Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK donijela je pet rješenja o izdavanju dozvola za proizvodnju električne energije.

Riječ je o podnosiocima zahtjeva SOLAR Ustikolina – vlasnik Hasib Duranović iz Foče, kojemu je izmijenjena i dopunjena postojeća dozvola, zatim GOLD ENERGY d.o.o. Gradačac, MM KALESIĆ d.o.o. Živinice, ECO SHINE vlasnik Lana Knezović iz Čapljine i ALPINA-KOMERC d.o.o. Široki Brijeg.

Dozvole za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE dobili su ŠOŠA d.o.o. Čitluk i JELEN-KLANAC d.o.o. Prozor-Rama.

Takođe, donesen je Zaključak o spajanju predmeta u postupku izdavanja dozvole za proizvodnju električne energije za podnosioca zahtjeva ROMIĆ vlasnik Ivan Romić iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, te je usvojen i Nacrt dozvole.

Osim toga, u postupak opšte rasprave upućena su još četiri nacrta dozvola za rad za proizvodnju električne energije za podnosioce zahtjeva PRAHA d.o.o. Žepče, i to u postupku obnove postojeće dozvole, OD SE SOLAR 1-2, Hadžići, vlasnik Mirsad Hrbat iz Sarajeva, JUDIK d.o.o. Neum i POLARITET d.o.o. iz Mostara.

Usvojeno je i sedam nacrta dozvola za rad za proizvodnju za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE podnosioca zahtjeva LAZINE vlasnik Pero Borovac iz Čapljine, BABIĆ-COMMERCE d.o.o. Prozor-Rama, za dvije solarne fotonaponske elektrane na području opštine Prozor-Rama i S elektro d.o.o. BOSANSKI PETROVAC za četiri solarne fotonaponske elektrane na području opštine Bosanski Petrovac.

Sve zainteresovane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici www.ferk.ba, gdje se mogu informisati o načinu učestvovanja u opštim raspravama.

Takođe, donesena su dva rješenja po žalbama kupaca na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, saopšteno je iz FERK-a.