Građanski aktivizam

I HEA BiH podržava aktivnosti Tužilaštva BiH i SIPA-e na razotkrivanju afere kupoprodaje diploma ali konkretnih rezultata još ni na vidiku

Učešće predstavnika HEA BiH na radionici u Beogradu u okviru SEQA ESG 2 projekta (Foto: HEA BiH)
“Svesni smo da neće puno pomoći ova podrška HEA, ako je samo deklarativna, a ubjeđeni smo da Agencija u okviru svojih nadležnosti može puno pomoći, više nego što to kažu njeni odgovorni, da se afera kupoprodaje diploma “Klaster” napokon počne konačno rješavati na pravi način. To je otkrivanje i procesuiranje svih onih koji su organizovali te nečasne radnje i da se ponište diplome svim onima koji su do njih došli putem pogodnosti ili novčanog dara.” – reakcija je studentskih aktivista NGG "Akreditovane visokoškolske ustanove - priznate diplome".

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH) nema uticaja na proces licenciranja visokoškolskih ustanova u BiH, kako bi se eventualno promjenilo nedefinisano stanje u oblasti visokog obrazovanja u dva bosanskohercegovačka entiteta i Brčko distriktu.

Ovo svojevrsno priznanje nemoći nad tim procesom iz HEA BiH pravdaju zakonskim odredbama u Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, prema kojima nemaju nadležnost nad licenciranjem, već je njihova nadležnost i odgovornost “Vođenje Državnog registra akreditiranih visokoškolskih ustanova” i “Stalna dostupnost Liste akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini na svojoj internet stranici”.

Citiranjem članova iz Okvirnog zakona, HEA BiH je započela odgovor na otvoreno pismo neformalne grupe studenata, okupljenih u inicijativi “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, upućeno nadležnima za visoko obrazovanje u BiH 21. maja, u kome su zatražili odgovore na pitanja koja interesuju zainteresovane za sferu visokog obrazovanja.

Pismo su studentski aktivisti adresirali na Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP), Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS i Agenciju za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS). Pismo su naslovili sa pitanjem “Da li sporni statusi visokoškolskih ustanova  i stanje u njima, uz sporo rješavanje afere “Klaster”, mogu imati štetni uticaj na studente sa formalno okončanim studijama, trenutne i buduće studente?”.

U svom odgovoru iz HEA BiH su studentskim aktivistima pojasnili da vode Državni registar upisom na temelju rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove, koja donose nadležna obrazovna tijela. Takođe, i da Agencija sačinjava listu akreditiranih visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa, koju redovno ažurira i objavljuje na svojoj službenoj internet stranici.

„Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u BiH, Aghencija na temelju podataka iz Registra sačinjava Listu akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH i osigurava dostupnost informacija o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u BiH. Upis u Registar vrši se na temelju rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove, koje donose nadležna obrazovna tijela. U cilju objektivnog informisanja javnosti, visokoškolske ustanove kojima istekne period važenja akreditacije moraju biti izostavljene sa liste trenutno važećih akreditiranih ustanova , ukoliko nadležna obrazovna vlast ne dostavi Agenciji BiH rješenje sa kojim se utvrđuje novi rok važenja akreditacije” – konstatovali su iz HEA BIH u svom odgovoru.

Na kraju odgovora studentskim aktivistima iz Agencije su istakli da u potpunosti podržavaju aktivnosti Tužilaštva BiH i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) na otkrivanju i sankcionisanju svih negativnih pojava u visokom obrazovanju, te da u okviru svojih ovlaštenja i nadležnosti pružaju podršku i pomoć nadležnim organima u procesu istrage i procesuiranja odgovornih pojedinaca i institucija.

“Svesni smo da neće puno pomoći ova podrška HEA, ako je samo deklarativna, a ubjeđeni smo da Agencija u okviru svojih nadležnosti može puno pomoći, više nego što to kažu njeni odgovorni, da se afera kupoprodaje diploma “Klaster” napokon počne konačno rješavati na pravi način. To je otkrivanje i procesuiranje svih onih koji su organizovali te nečasne radnje i da se ponište diplome svim onima koji su do njih došli putem pogodnosti ili novčanog dara. Što se tiče Državnog registra akreditovanih visokoškolskih ustanova, koji je u nadležnosti ove Agencije, mora se priznati da su djelovali kako treba kada je akreditacija istekla Internacionalnom univerzitetu u Goraždu ili Visokoj školi “Prometej” Banja Luka, koju su, istina, prije neki dan ponovo vratili u registar, kada im je rješenjem entitetske Agencije RS produžen rok važenja akreditacije. Ali, ako je po osnovu pravičnosti i jednakosti, u Državnom registru je još uvijek recimo Visoka škola iz Konjica, kojoj je istekla akreditacija, a imamo za još neke visokoškolske ustanove upite, čime ćemo se pozabaviti u narednom periodu” – reakcija je studentskih aktivista NGG “Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome”, na dobijeni odgovor iz HEA BiH na njihovo upućeno otvoreno pismo.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije