Građanski aktivizam

I dalje problemi sa raspodjelom budžetskih sredstava neprofitnim organizacijama u Brčko distriktu

Vlada Brčko distrikta (Foto: Lj.Đ.)
"Prema nezvaničnim informacija koje smo dobili iz više izvora bliskih Vladi Brčko distrikta BiH, pojedini političari nisu zadovoljni rezultatima javnog poziva i ne žele da podrže rad ranije Komisije, čime ponovo potvrđuju poraz pravne države u odnosu na stranačke interese.”, navode iz UG “Demos”.

Vlasti Brčko distrikta odugovlače da objave konačnu listu prihvaćenih aplikacija neprofitnih organizacija iz oblasti kulture i sporta, po javnom pozivu od 20. marta, zbog nezadovoljstva dijela članova Vlade, čiji “miljenici” nisu zadovoljili konkursnu proceduru i dobili donaciju.

Ovu sumnju su izrazili iz Udruženja građana “Demos”, koji su brčanske vlasti javno pozvali da ispoštuju i verifikuju odluke Komisije za pripremu javnog poziva i vrednovanje programa i projekata od javnog interesa i dodjelu sredstava donacija za neprofitne organizacije iz oblasti sporta i kulture u Odjelu za privredni razvoj, sport i kulturu.

Iz UG “Demos” navode da je nakon objavljene preliminarne liste projekata koji su dobili podršku Komisije zadužene za evaluaciju istih, uslijedilo javno negodovanje onih koji nisu dobili finansijsku podršku iz raznih razloga, a razlozi su taksativno navedeni u preliminarnoj listi. Takođe i da je javnom pozivu pisalo da nezadovoljni učesnici javnog poziva mogu uložiti žalbu ukoliko smatraju da su oštećeni po bilo kojem osnovu, što su mnogi i uradili, ali konačnu listu odobrenih projekata resorno Odjeljenje nije još uvijek objavilo.

Naime, prema Javnom pozivu do 4. maja su trebali potpisati ugovore o realizaciji projekta i isplatu prve rate odobrenih donacija. Inače, prema Javnom pozivu, za donacije neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta i kulture izdvojeno je 1.450.000 KM. Dodatno je aneksom izdvojeno i za organizaciju manifestacija planiranih u Planu i programu rada Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu za 2023. godinu 480.000 KM. Rok za realizaciju projekata je 12 mjeseci, a za eventulane pritužbe i sumnje na korupciju u dodjeli sredstava NVO Odjel za privredni razvoj, sport i kulturu je kreirao i poseban obrazac za prijavu korupcije.

“Prema nezvaničnim informacija koje smo dobili iz više izvora bliskih Vladi Brčko distrikta BiH, pojedini političari nisu zadovoljni rezultatima javnog poziva i ne žele da podrže rad ranije Komisije, čime ponovo potvrđuju poraz pravne države u odnosu na stranačke interese. Podsjetićemo da je upravo aktuelna Vlada podržala raspisivanje javnog poziva i izbor komisije koja će procjenjivati projektne prijedloge. Ukoliko postoje nezakonitosti u radu Komisije ili sumnja na korupciju bilo kojeg oblika, isti trebaju prijaviti tvrdnje nadležnim organima, argumentovati navode i nadgledati rad istražnih organa koji će raditi po prijavi, a ne blokirati dalji proces dodjele sredstava i svjesno ugrožavati opstanak sportskih klubova i organizacija koje se bave kulturom. Paralelno sa tim procesom, u najkraćem roku treba raspisati novi javni poziv i pružiti šansu organizacijama i klubovima koji nisu dobili sredstva da ponovo apliciraju i isprave nedostatke uočene u prvom javnom pozivu. Na taj način će se problem uspješno riješiti” –  pojašnjavaju iz UG “Demos”, dodajući da poslednjih dana imaju više obraćanja od aplikanata kojima su odobreni projektu sa žalbom zbog prekoračenja rokova iz konkursa.

Tim povodom su vlastima Brčko distrikta uputili i Ovoreno pismo.

“Pozivamo Vladu Brčko distrikta BiH da ne politizuje dodjelu sredstava po javnom pozivu i, u skladu sa principima pravne države, radi na rješavanju nagomilanih problema u sportu i kulturi Brčko distrikta BiH, unaprijedi pravne akte koji će precizirati oblast dodjele sredstava po javnim pozivima, sa posebnim akcentom na pravo aplikanata na dopunu dokumentacije i da organizuje seminare iz oblasti projektnog menadžmenta za članove komisija kako bi što kvalitetnije procjenjivali pristigle projekte. Takođe, apelujemo da se pravilnikom uredi oblast dodjele donacija jer su one neophodne za razvoj sporta i kulture u našoj zajednici. Civilni sektor je temelj razvoja lokalne zajednice u cjelini i zato vas molimo da zajednički gradimo bolje društvo” – dio je iz Otvorenog pisma UG „Demos“ Brčko distrikt BiH.

Podsjećamo, UG “Demos” jedna je od nevladinih organizacija koje su prije više od tri godine pokrenule inicijativu sa ciljem da Brčko distrikt nakon višegodišnje netransparentne raspodjele sredstava za neprofitne organizacije, započne dodjeljivati sredstva za NVO putem javnog poziva. To je formalno obezbijeđeno novim odredbama Zakona o budžetu i novousvojenim Zakonom o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, koji su u primjeni od 1. januara 2021. godine.

Međutim, i nakon toga od strane neprofitnih organizacija su prema vlastima upućivane primjedbe na provedene postupke i ukazivano je na nedovoljnu transparentnost. Iako su i NVO zajedno sa nadležnim u Vladi BD učestvovale u pripremi obrazaca aplikacija i organizovanju obuke aplikanata, koju je realizovao Omladinski centar „Vermont“, koji realizuje i kampanju „NVO za transparentnu dodjelu sredstava iz budžeta BD“, u sklopu projekta „Podrška građanima u borbi protiv korupcije“.

Manjkavost u ovoj raspodjeli, po “Vermontu”, je što ne postoji dovoljno efikasan pravilnik prema kojemu se same aplikacije ocjenjuju, nego Komisija odlučuje prema svom nahođenju kojoj organizaciji i koliko sredstava odobravaju. Uz, povodom poslednjeg javnog poziva, ispoljeno i nezadovoljstvo dijela političara, koji očigledno žele da protežiraju svoje favorite među sporstkim udruženjima i organizacijama iz oblasti kulture.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije