Komentari i analize

Građeni protiv eko toplana: Nepozitam i sukob interesa na račun korisnika grijanja

Sve ukazuje da je nakon pokrenute teme u javnosti, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić natjerao rukovodstvo "Eko Toplana" da zaključe novi ugovor sa Darijom Mirnić-Majstorović, kako bi se njeno zastupanje ograničilo samo na parnične postupke.

Banjalučko preduzeće „Eko Toplane” izdalo je generalnu punomoć za zastupanje u svim postupcima pred sudovima advokatici Dariji Mirnić-Majstorović, iako ova firma ima zaposlene pravnike.

Majstorović se počela baviti advokaturom nekoliko mjeseci nakon početka rada „Eko Toplane Banjaluka“, jer joj je, prema izvorima Žurnala, unaprijed obećano da će zastupati to pravno lice. To što su “Eko Toplane” izabrale baš nju nije slučajno. Riječ je o supruzi Milenka Majstorovića, koji je prema sudskom registru član Upravnog odbora ove firme.

Nema sumnje, radi se o klasičnom sukobu interesa, jer je Milenko Majstorović, kao član Upravnog odbora preduzeća „namjestio“ posao pravnog zastupanja svojoj supruzi Dariji Mirnić-Majstorović. To što su “Eko Toplane”, koje su sve osim ekološke, angažovale posebnog advokata da ih zastupa u postupcima pred sudom protiv građana koji ne izmiruju svoje obaveze (dobar dio s pravom, jer je kvalitet grijanja u mnogim dijelovima grada katastrofalan), u većini predmeta čini troškove postupka veoma visokim. Troškovi postupka, na čije plaćanje sudovi obavezuju potrošače, u konačnici predstavlja prihod navedene advokatice. To se može smatrati pljačkanjem potrošača, a najveći dobitnik je advokatica Mirnić-Majstorović. Krenimo redom.

Kredibilan izvor Žurnala iz „Eko Toplana“ potvrdio je da je advokatica Darija Mirnić- Majstorović zastupala ovu firmu i u izvršnim i u parničnim postupcima od samog osnivanja tog preduzeća 2018. godine. Advokaturom je počela da se bavi 27. aprila 2018. godine, dva mjeseca nakon osnivanja “Eko Toplana”, u čijem Upravnom odboru je njen muž Milenko Majstorović. Logično pitanje glasi – čime je jedan advokat početnik zaslužio da zastupa jedno veliko preduzeće? Podjednako bitno pitanje je – da li uopšte postoji potreba da se angažuje advokat za zastupanje, kada „Eko Toplane” imaju zaposlene pravnike?

Iz Osnovnog suda u Banjaluci Žurnalu je odgovoreno da su “Eko Toplane” pokrenule ukupno 3800 predmeta protiv građana koji ne izmiruju nakanade za troškove grijanja. Visina troškova na ime sudske takse određuje se prema vrijednosti predmeta spora i to u skladu sa važećim zakonom o sudskim taksama. Visina ostalih troškova postupka određuje se u skladu sa važećom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad advokata. Odluku o tome koja stranka će snositi troškove postuka donosi sud i to prema tome koja stranka je dobila spor. U najvećem broju slučajeva građani su ti koji gube spor, što znači da su oni obavezni da snose troškove postupka.

U Osnovnom sudu Banjaluka, kako nam je potvrđeno, troškovi postupka koje sud odredi rješenjem o izvršenju odnose se na troškove sudske takse u iznosu od 100 KM, troškove za sastav prijedloga za izvršenje u iznosu od 160 KM i ostale troškove, poput paušalne nagrade od 25 posto od ovog iznosa, ukoliko stranku zastupa punomoćnik. Takođe, u toku postupka, sud određuje troškove potrebne za preduzimanje izvršnih radnji (rad sudskog izvršitelja) u iznosu od pet do deset maraka, u zavisnosti od udaljenosti mjesta u kojem se izvršne radnje preduzimaju, navodi se u odgovoru iz Osnovnog suda Banjaluka.

U čemu je kvaka? Svi ti postupci započinju kao izvršni postupci, odnosno „Eko Toplane“ podnose sudu prijedlog za izvršenja protiv građana koji nisu izmirili svoje obaveze. U predmetima u kojima izvršenik (tuženi) izjavi prigovor, predmet se upućuje na parnični referat, te se dalje postupak odvija u formi parničnog postupka. Što se tiče troškova postupka, ukoliko je predmet završio u parničnom postupku, troškovi postupka ne mogu biti manji od 800,00 KM.

Sa druge strane, ukoliko izvršenik u izvršnom postupku ne izjavi prigovor, troškovi su manji, s tim da ne mogu biti manji od 344 KM, uključujući 100 maraka sudske takse, 160 maraka za sastav prijedloga za izvršenje, 40 maraka paušalne nagrada, 34 KM PDV i 10 maraka za sudskog izvršioca.

Za sada je 158 predmeta prešlo na parnični referat. To nije konačan broj, jer će i u velikom broju trenutno izvrših predmeta, njih 3.800, tuženi građani uložiti prigovor, pa će i ti predmeti biti okončani u parničnom postupku.

U svakom slučaju, za tužene građane trošak od 344 marke nije beznačajan, posebno ako se uzme u obzir činjenica da se radi o jednostavnim predmetima. Advokatica Darija Mirnić – Majstorović je angažovana samo kako bi na lak način ostvarila dobru zaradu, jer za svaki dobijeni spor dobije 25 posto od iznosa koji protiv građana presudi sud.

Da zaposleni pravnici “Eko Toplana” preuzmu zastupanje firme pred sudom, što im i jeste posao, građani bi snosili samo troškove postupka koji se odnose na sudske takse i sudskog izvršioca, odnosno 100 KM, što je opet povoljnije od minimalnih 344 KM u izvršnom postupku ili 800 KM u parničnom postupku. „Toplana“ d.o.o. Banja ranije je takođe masovno podnosila tužbe protiv građane zbog neizmirenih obaveza, mada je grijanje u Banjaluci u zimskom period za njihovog vakta bilo katastrofalno, ali su tu firmi pred sudovima zastupali pravnici zaposleni u tom preduzeću, zbog čega su troškovi postupka, koje na kraju snose potrošači, bili minimalni (samo sudske takse).

“Eko Toplane Banjaluka imaju Ugovor o zastupanju sa advokatom Darijom Mirnić-Majstorović, koja u ovom momentu zastupa Privredno društvo isključivo u parničnim postupcima, sve u skladu sa Zakonom o advokaturi RS i Zakonom o parničnom postupku. Prema navedenom ugovoru, ‘Eko Toplane’ ne plaćaju paušal  Mirnić – Majstorović, a nagrada za rad advokata obračunava se po zvaničnoj advokatskoj tarifi”, saopšteno je Žurnalu iz ovog preduzeća.

Iz ovakvog odgovora, da se zaključiti da advokatica trenutno zastupa “Eko Toplane” samo u parničnim predmetima. To može značiti samo da je u skorije vrijeme, nakon što je u javnosti pokrenuta ova tema, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić natjerao rukovodstvo “Eko Toplana” da zaključe novi ugovor sa Mirnić-Majstorović, kako bi se njeno zastupanje ograničilo samo na parnične postupke.

U Banjaluci trenutno postoje dva pravna lica koja su registrovana za poslove proizvodnje i isporuke toplotne energije potrošačima. To su „Toplana“ d.o.o. i „Eko Toplane Banjaluka“ d.o.o.. Faktički, samo „Eko Toplane” vrši isporuku toplotne energije potrošačima i to od 1.februara 2018. godine, dok se „Toplana“ d.o.o. trenutno bavi jedino iznajmljivanjem postrojenja „Eko Toplanama”.

„Toplana“ d.o.o. Banja Luka je stopostotno u vlasništvu Grada Banjaluka i njen direktor je Mićo Milovanović, kadar SNSD-a.„Eko Toplane Banja Luka“ d.o.o. je u suvlasništvu Grada Banjaluka i Društva sa ograničenom odgovornošću za energetiku i ekologiju „IEE“ Banja Luka, pri čemu udio Grada u kapitalu iznosi 15,7 miliona KM (48,97 %), dok udio firme “IEE” u kapitalu iznosi 16,3 milina KM (51,03 KM). Riječju, “IEE” je većinski vlasnik “Eko Toplana”, mada je grad u ovaj projekat uložio 15,7 miliona KM. Praktično, “Eko Toplane” su izgrađene novcem građana Banjaluke i hladno predate na upravljanje privatnoj firmi.

Kompanija „IEE“ Banjaluka je dio “ELNOS GRUPE”. Vlasnici “IEE” su Borko Torbica i Dragiša Zečević, dok je vlasnik “ELNOS GRUPE”, Dušan Torbica, otac Borka Torbice. U Gradiški kao posebno preduzeće postoji “IEE Toplana Gradiška“, koje takođe zastupa advokatica Darija Mirnić – Majstorović. Vlasnik te toplane je preduzeće koje je i većinski vlasnik “Eko Toplana Banjaluka”. Nema sumnje, radi se o istoj matrici sukoba interesa, nepotizma i forsiranja interesa pojedinaca, bez obzira na to što, i u ovom slučaju, najdeblji kraj izvlače građani.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije