Građanski aktivizam

Fondacija ACT: Želimo uspostavljanje registra koncesija!

Inicijativa opravdana.

Fondacija za društvene promjene – ACT uputila je inicijativu za uspostavljanje registra koncesija na nivou Federacije Bosne i Hercegovine prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

“Smatramo kako je uspostavljanje jedinstvenog registra koncesija u FBiH izuzetno važno jer bi to dovelo do značajnog pomaka u transparentnosti i načinu funkcionisanja sistema dodjele koncesija. Podsjećamo, u Republici Srpskoj već postoji registar koncesija, ali postoji i prostor za unaprjeđenje istog”, navode aktivisti/ce.

Na  adresu Fondacije za društvene promjene – ACT stigao je odgovor Vlade FBiH, nadležnog ministarstva i Komisije za koncesije FBiH kako je inicijativa opravdana te da će ista biti uvrštena u novi tekst Zakona o koncesijama FBiH.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije