Radnički protesti Regija i svijet

Hrvatska: Veliki protest medicinara u Zagrebu, prijete zatvaranjem bolnica (VIDEO)

Kao i u BiH, i u Hrvatskoj sindikati koji okupljaju medicinske radnike spadaju među najjače i najorganizovanije, te "najglasnije" u borbi za svoja prava. No, za razliku od bosanskohercegovačkih, čiju su protesti "fragmentirani", često do nivoa samo pojedinih ustanova - da o zatvorenosti u kantone na govorimo - u Hrvatskoj pokazuju zajedništvo, iz koga crpe snagu za svoje zahtjeve prema državi. Ovih su dana, u Zagrebu, nakon ljekara, protestovali medicinske sestare, tehničari i nemedicinsko osoblje, koji su u glavni grad zemlje došli "iz svih dijelova Hrvatske". (Antikorupcija)

Pogledaj više

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije