Građanski aktivizam

Građanski aktivisti udruženi protiv “zakona o neprofitnim organizacijama u RS”: “Sistem koji zabranjuje slobodu govora, slobodu djelovanja, slobodu udruživanja postaje sistem straha i krivac za narušavanje osnovnih ljudskih, demokratskih i ustavnih prava.”

“Udruženja građana već rade transparentno i u skladu sa zakonima, a sada pitamo radi li transparentno Vlada Republike Srpske koja je u tajnosti uputila Prijedlog tzv. zakona „o NVO“, u parlamentarnu proceduru.”, navodi se u zajedničkom saopštenju za javnost 46 nevladinih organizacija i udruženja građana, uz poziv svim poslanicima i poslanicama u Narodnoj skupštini Republike Srpske da 22. maja 2024. kažu NE takvom zakonu! Saopštenje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Svako ko bude glasao za usvajanje restriktivnog Prijedloga zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija će stati protiv slobode udruživanja, slobode djelovanja i što je najbitnije – protiv dobrobiti i nastavka podrške, pomoći i pružanja usluga građanima i građankama Republike Srpske.

Zato, pozivamo sve poslanike i poslanice u Narodnoj skupštini Republike Srpske da 22. maja 2024. kažu NE takvom zakonu!

Sistem koji zabranjuje slobodu govora, slobodu djelovanja, slobodu udruživanja postaje sistem straha i krivac za narušavanje osnovnih ljudskih, demokratskih i ustavnih prava.

Brojna udruženja u Republici Srpskoj već dugo godina na razne načine pomažu građanima i građankama, od socijalne pomoći, zaštite od nasilja i nasilnika, humanitarnih akcija, pružanja pravne pomoći, borbe protiv koruptivnih radnji, a sada su došla u situaciju da se bore za opstanak, crta im se meta na čelo i prijeti stavljanjem katanca na vrata!

Vlast pod izgovorom uvođenja transparentnosti u rad udruženja u stvari od svih udruženja želi da napravi podobne! Svaka aktivnost ili inicijativa koja im se ne svidi ili im ne odgovara, biće kažnjena. Svako udruženje koje ne bude podobno i radilo kako mu se kaže, biće na udaru raznih spornih i nedorečenih odredbi novog zakona, a u konačnici ugašeno.

Novi zakon se odnosi na sva udruženja, a ne samo na određena, kako se to pogrešno prenosi u javnosti. Na udaru su svi, od onih koja se bore za ljudska prava i protiv korupcije do sportskih organizacija, udruženja za prava žena, sindikalnih organizacija, udruženja za zaštitu prava potrošača, humanitarnih udruženja…

Ovo neće dovesti samo do gašenja ili zabrane rada udruženja, već će proizvesti negativne ekonomske posljedice, kroz izolaciju Republike Srpske i smanjenje investicija.

Udruženja građana već rade transparentno i u skladu sa zakonima, a sada pitamo radi li transparentno Vlada Republike Srpske koja je u tajnosti uputila Prijedlog tzv. zakona „o NVO“, u parlamentarnu proceduru.

Sporne odredbe koje stoje u Prijedlogu zakona ostavljaju prostor proizvoljnom tumačenju vlasti da ocjenjuje koje organizacije “politički djeluju“, a etiketa „strani agent“ predstavljaće atak i pokušaj direktnog pritiska na nezavisnost i rad udruženja.

Takođe, Prijedlog zakona zadire u ustave Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i nije u skladu sa najvažnijim međunarodnim standardima.

Moramo sačuvati slobodu da se udružujemo!
Slobodu da djelujemo!
Slobodu da pomažemo građanima i građankama!
Slobodu da imamo pravo na kritiku onoga što nije dobro!
Slobodu da radimo za bolje sutra zajednice!
Slobodu da govorimo!

Zato glasno kažemo NE restriktivnom zakonu!

Saopštenje potpisuju:

Banjalučki centar za ljudska prava
Banjalučki socijalni centar
Centri civilnih inicijativa (CCI)
Centar za mlade „KVART“
Centar za informativnu dekontaminaciju mladih Banja Luka
Centar za životnu sredinu
Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta
Fondacija “Lara”
Fondacija „Udružene žene“
Helsinški parlament građana Banjaluka
Genesis project
Moja Hercegovina
Omladinska organizacija „Centar“ Mrkonjić Grad
Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice
Pro Educa
Resursni Aarhus centar u BiH
SEMPER – Servis za medijsku profesionalnu edukaciju i razvoj
Transparency international u BiH
Udruženje “Centar za integrativnu inkluziju Roma i Romkinja Otaharin”
Udruženje građana „Impuls“ Banjaluka
Udruženje građana „eTrafika“
Udruženje građana “Pokret Demokratski centra”
Udruženje građana „UNSA Geto“
Udruženje građana „Zdravo da ste“
Udruženje za promociju evropskih standarda i unapređenje poslovnog ambijenta – Capital
Udruženje “Don”
Udruženje mreža za izgradnju mira
Udruženje građana „Mikro mreža“
Udruženje građana „Srce na dlanu“
Udruženje građana „ToPeeR“
Udruženje „Forum Žena“ Bratunac
Udruženje „Stop Mobbing“
Udruženje građana „Radnička solidarnost u BiH“
Udruženje građana „Restart“
Udruženje „Prijatelji Srebrenice“
Udruženje građana „Oštra nula“
Udruženje građana „Budućnost“ Modriča
Udruženje građana „Put pravde“
Udruženje građana „Korijeni“ Ugljevik
Centar za građansku suradnju Livno
Futura – Udruga za unapređenje kvalitete življenja
UG Fojničani Maglaj
Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA
Udruženje za projektni aktivizam Doboj
Ekološko udruženje Eko put
Udruženje građana Demos

Pojedinici i pojedinke:

Aleksandar Jokić
Igor Davidović
Jovana Kisin Zagajac

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije