Građanski aktivizam

I sudovi učestvovali u vraćanju izbrisanih visokoškolskih ustanova u državni registar – trenutno ih je u njemu 38

Jedna od visokoškolskih ustanova vraćenih u Državni registar koji vodi HEA BiH (Foto: I.M.N.)
Studenstki aktivisti ističu da i dalje postoji neusaglašenost registara u BiH, na koje su u više navrata ukazivali, a poslednji puta slanjem otvorenog pisma 21. maja na više adresa nadležnih za visoko obrazovanje u BiH.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA BiH) vratila je dvije, prethodno izbrisane, visokoškolske ustanove u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH. Trenutno se u njemu nalazi ukupno 38 visokoškolskih ustanova, 20 ih je iz Federacije BiH, 15 iz Republike Srpske i tri su iz Brčko Distrikta.

HEA BiH je iz registra početkom godine izbrisala novonastali Viktoria internacionalni univerzitet, Mostar, koji je nastao ujedinjenjem Univerziteta modernih znanosti – CKM Mostar i Visoke škole „Union“ Mostar, ozvaničenim Rješenjem Općinskog suda u Mostaru 18.08.2023. godine. Ovom Univerzitetu je „naslijeđena“ akreditacija istekla 18.02.2024. godine, a dovođen je u vezu sa istragom oko kupovine diploma u BiH u aferi „Klaster“. U registar je vraćen Rješenjem HEA BiH od 23.05.2024. godine, nakon što mu je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK 17.05.2024. godine produžilo važenje akreditacije, promjenom Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa HNK i postupajući po presudi Kantonalnog suda u Mostaru. Produženi rok važenja akreditacije Viktoria internacionalnom univerzitetu je do 18.08.2025.

Takođe, i druga ranije iz Registra izbrisana visokoškolska ustanova, Visoka škola za primjenjene i pravne nauke “Prometej” Banja Luka, koja je imala i dodatnih problema sa poništenjem izdatih diploma, ponovo je vraćena u Državni registar koji vodi HEA BiH.

Prema informacijama iz juna prošle godine, nakon što je prisiljena da po nalogu Prosvjetne inspekcije Inspektorata RS poništi 167 diploma koje je izdala prethodnih godina, ”Prometej” je novim nalogom inspekcije i odbijanjem žalbe nadležnog ministarstva bio primoran da poništi još 71 izdatu diplomu, informacije su iz oktobra prošle godine.

“Na iznošenje ovih informacija u javnost, a koje su bile isključivo u interesu informisanja studenata, reagovali su iz rukovodstva ove Visoke škole, tvrdnjama da poništenje velikog broja diploma nije povezano sa reakreditovanjem. Tvrdili su i da neprimjereno dugo traje taj proces i da za razloge potražimo odgovor od entitetske Agencije za visoko obrazovanje, a da je brisanje iz registra HEA BiH neosnovano. Poslednje na ovu temu imamo direktno obraćanje Grupi direktora “Prometeja” Borislava Bijelića, koji nas je obavijestio da je na njihovu tužbu protiv zapisnika Prosvjetne inspekcije o poništavanju diploma Okružni sud u Banjaluci 29.03.2024. godine donio presudu kojom se tužba uvažava i osporeni akt poništava” – reakcija je studentskih aktivista NGG „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, koji ukazuju na činjenicu da su obje visokoškolske ustanove vraćene u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH indirektno intervencijom viših sudova.

Podsjećamo „Prometeju“ je 18.04.2023. godine istekao i produženi dvogodišnji rok za reakreditovanje i Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske (AVORS) ga još uvijek vodi da je u “postupku akreditacije” i zadržala ga je u tom statusu u svom registru i nakon brisanja iz registra HEA BiH.

Studenstki aktivisti ističu da i dalje postoji neusaglašenost registara u BiH, na koje su u više navrata ukazivali, a poslednji puta slanjem otvorenog pisma 21. maja na više adresa nadležnih za visoko obrazovanje u BiH. Kao primjer navode višegodišnje nerješavanje statusa Visoke škole “Koledž kozmetologije i estetike” Banja Luka i Visoke škole za turizam i hotelijerstvo Trebinje, koje se nalaze u entitetskom registru kod AVORS, koje ni poslije 17 godina rada i izdavanja diploma još uvijek nisu upisane u Državni registar. Ili, primjer da je HEA BiH iz registra izbrisala Američki univerzitet u BiH Tuzla, Visoku školu “Američka škola za ekonomiju” Sarajevo, Internacionalnu univerzitet u Goraždu i još neke kojima je istekla akreditacija ili im je zabranjen rad, a ostavila je, recimo, Visoku školu za ekonomiju i menadžment Konjic, kojem je istekla i uslovno dana akreditacija.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije