotoku Doljanke u Jablanici nakon što je prethodno pokušalo potpuno osloboditi investitora u pribavljanju okolinske dozvole.

Podsjećamo, Kantonalni sud u Sarajevu je sredinom 2022. godine poništio Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma kojim je kompanija Eko Vat d.o.o. Jablanica, oslobođena obaveze ishodovanja nove okolinske dozvole. Također, FMOIT je oslobodio investitora izrade nove Studije uticaja na okoliš u kojoj bi građani morali po sili zakona učestvovati, i oslobodio ga  ispravljanja nedostataka već izrađene Studije na koje je prethodno Kantonalni sud u Sarajevu ukazao Presudom  kojom je prvobitno i poništena okolinska dozvola za mHe „Zlate“.

Zbog svega navedenog, Udruženje je predalo Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu krivičnu prijavu protiv ministrice Edite Đapo zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela zloupotrebe položaja i krivičnog djela nesavjestan rad u službi.

Međutim, izdavanjem nove okolinske dozvole krajem decembra 2022. godine, FMOIT po treći put građanima Jablanice uskraćuje pravo na učešće u postupku, iako je baš to jedna od nezakonitosti koja je nakon presuda Kantonalnog suda Sarajevo, i iz 2021. i iz 2022. godine, FMOIT bio dužan ispraviti.

Pri izdavanju nove okolinske dozvole, ni zainteresovani građani Jablanice, ni članovi UG „Za Doljanku“ nisu pozivani, niti su učestvovali, niti su bili obaviješteni da je investitor dostavio „dopunu Studije“ za koju smatramo da je upitne pravne valjanosti. Naše mišljenje na nove dokumente nismo mogli dati jer ih nikada nismo ni zaprimili. Ponovno se nastavlja praksa FMOIT-a da isključuje građane iz postupka izdavanja ove okolišne dozvole što je protivno Zakonu. – poručili su iz UG “Za Doljanku”.

Iz Udruženja navode i to da je MHE “Zlate” izgrađena na katastarskim česticama koje se ne podudaraju sa onim iz okolinske dozvole, tačnije cijevi su spuštene direktno u korito što nije predviđeno Studijom uticaja na okoliš. Dakle, Studija uticaja na okoliš je trebala biti ponovo urađena u skladu sa stvarnim stanjem na terenu.

Aktivisti UG “Za Doljanku” smatraju da je nova okolinska dozvola donesena uz propuste i nepoštivanje Zakona kao i prethodna okolinska dozvola, te da ne planiraju odustati, zbog čega su ponovno pred Kantonalnim sudom u Sarajevu podnijeli tužbu krajem janura 2023. godine protiv novog rješenja FMOIT-a kojim se izdaje  okolinska dozvola navodeći da ne sumnjanju da će presuda ponovno biti u donosena u korist građana Jablanice.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije