NGG "Sačuvajmo rijeke Foče" i UG "Bjelava" - Inicijativa protiv izgradnje MHE u opštini Foča

Foča: Ne damo Bjelavu i Malu Bjelavu

Početkom aprila fočansko preduzeće „Srbinjeputevi“ započelo je pripremne radove na izgradnji mini hidrocentrala Bjelava i Mala Bjelava na istoimenoj rijeci što je izazvalo nezadovolјstvo mještana i lokalne javnosti. Mještani tvrde da su radovi nelegalni, da investitor ne posjeduje građevinsku dozvolu za rad, te da se na ovaj način uništava životna sredina i sama rijeka Bjelava. Investitor pojašnjava – izvodimo samo pripremne i istražne radove, pravimo pristupne puteve za šta imamo odobrenje nadležnog ministarstva.

Mještani Mjesne zajednice Trnovače i okolnih sela usprotivili su se počektu izgradnje dvije minihidroelektrane na rijekama Bjelava i Mala Bjelava na području ove opštine, za koje je prije dvije godine fočansko preduzeće „Srbinjeputevi“, u vlasništvu Gordana Pavlovića, dobilo od Vlade RS koncesiju za izgradnju i korištenje.

Svoj revolt desetak mještana iskazalo je krajem aprila kada su blokirali radnike i mehanizaciju preduzeća „Srbinjeputevi“ da nastave sa radovima.

U razgovoru za RF, mještani su ispričali da je investitor u vrijeme pandemije virusa korona iskoristio priliku da počne sa pripremnim radovima, probijajući pristupne puteve. Navode da su protiv gradnje hidroelektrana zbog toga što se time ugrožava životna sredina i rijeka uz koju su odrasli. Tvrde da investitor ne posjeduje dozvole za izvođenje radova, ekološke ni urbanističke, te da je na djelu veliko kršenje svih prava i zakona.

-Zbog toga smo pokrenuli potpisivanje peticije za obustavu svih radova i izgradnje, jer su nelegalni. Do sada je skuplјeno par stotina potpisa, a ovih dana peticiju protiv ovog projekta organizovaćemo i na području grada. Ne želimo da nam se uništava rijeka, prostor na kojem živimo, a da se pri tom krše svi zakoni-ispričali su mještani.

Mještani su u saradnji sa predstavnicima ekoloških udruženja, omladinskih organizacija, ribolovcima i lјubitelјima prirode početkom maja pokrenuli neformalnu grupu građana „Sačuvajmo rijeke Foče“ čiji je cilј obustava izgradnje malih hidroelektrana i zaštita vodotokova.

Član grupe Aleksandar Vidojević ističe da generalno male hidroelektrane donose štetu svima osim investititoru. Smatra nedopustivim početak bilo kakvih radova koji se izvode bez dozvole.

-Prema našim informacijama, jedino što investitor posjeduje to je koncesiona dozvola, a ta dozvola vam ne daje za pravo da vršite bilo kakve radove na terenu. Dakle, prije bilo kakve izgradnje i radova, potrebno je riješiti imovinsko-pravne poslove, dobiti ekološku i sve druge dozvole, za koje smo dobili obavještenja da ih investitor ne posjeduje. Takođe smo vidjeli da je prilikom izvođenja radova posječena i velika količina šume na tom području-rekao je Vidojević.

Vidojević je izrazio je bojazan što je izgradnja hidroelektrana planirana u blizini glavnog izvorišta, odnosno na rijeci Bjelavi sa koje se najveći dio grada napaja vodom. Očekuje da će u rješevanje tog pitanja uklјučiti i Opština Foča, a da će u narednom periodu putem peticije prikupiti dovolјan broj potpisa građana za zaustavlјanje gradnje.

U Sportsko-ribolovnom društvu „Mladica“, koje gazduje fočanskim rijekama, izrazili su podršku svim aktivnostima u cilјu odbrane rijeke Bjelave. Podsjećaju da su, prema Zakonu o ribarstvu, lica koja obavlјaju djelatnost na vodnom dobru dužna da prije početka bilo kakavih radova na ribolovnoj vodi obavijeste korisnika ili koncesionara, te da je pri izgradnji ili rekonstrukciji hidroenergetskih objekata i postrojenja na ribolovnim vodama, investitor obavezan da sa korisnikom ribolovne zone sklopi ugovor u cilјu očuvanja riblјeg fonda.

-Investitor je stupio sa nama u kontakt i rekao da će ispoštovati sve što je potrebno, kao što su uradili i ostali investitori, odnosno vlasnici mini hidrocentrala na rijekama na teritoriji opštine Foča-rekao je predsjednik SRD „Mladica“ Milan Rudinac.

Sa druge strane, investitor Gordan Pavlović u razgovoru za RF, kaže da nema ništa sporno u dosadašnjim aktivnostima. Pojasnio je da trenutno izvode samo istražne radove, odnosno prave pristupne puteve, za šta kako je naveo, imaju odobrenje Ministarstva energetike i rudarstva RS.

-U to se uvjerio i republički građevinski inspektor. Mi još uvijek nemamo građevinsku dozvolu za hidrocentralu, niti je još uvijek pravimo. Mi sada samo radimo puteve za istražne radove. Kada završimo istražne radove, uradi se elaborat o zemlјištu, kategoriji zemlјišta, a zatim se ide u izradu projekta i dalјe dobijanje dozvola za slјedeće radnje-pojasnio je Pavlović.

Istakao je da nije naišao na problem sa mještanima prilikom izvođenja istražnih radova, izuzev sa jednim, za kojeg kaže da je tražio veliki novčani iznos kao nadoknadu.

-Taj čovjek traži 500.000 maraka za kuću koju mi zaobilazimo i ne radimo tuda nikako. Dakle, samo sa jednim imamo problem, ni sa jednim više-rekao je Pavlović.

Pavlovićeve navode provjerili smo kod resornih ministarstava u Vladi RS. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske potvrđeno je Radio Foči da nisu dali ni jednu dozvolu iz svoje nadležnosti za izgradnju MHE na rijekama Bjelava i Mala Bjelava, niti su vođeni postupci za izdavanje zakonom propisanih dozvola.

-Ovom ministarstvu nisu podnošeni zahtjevi za vođenje bilo kakvih postupaka iz naše nadležnosti koji se odnose na predmetne objekte-navodi se u odgovoru Ministarstva.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva RS pojasnili su za Radio Foču da je ugovor o koncesiji sa koncesionarom „Srbinjeputevi“d.o.o. Foča za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana na slivu rijeke Bjelave zaklјučen 30.oktobra prošle godine.

Ugovorom je definisano da koncesionar u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora, odnosno od dana njegovog potpisivanja, mora da izvrši sve potrebne aktivnosti i pribavi građevinsku dozvolu.

-Imajući u vidu da rok za pribavlјanje svih potrebnih dozvola od 12 mjeseci još uvijek teče, Ministarstvo energetike i rudarstva u ovom trenutku nema informaciju o tome da je koncesionar pribavio potrebne dozvole, uklјučujući i ekološku dozvolu, čije izdavanje je u nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju-navodi se u odgovoru Ministarstva energetike i rudarstva RS.

Iz Ministarstva napominju da je ugovorom o koncesiji definisano da će koncesionar tokom projektovanja, izgradnje, korišćenja i obavlјanja drugih aktivnosti u vezi sa koncesijom poštovati sve propise u vezi sa zaštitom životne sredine, kao i druge važeće zakone i propise, uklјučujući međunarodne tehničke i ekološke standarde priznate u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Fočansko preduzeće „Srbinjeputevi“ prije dvije godine dobilo je od Vlade RS koncesiju za izgradnju i korištenje dvije male hidroelektrane na rijekama Bjelava i Mala Bjelava na području ove opštine. Koncesija je dodijelјena na period od 50 godina, a koncesionar je prije zaklјučenja ugovora po osnovu ustuplјenog prava uplatio 258.039 KM. Sa druge strane, po svakom proizvedenom kilovat-času plaćaće naknadu od 0,0055 KM.

 

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije