Građanski aktivizam

Građani Lopara se nadaju da će vlasti Republike Srpske podržati građansku inicijativu – Prizvodnji hrane i turizmu prednost, umjesto rudniku na Majevici

„Razmjenili smo mišljenja o aktivnostima koje su do sada rađene na polju borbe protiv otvaranja rudnika litijuma na Majevici i koji su to naredni koraci koji bi trebali da se preduzmu. Od odluke poslanika u Narodnoj skupštini zavise naše dalje aktivnosti. Nadam se da će narodni poslanici usvojiti ovu deklaraciju, da će shvatiti da jednostavno treba da se prihvati jasno izražen stav i volja građana određene lokalne zajednice“ - rekla je predsjednica „Eko Puta“ Snežana Jagodić Vujić nakon održavanja skupa u Loparama.

Oči i uši stanovnika opštine Lopare biće uperene od srijede u Banja Luku, odakle taj i narednih dana do kraja sedmice, kada će biti glasanje u Narodnoj skupštini, očekuju pozitivne vijesti i prihvatanje njihove Građanske inicijative i uvažavanje plebiscitarnog stava građana ove opštine protiv otvaranja rudnika na Majevici.

Pred poslanicima Narodne skupštine RS, kao druga tačka dnevnog rede, biće pripremljeni prijedlog “Deklaracija o protivljenju otvaranja rudnika litijuma, bora, natrijuma, stroncijuma, kalijuma i prateće asocijacije elemenata na teritoriji opštine Lopare” – građanska inicijativa.

Pored dvije održane javne tribine u Loparama na temu geoloških istraživanja i potencijalnog otvaranja rudnika na Majevici, argumenti protiv aktivnosti privrednog društva „AR CORE ulaganja“ d.o.o. Banja Luka, koje je bilo i nosilac prava na geološka istraživanja na Majevici, iskazane su i na javnim tribinama u susjednim gradovima Bijeljini i Tuzli.

Juče (20.05.2024.) dodatno i na okruglom stolu u Loparama, koji je organizovalo Ekološko udruženje „Eko Put“ iz Bijeljine, koje je u sklopu realizacije projektnih aktivnosti „Uticaji rudarenja litijuma i drugih mineralnih sirovina na životnu sredinu i zajednice“ organizovalo i tri Javne tribine i više sastanaka sa drugim ekološkim udruženjima i Udruženjima građana koji u fokusu svojih aktivnosti imaju zalaganje za zaštitu i očuvanje prirode.

I na ovom skupu u Centru za kulturu Lopare, predstavnici ekoloških udruženja i opštinske uprave Lopare, drugih javnih institucija, prosvjete, lokalne turističke organizacije i udruženja građana su zauzeli jedinstven stav da umjesto otvaranja rudnika na Majevici treba dati prednost razvoju drugih privrednih djelatnosti, kao što su proizvodnja hrane i turizam.

„Razmjenili smo mišljenja o aktivnostima koje su do sada rađene na polju borbe protiv otvaranja rudnika litijuma na Majevici i koji su to naredni koraci koji bi trebali da se preduzmu. Od odluke poslanika u Narodnoj skupštini zavise naše dalje aktivnosti. Nadam se da će narodni poslanici usvojiti ovu deklaraciju, da će shvatiti da jednostavno treba da se prihvati jasno izražen stav i volja građana određene lokalne zajednice“ – rekla je predsjednica „Eko Puta“ Snežana Jagodić Vujić nakon održavanja skupa u Loparama.

Načelnik opštine Rado Savić je izjavio da se sa ogromnom većinom stanovnika ove opštine i   opštinska uprava bori da Vlada RS ne odobri zahtjev za koncesiju na eksploataciju litijuma i otvaranje rudnika na Majevici.

„Ukoliko naša deklaracija, odnosno građanska inicijativa, bude prihvaćena stvar je završena, a  ukoliko ne bude prihvaćena mi ćemo biti natjerani da preduzmemo i druge modalitete borbe, što u ovim sadašnjim okolnostima i skorim Opštinskim izborima nam nikako nije potrebno“ – rekao je Savić, koji je na ovom skupu predstavio i Inicijativu 100 intelektualca i javnih ličnosti RS, koji su svojim potpisima izrazili protivljenje otvaranju rudnika na Majevici.

I ostali učesnici održanog Okruglog stola su se složili da je neophodno insistirati da vlasti Republike Srpske prihvate i inicijativu ekoloških aktivista da se planina Majevica proglasi Parkom prirode, što je prostornim planom Republike Srpske i predviđeno do 2025. godine i ima zakonsku snagu.

Konkretno su u Zaključcima formilisani prijedlozi čija realizacija bi dovela do razvoja opštine, među kojima su da se aktivira projekt banjsko-turističkog kompleksa vezano za termalne vode, stećke i privlačenje turista. Takođe, među idejama je predloženo i formiranje zadruge, koja kao takva ne postoji u Loparama, a koja bi okupila proizvođače sireva, rakije itd.

„Možda bi mogli reći da je jedan od glavnih zaključaka sa Okruglog stola da se u iskazanom protivljenju otvaranja rudnika u stanovnicima Lopara budi svijest o vlastitoj ulozi u razvoju svoje zajednice i šta i na koji način mogu  raditi u ovoj oblasti. Rečeno je da je trenutno u izradi i Strategija razvoja opštine Lopare, koja će pokušati objediniti sve pozitivne projekte za dalji razvoj opštine, a koji ne uključuju zagađenje prirode. Takođe, jedan od zaključaka je da ni odluka poslanika da usvoje deklaraciju nije kraj priče i da je potrebno nastaviti sa organizovanjem javnih događaja koji imaju obrazovni karakter, kao što su bile ove tribine“ – izjavila je Jagodić Vujić za portal Antikorupcija.info.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije