Komentari i analize

Hoće li se građani Mostara uspjeti izboriti sa sklonošću svoje vlasti nezakonitom pogodovanju investitorima?

U „privlačenju investicija“, ovaj saziv na prvo mjesto stavlja profit i zaradu pojedinca, na uštrb interesa i prava građana. I, u skladu s tim, prilagođava svoje ponašanje, između ostalog relativizirajući postojeće propise.

Od konstituisanja Gradskog vijeća Mostara i imenovanja gradonačelnika, nakon posljednjih lokalnih izbora, odgovorne osobe Grada Mostara na sve moguće načine pokušavaju legalizovati što veći broj objekata koji su nelegealno izgrađeni u periodu „bezvlašća“, odnosno vremenu kada Mostar nije imao gradsko vijeće već je dozvole za gradnju izdavala „komisija“ imenovana od strane tadašnjeg gradonačelnika Mostara.

Iako je već u prvoj godini mandata novi saziv gradskog vijeća sebi u programu rada za tu godinu zadao zadaću usvajanja novog Prostornog plana Grada Mostara, do danas, iako su ga „prepisivali“ u svoj plan svake naredne godine, nije urađeno ništa po tom pitanju.

U međuvremenu, napravili su i usvojili cijeli niz izmjena regulacijskih planova pa i samog Prostornog plana iz 2012. godine a koji je još uvijek na snazi. Tim izmjenama vršena je između ostalog i legalizacija bespravno izgrađenih objekata i  vršena su dodatna mapiranja elektroenergetskih objekata kojima se, navodno, želi privući domaće i strane investitore.

A u „privlačenju investicija“, ovaj saziv na prvo mjesto stavlja profit i zaradu pojedinca na uštrb interesa i prava građana. I, u skladu s tim, prilagođava svoje ponašanje, između ostalog relativizirajući postojeće propise.

Recimo, zakon nalaže da se u slučaju izmjena prostorno planske dokumentacije organizuju javne rasprave u mjesnim zajednicama koje su obuhvaćene tim izmjenama. Međutim, mještani koji žive u naseljima u neposrednoj blizini mapiranih objekata tvrde da javne rasprave nisu organizovane u njihovim mjesnim zajednicama te da i ako su održavane negdje drugo nisu dobili poziv da im prisustvuju.

Ističu da se gotovo svakodnevno pojavljuju informacije da su za lokacije u blizini njihovih domova investitori već dobili saglasnosti i potrebne dozvole za neke radove. Miljkovići, Kozice, Međine, Gubavica, Pijesci, Planinica samo su neka od naselja čiji građani podižu glas protiv provedenih nezakonitih izmjena Prostornog plana Grada Mostara.

Pokušavali su isprva djelovati odvojeno i obraćati se odgovornim osobama kako bi ukazali na svoje probleme, međutim sve je bilo bezuspješno. Kako su njihovi zahtjevi naišli na nerazumijevanje od strane vlasti, mjestani naselja Gubavica, Pijesci, Mikljovići i Kozice su odlučili ujediniti se u svojim zahtjevima i dalje nastupati zajedno, pozivajući, pritom, i druge da im se pridruže. Broj nezadovoljnika svakim danom je sve veći što je i razumljivo, obzirom da su zacrtanim projektima stanovnicima navedenih naselja ozbiljno narušena ljudska prava i ugrožena egzistencija do te mjere da im, kako kažu, ako se nešto hitno ne poduzme njima ne preostaje ništa drugo nego iseliti iz svojih domova. Kako se radi o prigradskim naseljima njihovi stanovnici se bave stočarstvom i poljoprivredom što će im biti onemogućeno u slučaj da se elektroenergetski objekti izgrade na planiranim lokacijama. U nekim slučajevima, objekti su planirani u neposrednoj blizini samih kuća i stanovnici već na početku izgradnje osjete posljedice takvog planiranja.

Radi se o hiljadama hektara obradive, poljoprivredne površine koja je data ili se planira njeno davanje pod koncesiju a postoje i slučajevi nezakonite prodaje državne imovine. Mještani u svojim zahtjevima ističu i činjenicu kršenja Zakona o privremenoj zabrani upravljanja državnom imovinom koji je još 2005. godine proglasio Visoki predstavnik za BiH. Ističu da se prodajom i promjenom  namjene poljoprivrednog zemljišta preuzima upravljanje državnom imovinom od strane lokalne uprave što je spomenutim zakonom strogo zabranjeno.

S druge strane, mještani u svojim nastupima podržavaju nastojanja Grada Mostara da privuku što više investicija i unaprijede razvoj hercegovačke regije. Podržavaju ulaganja u obnovljive izvore energije i izgradnju solarnih i vjetro elektrana te optimalnu iskorištenost klimatskih resursa kojima Hercegovina obiluje. Međutim, traže od odgovornih da prije nego što naprave nepovratnu šteta po građane, isprave do sada napravljene nepravilnosti u prostornom planiranju i mapirane elektroenergetske objekte brišu iz Prostornog plana i izvrše njihovo mapiranje na drugim lokacijama koje su udaljene od naseljenih mjesta.

Ugrožena egzistencija, pravo na privatnost, nemogućnost pristupa domovima zbog parcelizacije koja je presjekla putove do kuća, bujice koje nastaju zbog iskopavanja terena i prave nanose koji uništavaju privatnu imovinu, te, mnogi drugi problemi kojima se svakodnevni život pobunjenih mještana pretvorio u noćnu moru, ne uznemiruju previše odgvorne osobe u Gradu Mostaru. Čak ni dopis od strane kantonalnog ministra u kojem ih upozorava da su bili u obavezi (a to nisu učinili) u roku od godinu dana uskladiti Prostorni plan Grada Mostara sa kantonalnim Prostornim planom nije ih uznemirio, već samo ponukao da traže način kako legalizovati nezakonite izmjene Prostornog plana koje su proveli tokom 2022. godine (čak dva puta) a koje se odnose upravo na elektroenergetske objekte. U te namjere su uključili Vladu i Skupštinu HNK, koji su na posljednjoj sjednici skupštine usvojili Odluku o pristupanju izrade dopune Prostornog plana HNK a koja se odnosi naravno, na elektroenergetske objekte. Znači, umjesto da se niža razina vlasti prilagođava višoj u pripremi je još jedna nezakonita radnja koja će prouzročiti ogromnu štetu građanima HNK a u koju će biti uvučen kantonalni nivo vlasti a odgovornost skinuta sa Grada Mostara.

O tome koliko će uspjeti u tim namjerama pokazat će vrijeme jer glas građana Hercegovine i Mostara u kojim poručuju kako će zaustaviti nezakonite izmjene Prostornog plana Grada Mostara se sve jače i češće čuje.

Samo još kad bi čuli i pravnu državu.

Oznake

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije