BHRT: Prema podacima organizacije Transparency International i njihovog Indeksa percepcije korupcije, Bosna i Hercegovina nalazi se 89. mjestu od 180 zemalja svijeta. Također je poznata kao jedna od najkorumpiranijih država u Europi. Kada će biti objavljen naredni MONEYVAL izvještaj za BiH?

  • Mi trenutno analiziramo podatke koje smo dobili u procesu nakon prethodne evaluacije. Nisam u poziciji da vam kažem točan datum ali će biti objavljen u narednih par mjeseci do godinu dana. Tada ćemo imati više informacija o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa internacionalnim standardima protiv pranja novca i suzbijanja finansiranja terorizma.

BHRT: Bosna i Hercegovina se nalazila na sivoj listi, što to znači za ekonomiju?

  • Jasno je da, kada se nalazite na toj listi, to ima jako negativne posljednice na ekonomiju. Financijske institucije, banke drugih država će povećati opreznost, bit će nevoljni obavljati biznis u državi koja je na listi. Sigurno ima negativnih posljedica, ali smo sretni da se situacija okrenula. Vidljiv je napredak u sektorima protiv pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Ne govorim da je situacija perfektna, ali ima pozitivnih stvari i inicijativa koje su primjenjene u ovoj oblasti.

BHRT: Od posljednje evaluacije iz 2017. da li vidite promjene u kada je riječ o borbi protiv korupcije?

  • Dakle, antikorupcijsku evaluaciju je uradio GRECO, to je Grupa zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Europe. I evaluacija se bavila prevencijom korpcije među pripadnicima parlamenta, sucima i tužiteljima. Do posljednjeg izvještaja usklađenosti, posljednje verifikacije koju smo obavili o nivou implementacije, nažalost, nijedna od naših preporuka nije u potpunosti primjenjena. Što znači da nismo vidjeli značajan napredak i to je jako loše. Ja sam posebno zabrinut oko stagnacije u sektoru sukoba interesa, nedostaje transparentosti kod finansiranja političkih stranaka, reforme u oblasti sudstva ne napreduju kako bi smo željeli da napreduju, tako da je ovo sektor u kojem, moram reći, nažalost nema dobrih vijesti. Ovo je negativno za zemlju. Zemlja koja nema preventivne mjere da zaustavi korupciju prije nego do nje dođe je zemlja koja ima širom otvorena vrata korupciji u javnom sektoru. I to nije negativno samo za javni sektor već i za ljude u BiH kao i za ekonomiju.

BHRT: Sada kada ste spomenuli GRECO evaluaciju, Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i njegovi čelnici vežu se za korupcijske afere. Kako to komentirate?

  • Dozvolite da citiram predsjednika GRECO-a kada kaže, i upravu je: “Ako ne možete vjerovati sudstvu, kome onda možete vjerovati?”. Jedan od razloga zašto se GRECO evaluacije fokusiraju na prevenciju korupcije u sudstvu, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u svim zemljama članicama, je zato što želimo utvrditi da sudstvo vodi svojim primjerom i osigurati da imaju funkcionalan sustav da preveniraju bilo kakav oblik korupcije ili neetičkog ponašanja unutar svog kruga. To mora doći iz sudstva. Zato je reforma VSTV-a tako bitna ali, i prije reforme, mi želimo utvrditi da trenutni sustav radi korektno i da nije predmet uticaja drugih strana. Tako da je prevencija korupcije u sudstvu oblast koja se mora analizirati veoma oprezno jer želimo utvrditi da vode primjerom.

BHRT: Rezolucija Evropskog parlamenta o Bosni i Hercegovini poziva na primjenu programa. Što mora Bosna i Hercegovina uraditi i možete li nam dati primjer države koja je uspješno implementirala te programe?

  • To je glavni razlog zašto sam u Bosni i Hercegovini. Zajedno s vašim ministrom pravde i kolegom iz delegacije Europske Unije, sudjelujem u regionalnom događaju na temu prevencije i borbe protiv nasilnog ekstremizma i radikalizma u zatvorima. Ovo je bitna tema jer znamo da su zatvori plodno tlo za nasilne ekstremiste i zbog toga želimo osigurati da su, ne samo Bosna i Hercegovina već i zemlje regiona, u mogućnosti podijeliti svoja iskustva i mjere koje poduzimaju kako bi spriječili radikalizaciju u zatvorima. Odbor ministara Vijeća Europe usvojio je određene dokumente vrlo praktične prirode koji bi trebali pomoći da se identificiraju prvi znaci radikalizacije, zatim da se takve situacije kontroliraju, a potom i da se ti ljudi reintegriraju u društvo, bez da predstavljaju opasnost po društvo. Mi promoviramo te standarde i prakse u Bosni i Hercegovini. Problem nasilnog ekstremizma i radikalizacije u zatvorima nije specifičan za BiH već je problem relevantan za čitavu Europu, tako da sve zemlje u Europi ulažu mnogo ljudskih i financijskih resursa kako bi se suočili s ovim problemom. Mi kao Vijeće Europe potstičemo sve naše članice veoma praktičnim savjetima jer nitko nema magično rješenje za ovaj problem, da prevaziđu ovaj fenomen.

BHRT: Kako Bosna i Hercegovina može unaprijediti borbu protiv korupcije? Pomenuli ste da je vaš prvi posjet ovdje bio 1996. godine. Od tada su prošle 23 godine, možete li nam dati kratki pregled tog perioda?

  • Kao prvo, smatram da ima dosta napretka. Kada sam došao 1996. situacija je bila drugačija. Dolazak u ovu zemlju je uvijek zadovoljstvo za mene. Jako volim ovu državu i smatram da je društvo pozitivno napredovalo u ove 23 godine. Kako bi se izborili s korupcijom, prvo vam treba politička volja. I sve dok nema političke volje koja će se suprotstaviti korupciji, korupcija će uticati na svaki segment života. To je negativno za državu, ekonomiju i za društvo. Razlog zašto želimo da se preventivne mjere usvoje kako bi zaustavile korpuciju prije nego što što do nje dođe je to što ne postoji situacija u kojoj je korpcija jednaka nuli – to ne postoji. Gledajte, korupcija ima veze sa osobnim integritetom, to nema veze koje ste nacionalnosti, možete biti Bošnjak, Talijan, Francuz, Danac, Turčin ili Rus ali i dalje vas korupcija može privlačiti. Tako da, što morate uraditi, što sve države moraju uraditi, jeste da se stavi neki vid mreže oko javnih službi koje će dozvoliti da se situacija kontrolira prije nego postane korumpirana. Evo, za primjer ću uzeti Zakon o sukobu interesa. To nije zato što internacionalni standardi to zahtjevaju i nije zato što to GRECO kaže ili EU kaže, to je bitno za Bosnu i Hercegovinu jer ako nemamo sistem koji će kontrolirati sukob interesa političara ili javnih službenika, onda prilike za korupciju rastu…
    I kao što sam već rekao, to ostavlja vrata širom otvorena korupciji. Politička volja je ključna i ako političke volje nema, jako je teško spriječiti korupciju i boriti se s njom. Nadam se da će ta politička volja doći kako bi došlo do promjena, ali u ovom trenutku, nažalost, nijedna od naših preporuka u toj oblasti nije u potpunosti implementirana.